ara
Evet! Olman gereken yerdesin!
Sen de neokur ailesine katıl, yeni arkadaşlar edin.

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Tüfek, mikrop ve Çelik
“İnsanlar neden farklı kıtalarda farklı hızda gelişti? “Sorusunun cevaplarını bulabileceğiniz bir kitap. Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Tıp Tarihi, Sosyoloji Tarihi, Botanik, Biyoloji, Hayvanların ve bitkilerin evcilleştirilmesi, yazı, icatlar, İnsan Toplulukları gibi konularda bir başvuru kitabıdır.

Kitapta farklı konular bölümler halinde ele alınmış ve her bölümün son paragrafında o bölümle ilgili özet bilgi aktarılmış.

Yazar tarihin farklı topluluklar için farklı gelişmesinin nedeninin insanların biyolojik farklılıklardan değil, çevresel farklardan kaynaklandığını anlatıyor kitapta. Yazar farklı bilimsel araştırmaları kapsamında ilkel topluluklarla birlikte yaşadığı için, konuları gözlemlerinden yola çıkarak anlatıyor.

-Bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi,
-Okuryazarlığın artması,
-Çelik silahların nasıl Avrasya’da daha önce geliştiği ve diğer kıtalara sonradan yayıldığı,
-Meşe ağacının hala evcilleştirilememiş olduğu,
-Bereketli Hilal denilen bölgenin iklim ve coğrafik özellikleri açısından birçok bitkinin evcilleştirilmesine olanak sağlaması,
-Yaban memelilerinin neden Avrasya’da evcilleştirildiği, Amerika ve Afrika’da evcilleştirilememesinin asıl nedeninin memeli türlerinin farklı olması,
-Hastalıkların evrimleşebilmesi,
-Yiyecek üretiminin nüfus artışına yol açmış olabildiği ya da nüfus artışının yiyecek üretimine yol açmış olabildiği konusu,
-Şu an var olan alfabelerden hepsinin Sami alfabesinden kopyalama veya uyarlama yöntemiyle türemiş olduğu
...
Ve daha sayamadığım birçok konuda bilgi sahibi olabileceğiniz bir kitaptır.

Kitabı tüfek, mikrop ve çeliğin neden Avrupa’da daha önce bulunduğu sorusunu merak edenlere tavsiye ediyorum. Keyifli okumalar.
0 beğen · 0 yorum
Güzel Hareketler