ara

Necip Fazıl Kısakürek

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
Diyor ki: “Asrın idrakine söyletmelidir İslâm’ı...” Yani bu asrın anlayışına İslâm’ı söyletmeli! İslâm’ı güya müdafaa ediyor. Bugünkü asır mı tasdik edecek İslâm’ı? Bu İslâm’ı tâbi kılmaktır. Ben söyle tashih ediyorum:
İslâm idrakine söyletmelidir asrımızı!
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
İslâm yenilenmez. Anlayışı yenilemek gerekir. Anlayış mı? Nurun aynadaki aksi... Aynayı yenilemek... Güneş yenilenemez. Göz yenilenir.

Necip Fazıl | İdeolocya Örgüsü
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
10 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
Gazi ve Şehid... Hiçbir ordu mefkûresi, dâva ve aksiyon yolundaki mücadeleci insanoğlunun ayaklarını, bundan daha sağlam iki temel üzerine dayayamaz.
4 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
İnsan hayatına kıyanların hemen başlarını uçuracağına, onlara hayatını bağışlayan; ve hırsızlık edenlerin derhal kollarını keseceğine kendilerine hapishane köşelerinde rahat rahat geviş getirecekleri yataklar ve sanatlarını ilerletecekleri dershaneler hazırlayan zihniyet, birer kötü kişiye medeniyet göstermek için bütün iyi kişilerin hayatına ve malına kıymış olmak mânasındadır. İslâm adâletinden başka her ölçü, bizce cezalandırmaya yeltendiği kötülükle bilmeden ittifak halindedir.
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
Şeriat, tatbik edilen, tatbik edilmesi gereken ölçüler manzumesinin yanında, sevilmesi, aşkla bağlanılması, namütenahi manaları olduğu bilinmesi lazım gelen İlahi müessesedir.
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
Güneş mızrak boyu yaklaştı ufka,
Camlarda renklerin veda cümbüşü,
Ey gönül, mâdenin ne kadar yufka!
Yeter ağlamana bir kuş ötüşü.

Ölüm dedikleri, ölünceyedek;
Dünya, balı zehir, yalancı petek.
Orada bulursun, biraz bekle, tek,
Burada yaşamak sandığın düşü...

1972
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
Batılıların İslâmiyetten alamadıkları öcü bizzat almaya kalktılar. Kökümüzü kurutmak için, ona giden bütün su yollarını, tarih, an’ane, lisan, terbiye, aile rabıtasını çürüttüler. Kurtarın milleti ve kendinizi CHP kemendinden…
Necip Fazıl Kısakürek
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
Bir fikre bağlı olmak yerine fâni şahıslara bağlananlar o fâni şahıs dünyadan çekip gidince düştükleri hiçlik ve boşluğu heykel dikmekle gidermeye çalışırlar ve onun tunç, mermer veya alçıdan, cansız gözlerinden yardım ve teselli ararlar.
Necip Fazıl | İdeolocya Örgüsü
3 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
Ayasofya Türk'ün öz evi ve anayurdu içinde güya Türk'lerin eliyle mânasından koparılıyor, duvarlarından Allah ve Resulünün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve hilâlden ziyade salibin faziletlerini ilâna memur bir müze, yani içinde İslâmiyetin gömülü olduğu bir lâhid haline getiriliyor. Artık o, basit bir taş yığınıdır. Öyle bir taş yığını ki, sadece kendisinde kıyılan ulvî mânanın katillerini ilân ve ihtarla kalmıyor, üstelik her an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telkiniyle, Türk'ün, ruhiyle beraber maddesini, maddesiyle beraber de ruhunu hıristiyanlık âlemine peşkeş çeken, "buyurun, ne duruyorsunuz; gelin ve bizi esir edin!" diyen bir hava yaşatıyor. Ayasofya'nın hilâl hâkimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret, bir ordunun harp plânlarını satmaktan beter bir tehlike ve suç belirtir.
2 beğeni · 1 yorum
E.A. (@ea)
Kiliseden devşirme "taş yığını"nı sahiplendikleri kadar kaybolan başka değerlere sahip çıksalardı keşke şu dinciler.
07.01.18 beğen 2 cevap

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl Kısakürek
Türk'ü yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre ve (klik) zihniyeti, Ayasofya ile Türk vatanını, göklerdeki aslî ve hakikî vatanıyla beraber satmıştır.
Necip Fazıl
4 beğeni · 0 yorum
/ 20