ara

Gülşah Sönmez

Mutluluk içimizdedir...

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Kibirlilerin alçakgönüllülüğü
“Kibirlilerin alçakgönüllülüğündeki derinliği kim ölçebilir! İyi davranırım ve acırım onlara alçakgönüllülüklerinden dolayı.”

İnsanca-Akıllılık üzerine adlı söylevden.

Sizce kibirlililerin alçakgönüllülüğü derken burda ne anlatmak istemiş Zerdüşt? Kibirliler de alçakgönüllü müdür özlerinde?
Böyle Buyurdu Zerdüşt
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
9 beğeni · 12 yorum
kişibaşınadüşenmilligelir (@kisibasinadusenmilligelir)
Alçakgönüllülük kibri gizlemenin bir yolu diye anladım ben. Öyle değilse de cümlemin arkasındayım. Nezaket ve alçakgönüllülük acziyetten doğar bence. Dışarıdan görseniz çok mütevazı diyeceğiniz bir elamanla sohbet ettim geçen. Bu bi falcıya gitmiş, falcı buna sen reenkarnasyona inanıyor musun diye sormuş, bu da inanmıyorum diye cevap vermiş, sonra falcı ben yine de söyleyeyim demiş, sen önceki hayatında bugün hala konuşulan büyük bir sanatçıydın demiş, bu da gitmiş araştırmış kendisinin önceki hayatında pablo picasso olduğuna kanaat getirmiş. Ulan hani reenkarnasyona inanmıyordun? İşte bu adamın iqsu 30 civarı falan hem de mütevazı bir adam. Adamdaki kibire bak halbuki. Ama bunlara acımak doğru çözüm değil, bunlara hakettiği şekilde davranmak iktiza eder. Bana kalsa ben bu adamı taş ocağında 40 yıl taş kırmaya mahkum ederim. Ama işte iyi bir memuriyete yerleşmiş kaymak yiyor. Gerizekalı, andaval.
11.12.17 beğen 6 cevap
tabula rasa (@tabula-rasa)
"... kimsenin alçakgönüllü doğduğunu sanmıyorum, meğerki tümüyle fiziksel bir utangaçlığa alçakgönüllülük adı verilsin, ki zaten bu tür bir utangaçlık kibir denilen şeye sanıldığın­dan daha yakındır. Gerçek alçakgönüllülük ancak kendini beğenmişlik üzerine düşünmekle elde edilebilir. Ancak baş­kasının yanılgılarının görülmesinden ve aynı yanılgılara sü­rüklenme korkusundan doğar. Kendimizle ilgili söylediğimiz ve düşündüğümüz şeylere dair bilimsel bir ihtiyatlılık içinde olmaya benzer. İyileştirmelerle ve düzeltmelerle olur. Kısaca­sı kazanılan bir erdemdir."
11.12.17 beğen 4 cevap

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Okuma
...okuma, insanların en bilgesiyle bile olsa, bir konuşmaya indirgenemez; bir kitapla bir dost arasındaki asıl farklılık, bilgeliklerin büyüklüğündeki farklılık değil, onlarla iletişim kurma biçimidir; okuma, konuşmanın tersine, yalnızlığımızı sürdürürken, yani yalnızken sahip olunan ve konuşunca çabuk dağılan entellektüel güçten yararlanmaya devam ederek, her birimizin önceden iletilmiş bir başka düşünceyi edinmesidir.

Benim notum: Ne söyleyebilirim ki, İfade gücüne hayran oldum.
Okuma Üzerine
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
3 beğeni · 0 yorum

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Düşünürlerin bilinmeyenleri
-Sokrates, bütün yıl aynı giysileri üzerinden çıkarmaz ve çıplak ayak gezermiş, bu yönüyle ayakkabıcıları sinir etmek için dünyaya geldiğini söyleyenler bile varmış.

-Sokrates zamanını kendince önemli işlere verdiğinden yıkanma ve ev işleriyle uğraşmamaktaymış, bu yüzden evi haşere dolu ve kıyafetleri pis kokuluymuş.

-Sokrates’in karısı huysuzluğuyla ünlüymüş. (Neden böyle bir kadınla evlendiği sorulduğunda da, at terbiyecilerinin en huysuz atları terbiye etmek için onlarla çalıştığını söylermiş)

-Sokrates’e nereli olduğu sorusu sorulduğunda “Atinalıyım” demek yerine “Dünyalıyım” şeklinde cevaplarmış.

-Epikuros’un 300’den fazla kitap yazdığı söylenmesine rağmen, bu kitapların neredeyse tümü zaman içinde kaybolup gitmiş.

-Epikuros, dünyevi zevkleri hayatın amacı olarak gören bir Düşünürdür. Yediği yemekler basit yemeklermiş. Biraz sebze ve zeytinden oluşan akşam yemeğini zevkle yermiş. Şarap yerine de suyu tercih edermiş.

-Montaigne zamanının çoğunluğunu geçirdiği kütüphanenin tavanına İncil’den ve klasiklerden seçtiği 57 kısa alıntıyı yazdırmış.

-Schopenhauer 33 yaşındayken, 19 yaşındaki şarkıcı Caroline Medon’a aşık olmuş, ilişkileri 10 yıl sürmüş. Filozofun evlenme niyeti olmadığından ilişkileri bitmiş.

-Nietzsche, eski bir bina kiralayıp, bahçesiyle uğraşmaya başlamış. Bel ağrısı, göz şikayetleri nedeniyle zorlanmış ve bu yüzden bahçecilik serüveni 3 hafta sürmüş.
Felsefenin Tesellisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
13 beğeni · 4 yorum
POST_MORTEM (@post-mortem)
http://www.neokur.com/kit...kratesin-karisi bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Sokrates'in karısı Ksantippi'yi bambaşka bir şekilde göreceksiniz :) huysuz kimmiş buna sonra karar verelim bence :)
08.12.17 beğen 3 cevap

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Benim kitabım geldi, isterseniz başlayalım
Benim kitabım geldi, isterseniz başlayalım
EK 1
Özür diliyorum, sizi etiketlemeyi unutmuşum
@kedilikitapsever
Sizi de bekliyoruz 06.12.17
Böyle Buyurdu Zerdüşt
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
19 beğeni · 9 yorum
Hayata Gülümse (@hayatagulumse998)
Oleyyyy başlayalım o vakit 👍
06.12.17 beğen cevap
Procyon~ (@procyon)
Tamamdır başlıyoruz ✋
06.12.17 beğen 2 cevap
Yaser ARSLAN (@yaserarslan)
Anlaşıldı merkez 👍
06.12.17 beğen 1 cevap

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Mutlu olmak için gerekli olanlar ve olmayanlar
Mutlu olmak için gerekli olanlar ve olmayanlar
Epikuros’a göre

“Arzuladığımız şeylerden bazıları doğal ve gereklidir. Bazıları da doğal ve gereksiz. Tabii bir de ne doğal ne de gerekli olan istekler vardır.”
Felsefenin Tesellisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
6 beğeni · 0 yorum

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Başlıyorum
Başlıyorum
Felsefeden devam ediyorum.

Kitabı tavsiye eden @asli-seloglu na çok teşekkür ediyorum. Öyle bir inceleme yazmış ki, incelemeyi okuduğumda “Bu kitabı okumalıyım” dedim.
Felsefenin Tesellisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
19 beğeni · 4 yorum
Hayata Gülümse (@hayatagulumse998)
Sizden de bekliyoruz o vakit 👍
05.12.17 beğen 1 cevap
aslı seloğlu (@asli-seloglu)
Hadi bakalım, umarım size de çook hitap eder =)
05.12.17 beğen 2 cevap

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Şimdi ve geleceğe verilen önemin dengesi üzerine
Şimdi ve geleceğe verilen önemin dengesi üzerine
Şimdi....
Gelecek....
İkisinde de denge ne kadar önemli. Bu durum kitapta çok güzel anlatılmış. Paylaşmak istedim.
3 beğeni · 0 yorum

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Sokrates’in hakaretlere bakış açısı
“ Sokrates’e sık sık yaptığı tartışmalar yüzünden, sık sık fiziksel olarak kötü davranılmıştır; o da bunlara kayıtsızlık içinde katlanmıştır: bir defasında kendisine bir tekme atıldığında, bunu sabırla sineye çekmiş, kendisine şaşıran bir kimseye de, “Beni bir eşek çifteleseydi, onu dava mı edecektim?” demişti. (Diog. Laert., II, 21) Bir başka kez, birisi ona, “Bu adam sana küfür ve hakaret etmiyor mu?” diye sorduklarında, Sokrates, “Hayır; çünkü onun söyledikleri bana uymuyor.” yanıtını vermişti.
...buradan eskilerin, hakaretlere ne gözle baktıkları görülebilir.”

İlginç bir bakış açısı gerçekten.
19 beğeni · 6 yorum
kişibaşınadüşenmilligelir (@kisibasinadusenmilligelir)
Buradan sokrates gibi davranmamız gerektiği sonucunu çıkarmak yanlış bir tutum olur. Şimdi insanlar bunu okuyacak ve böyle davranmanın erdemliliği üzerine düşünecekler. "Acaba doğrusunu sokrates mi yapıyor? Neticede adam sokrates vardır bir bildiği" deyip bu tip hareketleri üstün insan olmakla bağdaştıracaklar. Halbuki bunu okuyan kitle anadoluda ücra bir köşede yaşayan sıradan bir gariban. Sivas imranlıdaki bakkal dayı nerede sokrates nerede? İmranlılı dayı eğer sokratese özenecek olursa imranlı tebaası bu zaafı anında tespit edip dayının üstüne çullanacaktır. Malına el koyup günde üç öğün tokatlayacak ve hatta ırzına dahi tasallut edecektir. Gariban imranlılı bakkal dayı belli bir süre sonra yitip gidecek adını bile kimse bilmeyecektir. Binaenaleyh sokratesin bu tutumunu örnek almak son derece yanlış olacaktır. Lütfen paylaşım yaparken daha dikkatli olup sivas imranlıdaki içtimai hayatı göz önünde bulundıralım.
04.12.17 beğen 8 cevap
osman duman (@osmanduman)
Ne muazzam bir adam şu Sokrates! Neredeyse 2500 senedir de hala böyle... Soru sorma sanatı "istifham" ve ironiyle düşmanlarını tezatları için yakalayıp boğmak gibi bir "usûl"ü ilk defa yeryüzüne getirmiş olan büyük şahsiyet... Öğrencisi Platon'un deyimiyle boğa bakışlı Sokrates... :) Hem "Sokrates'in Savunması" okunmadan hala avukat olunmaz. Okumayanlar olmuşsa ona da ben bir şey diyemem.
04.12.17 beğen 1 cevap

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Neşeli olmak
“Elbette, neşeli olmaya, zenginlik kadar az ve sağlıklı olmak kadar çok katkıda bulunan bir şeyin olmadığı bilinir: Aşağı, çalışan, özellikle de toprağı işleyen sınıflarda, keyifli ve hoşnut yüzler görülür; zenginlerde ve seçkinlerde ise suratlar asıktır. Buna göre, en üst derecede kusursuz sağlığı korumaya çaba göstermeliyiz ki bunun bir ürünü olarak, neşelilik çiçeği açsın. Bunun aracı da, bilindiği gibi, her türlü aşırılıktan ve sefahatten, her türlü şiddetli ve hoş olmayan duygu devinimlerinden ve büyük ya da kalıcı zihinsel zorlanmalardan kaçınmak, günde en az iki saat açık havada hızlı devinimde bulunmak, sık sık soğuk banyo yapmak ve benzeri sağlık kurallarıdır. Her gün, gereken devinimde bulunulmazsa, sağlıklı kalınamaz”

Not: Bu kitabı okumayanlara tavsiye ediyorum. Çok istifade edilebilecek, belki birden fazla kez okunacak ve her okunduğunda farklı noktaların ön plana çıkacağı türden bir kitap. Kitaptan alıntılar yapıyorum. Çok uzun alıntılar genelde okunmadığından bir kısmının Arena’da paylaşılmasını uygun buldum.
4 beğeni · 1 yorum
Defne (@neokurunenguzelkizi)
Kusura bakmazsanız, katılamacağım böyle bir düşünceye, ben de isterdim zenginler bir eli balda bir eli yattayken somurtsun, fakirler sabahın 5'inde üç kuruşluk maaş için karanlıkta işe giderken gülücüklerle neşe saçsın ama takdir edersiniz ki öyle olmuyor gerçek hayatta. kendisini tanımıyorum ama ya zenginlere garezi var ya da fakir tesellisi yaymakla görevli bir şahsiyet gibi şopeneur. ayrıca kaçamak yapmayayım sağlık ile neşeyi zengin fakir üzerinden bağlantılandırmış. ama yine umarım siz de takdir edersiniz ki, günümüz alt tabakası aşırı derecede sağlıksız beslenmekte ve yaşamakta, zengin kesim ise zenginliğinden dolayı sağlıklı bir yaşam sürdürebilmekte. boşuna kaymak tabaka ve alt tabak diye sınıflandırılmamış. evet sağlık, spor neşe için önemli ama zengin ve fakir üzerinden değerlendirirsek, zenginlik bu durumda daha neşeye sahip olmuş olmakta. çıkış noktası güzel ama zengin fakirde niye ters işlemiş bilemedim, paranın zeka geriliği yaptığını niye düşünmüş, belki dönem içine bakmak lazım ama istediğimiz kadar geriye gidelim tarih sahnesinde fakirler daha sağlıksız yaşamış ve ömürleri de kısa olmuştur gibi ama belki zenginlerden daha neşeli bir hayat geçirmişlerdir :) tabii büyük paralarla oynamanın büyük riski ve psikolojik tahribatı da bir o kadar yüksektir ama maaşını denklendirmeye çalışan işçinin de uğradığı psikolojik tahribat azımsanmayacak kadar yüksektir.
03.12.17 beğen 3 cevap

Gülşah Sönmez

@gulsah-sonmez

Başlıyorum
Başlıyorum
Arthur Schopenhauer’den devam...
10 beğeni · 0 yorum
/ 8