ara

hissikablelvuku

15.11.17

hissikablelvuku

@hissi-kablel-vuku

Makul ol(a)mamak nedir?

Makul kişiler kendilerini dünyaya uyarlarlar. Makul ol(a)mayanlar ise dünyayı kendilerine uyarlamakta ısrar ederler. Bu nedenle tüm ilerlemeler makul ol(a)mayan kişiler sayesinde gerçekleşir.
George Bernard Shaw
15.11.17

hissikablelvuku

@hissi-kablel-vuku

Mündemiç nedir?

Arapça bir sıfat olup, ‘dümuc’ kökünden, ‘indimace’nin ism- i failidir. “Dürülüp sarılan, bir şeyin içinde saklı bulunan, içine yerleşen, derc ve idhâl olunmuş” anlamına gelir. Belki de, şu anda hayatınızda ilk defa şimdi karşılaştığınız ve anlamının ötesinde ekzantrik çağrışımlara neden olabilecek minnoş bir kelimedir; “mündemiç”.
Çocuk taklidi yapan bir yetişkinin ağzından random bir şekilde çıkabilecek bir sözcük misali:
“Mündemiç miçin çen?”
Örn: “Eski kitap kokusu, kütüphanelerin atmosferinde mündemiçtir.”
14.11.17

hissikablelvuku

@hissi-kablel-vuku

moda nedir?


Moda; aslında bir isyan duygusunun ifadesidir. Çeşitli sosyal baskılara karşı bir tür başkaldırıdır.Özellikle yüksek refah düzeyine sahip sınıflarda, bir tür can sıkıntısından kaçma belirtisidir. Hatta, insanın farklılaşma arzusunu tatmin eden bir tür aykırı davranıştır…
Hülasatül hülasa, şu fotoğraflarda görülen mantaliteye binaen(farklılaşmak adına dizayn edien birbirinden absürt tasarımlar için) tek kelimeyle özetlemek gerekirse; MODA = KEPAZELİKTİR.
12.09.17

hissikablelvuku

@hissi-kablel-vuku

Hayat zorlaştığında çare nedir?

Mevlânâ : Sabret…

Osho: Kendi içine dön…

Valide sultan: Çık dolaş biraz!
12.09.17

hissikablelvuku

@hissi-kablel-vuku

Düşünü(lü)yorsan varsın nedir?

“Şimdi beni düşünen birini düşünüyorum;
Beni düşündüğünü bildiğim için ben varım...
Hem ben kendimi bile düşünmezken, o hep beni düşünüyordu.
Belki de ben, o zaten beni düşünüyor diye kendimi düşünmüyordum…
O ben gibiydi, ya da bana beni en çok kendim gibi hissettirebilen…
Kendi varlığıma hayret ettirip, yaşadığım “her bir ân”a şükrettirebilen…“

İşte sana, şeksiz şüphesiz kabulle(bi)neceğin en elzem GERÇEK:
Eğer “Düşünü(lü)yorsan VARSIN” demektir…
Bertolt Brecht’in dediği gibi:
“İnsan ancak onu düşünecek biri kalmadığında gerçekten ölür .”
Örn: Borçların varsa, alacaklıların illaki seni düşünür…
06.09.17

hissikablelvuku

@hissi-kablel-vuku

Hırs nedir?

Meselâ, diyelim ki; gece uykun kaçmış; sen yatmak istesen, lâkayt kalsan, uykun gelebilir. Eğer hırsla uyku istesen, “Aman yatayım, aman yatayım” dersen, bütün uykunu kaçırırsın.
Misal:

Hem meselâ, mühim bir netice için birisini hırsla beklersin. “Aman gelmedi, aman gelmedi” deyip, en nihayet hırs senin sabrını tüketince, kalkar gidersin. Bir dakika sonra beklediğin kişi gelir; fakat beklediğin o mühim netice bozulur.
Bu hâdisâtın sırrı şudur ki:
Nasıl ki bir ekmeğin vücudu, tarla, harman, değirmen, fırına terettüp eder.
Öyle de, tertib-i eşyada bir teennî-i hikmet vardır. Hırs sebebiyle, teennî ile hareket etmediği için, o tertipli eşyadaki mânevî basamakları müraat etmez; ya atlar, düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz.
İşte, HIRS neticeye ulaşılmasını engelleyen ve sarf edilen tüm emekleri heba eden böylesine muzır ve belâlı bir şeydir.
*Mektubat - 22. Mektup, 2. Mebhas
06.09.17
/ 2