ara

Garip Abdal

Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıram olsun.

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Ayrılık Günü
Ayrılık Günü
Beni yalnız koyup naçar eyleme
Seni sevdiğime pişman eyleme
Zaten derdim çok bir de sen ekleme
Bugün ayrılık günü değil nolur

Bilirim sevdiğim gönlün yaralı
Beni ele karşı koyma karalı
Bilirsin bu gönül sana vefalı
Bugün ayrılık günü değil nolur

Sevda nedir bilmez misin vefasız
Koyma bu garibi dertli çaresiz
Gidiyorum deme bana zamansız
Bugün ayrılık günü değil nolur

Bir gün arar bulamazsın yanında
İbrahim'i ararsın ayda yılda
Ben öldükten sonra sorsan ne fayda
Bugün ayrılık günü değil nolur
8 beğeni · 2 yorum
Can (@canae)
Yüreğine sağlık :D
22.02.17 beğen 3 cevap
Garip Abdal (@ibrahim-arar)
Teşekkür ederim. :)
22.02.17 beğen 2 cevap

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Uğur Mumcu
Uğur Mumcu
İMAMBAYILDI

Her şeyin sahtesi var... Paranın sahtesi var... Tablonun sahtesi var... Altının, gümüşün, elmasın sahteleri var... Var oğlu var!..

Peki dinin ve ideolojinin de sahteleri yok mu? Olmaz olur mu hiç? Var. Dinin sahtesi, siyasete karışmış olanıdır. Din duygularının ve dince kutsal kavramların siyaset adına kullanılması ile din, din olmaktan çıkar, siyasetin aracı olur.

Siyaset ticarete, ticaret siyasete, din de her ikisine araç edildi mi, artık bu sömürünün sonu gelmez... Din ticareti ile meşgul olanlara bakın, hemen hemen hepsi milyarder.. Yalnızca Türk Lirası ile milyarder değil bunlar, dolar milyarderi, mark milyarderi olmuşlardır birçoğu...

Oh ne kolay.. Çek bir besmele, gelsin paralar... Finans kuruluşları, şirketler ve bu finans kuruluşları ve şirketler aracılığı ile kazanılan milyarlar... Elhamdülillah Müslümanız!... Elhamdülillah milyarderiz!... Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlarda... Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlarda...

Bir üçgen bu... Ticaret, siyaset ve tarikat üçgeni...

Bunlar dindarın sahtecileridir. Zavallı yoksul Müslüman yurttaşlann kanlarını emenler de bunlardır. İnanç sömürücüleridir bunlar...

Atatürk'ün laiklik ilkesinin ne kadar yararlı, ne kadar gerekli olduğunu, bu din sahtecileri ortaya çıkınca daha iyi anlıyoruz...

Kim savaşacak bunlarla? Laiklik ilkesi, sahte Atatürkçüler ile sahte Müslümanların aralarında paylaşacakları bir koz değildir.

Atatürkçülüğün ilk koşulu devrimci olmaktır, çağdaş olmaktır, demokrat olmaktır. Öyle ödün siyaseti ile Atatürkçülük olmaz, öyle pazarlıkçı ve uzlaşmacı yaklaşımlar ile lâiklik ilkesi savunulmaz... Yasakçılık ile ise hiç savunulmaz.

Bir yanda sahte Müslümanlar, din tacirleri, inanç sömürücüleri... Bir elleri siyasette, öbür elleri ticarette, ayakları da tarikatlarda dolananlar...

Öte yanda da sahte Atatürkçüler... İşleri geldiği sürece, bu sahte Müslümanlar ile kol kola girip, öpüşenler... Birbirlerine siyasal destek sağlayanlar... Yasakçılıkla, hot-hotçulukla Atatürkçülüklerini kanıtlayacaklarını sananlar...

Müslümanın, kimsesizi ve yoksuluna karşı Atatürkçülük taslayıp gericinin, yobazın iş ve sermaye çevreleri ile içlidışlı olanlarının karşısında da sus-pus olanlar... Bir yanda sahte Atatürkçüler, öbür yanda sahte Müslümanlar...

Laiklik ilkesini savunmak için Atatürk gibi yürekli, Atatürk gibi inançlı olmak gerekir. İzinden gittiklerini söyleyenler gibi ürkek, kararsız ve inançsız değil.

Uğur MUMCU - Cumhuriyet, 1 Mart 1987
5 beğeni · 0 yorum

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Kıvırcık Ali
Kıvırcık Ali
Hepimize yeter dünya
Bir nesneden yaratıldık
Ayrı gayrı olmak niye?
Adem ile vücüt bulduk
Türlü ırka bölmek niye?

Hepimize yeter dünya
Ortağız güneşe aya
Hani kardeş idik güya
Ya öldürmek ölmek niye?

Biz insanız huyumuz var
Toprağımız suyumuz var
Dağlarımız köyümüz var
Sınır sınır bölmek niye?

Fedayim birse yaradan
İkilik kalksın ardan
Gelen göçer bu dünyadan
Cana düşman olmak niye?

Aç açık kalmasın kimse
Zincir vuralım nefise
Fark edermi insan ise
Memleketin sormak niye?

https://youtu.be/ySyPpJtjBEY
6 beğeni · 0 yorum

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Seyyid Nesimi
Seyyid Nesimi
Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü ebsem ol kim şerh u beyâna sığmazam

Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim
Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

Seyyid Nesimi

https://www.youtube.com/w...h?v=gaiKEORq9Nc
11 beğeni · 1 yorum

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Victor Hugo
Victor Hugo
Ağlamak için gözden yaş mı akmalı?
Dudaklar gülerken, insan ağlayamaz mı?
Sevmek için güzele mi bakmalı?
Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi bağlayamaz mı?
Hasret; özlenenden uzak mı kalmaktır?
Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı?
Hırsızlık; para, malmı çalmaktır?
Saadet çalmak, hırsızlık olamaz mı?
Solması için gülü dalından mı koparmalı?
Pembe bir gonca iken gül dalında solmaz mı?
Öldürmek için silah, hançer mı olmalı?
Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı?
4 beğeni · 0 yorum

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Ahmed Arif
ANADOLU

Beşikler vermişim Nuh'a
Salıncaklar, hamaklar,
Havva Ana'n dünkü çocuk sayılır,
Anadoluyum ben,
Tanıyor musun ?

Utanırım,
Utanırım fıkaralıktan,
Ele, güne karşı çıplak...
Üşür fidelerim,
Harmanım kesat.
Kardeşliğin, çalışmanın,
Beraberliğin,
Atom güllerinin katmer açtığı,
Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,
Kalmışım bir başıma,
Bir başıma ve uzak.
Biliyor musun ?

Binlerce yıl sağılmışım,
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Nazlı, seher-sabah uykularımı
Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
Haraç salmışlar üstüme.
Ne İskender takmışım,
Ne şah ne sultan
Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Selam etmişim dostuma
Ve dayatmışım...
Görüyor musun ?

Nasıl severim bir bilsen.
Köroğlu'yu,
Karayılanı,
Meçhul Askeri...
Sonra Pir Sultanı ve Bedrettini.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nasıl severdi.
Bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı
Minareden, barikattan,
Selvi dalından,
Ölüme nasıl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun ?

Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.

Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım,
Oğullarım var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlıyor musun ?

https://www.youtube.com/w...h?v=7u5rePl2_OI
15 beğeni · 1 yorum
Umay Umay (@fikirier-kursun-gecirmez)
Harika bir şiir gerçekten...
28.11.16 beğen 2 cevap

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Kitap
Kitap
Yazı ile sayfalar, söz ve sesten daha çok olmalı...
9 beğeni · 0 yorum

Garip Abdal

@ibrahim-arar

İnsan olmak...
İnsan olmak...
İnsan olmak başkadır. Herkes yürür, konuşur, yer içer ama herkes insan olamaz. Yürekte olur insanlık. Yürekle olur insanlık...
7 beğeni · 0 yorum

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı döneminde 1915-1920 'de halkın yaşayışı, sosyal yapı hakkında bilgi alabileceğim yazı, makale, kitap var mıdır? Önerilerinizi bekliyorum...
3 beğeni · 2 yorum
Ka!?. (@nfk1)
ben nebileyim yandex miyim?:b
04.09.16 beğen cevap
Garip Abdal (@ibrahim-arar)
Bilmiyorsanız, buraya bir şey yazmanıza da gerek yok demektir ;)
04.09.16 beğen cevap

Garip Abdal

@ibrahim-arar

Alevilik
Alevilik
Alevilik Derki; Dağılmış Bir Karınca Yuvası Görsek o Gece Yatmayız Kaybımız Vardır, Sararmış Bir Yaprak Dalından Düşse Gözümüz Yaşarır Duygumuz Vardır, İster Kutupta Bir Eskimo Genci, İster Afrikada Garip Bir Zenci, Fark Etmez Ne Dili Dini Irkı İnancı, İnsan Oluşuna Saygımız Vardır, Onu Yaradana Sevgimiz Vardır…
10 beğeni · 2 yorum
CEVİZKABUĞU (@karacurin)
İnsanlığın temel ilkesi olması gerekir..
02.07.16 beğen 2 cevap
Garip Abdal (@ibrahim-arar)
Efendim ben insanlığın temel ilkesinin de böyle olduğunu düşünüyorum lakin beşer olarak insanlığın özüne inemeyip düşüncesini kavrayamadık.İnsan(lık) bugün sadece bir kavram veya bir canlı türünü ifade eden basit bir kavrama indirgenmiş durumda...
02.07.16 beğen 1 cevap
/ 30