ara
İlber Ortaylı

İlber Ortaylı

Tarihçi, Yazar, Akademisyen

İlber Ortaylı Kimdir?

21 Mayıs 1947 Avusturya doğumlu ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen. Çeşitli televizyon programları yapmasının yanında halen çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmaktadır.

İlber Ortaylı Hayatı

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de, Avusturya’nın Bregenz şehrinde, uçak mühendisi olan Kemal Ortaylı ve Rusya’da edebiyat okumuş olan Şefika Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gözlerini açmıştır. İki yaşında ailesi Türkiye’ye yerleşince, Ortaylı için Türkiye serüveni başlamıştır. Ziyaret edeni hiç eksik olmayan ve sürekli tarih konuşulan bir evde büyümesi, küçük Ortaylı’nın ilerideki yaşamını şekillendirmesinde büyük etki yapacaktır. Babası Kemal Ortaylı’nın uçak mühendisliğinden masa başı bir işe geçerek Rusça’dan tarih çevirileri yapmaya başlaması ve ilkokul öğretmeninin annesi tarafından anlatılan tarihi menkıbeler de cabası tabii. İstanbul Avusturya Lisesi’nde bir süre okuduktan sonra ailesi Ankara’ya taşınınca Cumhuriyet tarihimize önemli katkılar sağlayan Gazi Yaşargil gibi insanların da mezun olduğu Atatürk Lisesi’ne başlamış, 1965 yılında buradan mezun olunca annesinin de öğretim görevlisi olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girmiştir. Böylece Ankara Üniversitesi’ne adayacağı 35 yıllık akademik kariyeri de başlamış olur.

Akademik Hayatı

İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi’nin ilk önce Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni, ardından da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirir. Üniversite yıllarında Zafer Toprak, Mehmet Ali Kılıçbay, Ümit Arslan gibi isimlerle sınıf arkadaşlığı yapmasının yanı sıra Şerif Mardin, Halil İnalcık, Mümtaz Soysal, Seha Meray, İlhan Tekeli ve Mübeccel Kıray'ın de öğrencisi olmuştur. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördükten sonra Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yapar. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bugün dahi alanında uzman birçok akademisyen tarafından yararlanılan “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı teziyle doktor unvanını alırken, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfûzu" adlı çalışmasıyla 1979'da doçent olur. 1982 yılında devletin akademik politikalarına tepki göstererek görevinden istifa eder. Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapar, buralarda seminerler ve konferanslar verir. 1989 yılında Türkiye’ye döndüğünde profesör olur ve 2002 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı yapar. 2002 yılında halen görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi’ne, iki yıl sonra ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyeliği yapar. 2005 yılında Topkapı Müzesi Başkanlığı görevine getirilir. Burada 7 yıl görev yapar. Halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Editörün Notu:

Bu yazıyı yazarken fark ettim ki, İlber Ortaylı, yaşadığı dönemin en popüler ama en az bilinen ve okunan tarihçilerinden biri.

Yararlanılan Kaynaklar
1. tr.wikipedia.org
2. ilberortayli.com
3. hurriyet.com.tr
4. sabah.com.tr

Nil

@nill

Tarihin sevimli babasıdır. Çok bilgili, görgülüdür. Topkapı Müzesi'nin müdürü olduğunu hatırlıyorum bir aralar. Açıklamaları çok net olan ve kendini dinleten bir yazardır. Kitapları da konuşması gibi akıcı, ve sıkmadan devam edendir.
İlber Ortaylı
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum

Erdi Uzun

@erdiuzun

İLBER ORTAYLI
İlber Ortaylı (d. 1947), Türk tarih profesörüdür.
1947 yılında Bregenz, Avusturya'da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir anne-babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara'da bitirdi.
1965'te Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1968) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okudu.
Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı savı ile doktora aldı (1978). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla doçent (1979), 1989'da profesör oldu.
Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde konuk öğretim üyeliği yaptı, bilgi toplantıları ve bilgi konuşmalarında bulundu.
Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi ile ilgili bilim yazıları yayınladı. 1989-2002 yıllları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne, 2 yıl sonra Bilkent Üniversitesi'ne geçmiştir. Topkapı Sarayı Müdürlüğü görevini de yürütmüştür (2005). Şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde tarih dersleri vermektedir.
İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir.
İlber Ortaylı, Türkçe, Osmanlıca, Kırım Tatarca, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bilmektedir.
İlber Ortaylı
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum

Murat Nrtn

@muratnrtn

Bir toplum, iyi tarih yazıyorsa rafine bir toplum olur .
İlber Ortaylı
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum

Gogol'un Paltosu

@dr

Tarihini bilmeyen bi insan tarihini unutan toplum hiçbir zaman refaha eremez. İster sayısalcı ister sözelci, ister pilot ister palyaço olun tarihinizi öğrenin ve unutmayın
İlber Ortaylı
ünlüye puan vermedi
0 beğen · 0 yorum

Orhan Şahin

@orhansahin

- Latin harflerinin, kendini gizleyen bir taraftarı da Sultan II. Abdülhamid’dir. Ona göre, “ Halkımızın büyük cehaletine sebep, okuma yazma öğrenimindeki güçlüktür. Bu güçlüğün nedeni ise harflerimizdir. “ Sultan Abdülhamid, “ Belki bu işi kolaylaştırmak için Latin alfabesini kabul etmek yerinde olur “ demektedir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum

Orhan Şahin

@orhansahin

- Batı hukukunun birtakım başka branşları Tanzimat’tan itibaren alınıyordu ve daha 1699 Karlofça Barışı’nda, devletler hukuku alanında Avrupa standartlarına, yani Hugo Grotius sistemine geçtiğimiz görülüyor ki önemlidir. Çünkü bir günde Roma hukuk sistemine geçilmedi. Tanzimat’ta Ceza Hukuku Fransa’dan alınmış ve memur davalarında uygulanmak üzere kısmen kabul edilmişti. Ticaret ve Deniz Ticareti kanunları kaçınılmaz olarak alınmıştı. İdare hukuku alanına dahil olan mevzuat büyük ölçüde tercüme edilip girmişti. Bunların yapıldığı, dünyayla teması olan hiçbir yerde bugün İslam hukuku o anlamda tam tatbik edilmiyor. Sorun Medeni Kanun’un kabulüne dayanıyor. Aslında daha imparatorluk devrinde Medeni Kanun denemeleri vardı. Hukuk-ı Aile Kararnamesi II. Meşrutiyet’te kabul edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda muhafazakarlar nedeniyle bunun tatbiki durdurulmuştur. Mesela karı-kocanın evlilik öncesi sözleşme yapması bu kararnamede yer alıyordu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum

Orhan Şahin

@orhansahin

- Atatürk’le ilgili “ Atatürk kurucumuzdur “, “ Atatürk 20. yüzyılın büyük devlet adamıdır “ gibi devamlı kullanılan klişelerimiz var. Bunlar doğrudur ama elzem olan bazı sloganları maalesef kullanmıyoruz. Birincisi, Atatürk, Türkiye Mareşali’dir. Büyük bir mareşaldir çünkü başka mareşalleri takdir etmeyi bilmiştir. Büyük mareşaldir çünkü sivil hayata geçmeyi bilmiştir. Bunlar onun en büyük özelliklerindendir. Büyük ve yaratıcı adamlar bu geçişleri kolaylıkla yaparlar. İkincisi Atatürk bir organizatördür. Hem askeri alanda hem de politikada başarı göstermiştir. Büyük bir devlet adamı olduğunun göstergesi olarak monarşiyi Cumhuriyet’e dönüştürmüş ki bu gerçek bir inkılabtır. Bu büyük inkılabı başka hangi inkılablarla besleyeceğini de bilmiştir. Cumhuriyet’i ilan etmiş olsa bile eski vagonda gitmeye devam edebilirdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum

Furkan

@turgenyev

Bizim Türk yaratmaya ihtiyacımız yok; her devirde, coğrafyanın her yerinde varız zaten. Bu sebeple Balkan tipi tarihçiliğe lüzum yok. Söz konusu tarihçilikte her ırk dünyayı kendi kendine yaratmıştır. Sırp da, Bulgar da, Yunan da böyledir.

S.48
Türklerin Tarihi - Orta Asya'nın Bozkırl...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum

Ergün Çil

@erguncil

Londra konferansı bir aldatmacadan ibaretti ve Mustafa kemal Paşa da bunu biliyordu. Başkumandana göre İtilaf Devletleri’nin, Bekir Sami Bey’e imza ettirdikleri sözleşmelerdeki maddelerin, Sevr projesinden sonra aralarında imzaladıkları Üçlü anlaşma (Accord tripartite) adı verilen ve Anadolu’yu nüfus bölgelerine ayıran bir anlaşmayı hükümete başka adlar altında kabul ettirme maksadına dayandığı açıktı ve hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Üstelik konferansa İstanbul’u çağırarak ikilik yaratmayı planlıyorlardı.

Sözü ilk önce İstanbul heyetine verdiklerinde Tevfik paşa, “Türk milletinin gerçek temsilcisi Ankara Hükümeti’dir. Sözü Bekir Sami Bey kardeşime veriyorum” gibi çok önemli bir çıkış yaptı. Bunun üzerinde tarihçilerin durması gerekir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum

Beyaz Melek

@beyazmelek

"Her nefis ölümü tadacaktır" ayetini tabutlara ve mezarlıklara değil,bankalara ve makam koltuklarına yazılmalı.

#İlber Ortaylı#
İlber Ortaylı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
12 beğeni · 1 yorum
savaş cıbır (@toprakgrubu)
Çok yerinde bir tespit
30.06.18 beğen 1 cevap

Zeynep Y.☂️

@zeynepy

Yıl 1975, Chicago
Yıl 1975, Chicago
Bu fotoğrafı görünce çok etkilendim. Eğitimi için gitmiş, kendisini muazzam yetiştirmiş ve tekrar ülkesine dönerek çok büyük bir değerimiz olmuş. Daha o zamanlardan bile ne olacağı belli, pırıl pırıl bir gençmiş. Umarım daha uzun zaman senden istifade ederiz İlber Ortaylı. İyi ki varsın.
EK 1
Söylemeden geçemeyeceğim. İlber Hoca'da, bulunduğu yer ve giyim kuşamı itibariyle tam bir Hogwartslı havası var ? Gryffindorlu olmanın haklı gururuyla bakmış sanki? 22.05.18
İlber Ortaylı
ünlüye 10 verdi, inceleme eklemedi.
17 beğeni · 4 yorum
Enis (@dusundurucudusunce)
O senelerde fotoğraflar bu açıdan pek çekilmezdi.İnstagramlık çekeyim de dursun demiş galiba ?
22.05.18 beğen 1 cevap
Necdet (@necdet)
Resim olmasaydı Oktay Sinanoğlu'ndan bahsediyor herhalde diyecektim :)
22.05.18 beğen 1 cevap

Gülcan

@gulcann

Yazarlar ve Kütüphaneleri Bölüm 11 : İlber Ortaylı
Yorum yok.
Tavsiye: videoyu 1.25 hızla izlerseniz daha iyi oluyor. :D
İlber Ortaylı
ünlüye 10 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 0 yorum

Alper Ergin

@aeturk

Türk Kültürü ve Okumak Üzerine
Türk Kültürü ve Okumak Üzerine
Toplumumuzda okumaya verilen anlam.
İlber Ortaylı
ünlüye 10 verdi, inceleme eklemedi.
8 beğeni · 0 yorum

@

İlber Ortaylı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
beğeni · 0 yorum
Sence kaç puan almalı?
6.7
14 oy
0
SAYFA EDİTÖRÜ
İlber Ortaylı sayfasının içeriği Hakan isimli üyenin katkılarıyla oluşturulmuştur.