ara
Mehmet Ali Bulut

Mehmet Ali Bulut

Zehra Kurt

@zehrakurt

Baş ve bedenin yapı özelliklerinden hareketle insan ruhunu kavramaya çalışan ilim dalına da Batıda fizyonomi,Doğu'da Firaset,İlm-i Sima
ve İlm-i Kiyafe adları verilmiştir...
Eski Yunanlıların ve Müslümanların elinde gelişen bu ilim de birçok ilim dalı gibi 18.yy. da batıda sistemattik yapısını kazandı.Batıda bu ilmin tutulup benimsenmesinde büyük rol oynayan ünlü fizyonomi uzmanı ve yorumcusu Lavatera 1800 başlarında öldüğü zaman bu ilim de sistemleşme yoluna girmiş bulunuyordu.

Lavatera nın kehanet derecesindeki tespitlerinin Batıda "azizlere rivayetler" gibi anlatıldığı,bir çok kitapta yer alır.Halit Ziya Uşaklıgil'in İlmi Sima adlı küçük eseri Lavatera'nın bu tespitlerini içeren çalışmaları esas alır...
Elfabe
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum

'Büteyra

@huznunlalesidirdunya

Duanın kendisi başlı başına bir yükselmedir. Bir üst boyuta çıkıp yücelmektir. Yaratıcı ile muhatap olmaktır. O'nun sonsuz rahmetine şefkatine sığınmaktır. O'nunla buluşmaktır. Bir dolum, yani şarjdır.
Fardipli SinHa
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum

caratash

@emrahkaratas

Her biri belirli şekillerde ve kendisine has bir tarzda dizilmiş bulunan binlerce karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomu içeren bu maddelerin en basiti bile son derece kompleks bir yapıya sahiptir. proteinlerin yapısını inceleyenler için bu maddelerin kendiliğinden bir araya gelmiş olmaları, Romalı şair Virgil'in ünlü 'Aeneid' şiirinin etrafa saçılmış harflerden rastgele meydana gelmiş olması kadar ihtimal dışı gözükmektedir.
Alexsander I. Oparin, Origin of Life
Ruhun Deşifresi
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum

'Büteyra

@huznunlalesidirdunya

...Mutlak gerçeği kavramak için, eşikleri aşmak zorundasın. Ama eşikler de sizin için bir nimettir. Rahat yaşamanızı sağlar. Bütün sesleri duyabilsen, bütün görüntüleri görebilsen, buna dayanamazsın. O yüzden de yaratıcı kudret, insanı beş duyuya hapsetti. Bu hapsetme insanın rahatı için.
Fardipli SinHa
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum

'Büteyra

@huznunlalesidirdunya

Allah'ı idrak etmek, O'nu idrak edemeyeceğini idrak etmektir.
Fardipli SinHa
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
Sence kaç puan almalı?
0
0 oy
0
SAYFA EDİTÖRÜ