ara

Cengiz Aytmatov Hayatı

Henüz eklenmemiştir

Cengiz Aytmatov Kitapları

Cengiz Aytmatov Filmleri

Kısa Bilgiler Paylaşın

FULYA GÜN: Yazar, ufkunu ‘milli’ olanın ötesine doğru genişletmek, ‘evrensel’ olana ulaşmak için gayret göstermek durumundadır. İyi bir yazar ‘tipik insan’ ortaya koyma ustalığına erişen yazardır.Milli olandan evrensele ulaşmada Cengiz Aytmatov’un Türk Dünyası yazarları arasında çok önemli bir yeri vardır.
Onun eserlerinde destan parçaları, efsaneler, masallar, halk hikâyeleri zengin bir malzeme durumundadır.
Aytmatov’un eserlerinde ön plana çıkan folklorik malzemenin temelinde Kırgız Geleneği ve Manas Destanı vardır. Kırgızlar; “Manas denince Kırgız, Kırgız denince de Cengiz akla gelir” derler.
Murat Nrtn : II. Dünya Savaşı sonrası yazarları arasında yer alan Aytmatov, Cemile'den önce birkaç kısa hikâye ve Yüzyüze`yi yazdı. Ancak yazarın kendini kanıtlamasını sağlayan kitap Cemile oldu; Louis Aragon Cemile`yi "dünyanın en güzel aşk hikâyesi" olarak tanımlamıştır.

Eserlerinde mitoloji ye oldukça yakın durdu; ancak onunki antik anlamından farklı olarak mitolojiyi çağdaş bir zeminde sentezlemek ve yeniden yaratmaktı. Eserlerinde mitlere, efsanelere ve halk hikâyelerine göndermeler yapmıştır.

Eserleri 176 dile çevrilmiştir .
bence bunun tam tersi doğrudur: "Aynı dili konuşmamız gerek. Su'ya Türkiye'de başka, Azerbaycan'da başka, Kırgızistan'da başka, orada burada başka diyoruz. Oysa suya, bütün Türk dünyasında su demeliyiz. Ortak abecemiz olmalı. Bunun için de önce örneğin Türkiye'de, Türkçeye Arapça ve Farsçadan gelen sözcükler kaldırılmalıdır. Ortak Türk dilini, bilimsel çalışmalar temelinde oluşturmalıyız. Diller arasındaki farkları ortadan kaldıracak özel sözcükler üretmeliyiz. Ortak sözlükler ve ansiklopediler oluşturmalıyız. O zaman çevirmene gereksinim duymadan iletişim kuracağız."
0