ara

CEVİZKABUĞU

Ten kokusu ile toprak kokusu birdir bilene Biliriz, birleşiriz girdiğimizde kara toprağa

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Gecelerimiz
Gecelerimiz
Birkaç satırla anlatmak isterken en derin duygularımızı, bazen kaptırır sayfalar doldururuz kocaman bir amaçsızlık için — rengi kaçmış ve sonumuzun belli olmadığı bir yaşamın resmini çizercesine boşalır düşünceler; halbuki beklediklerimiz bambaşka bir dünyada el-ele tutuşup rüyalardaki serinlikte dalları okşayarak naif gecelerde uçmaktı.


Sn.@hayatagulumse998 katkılarıyla
2 beğeni · 0 yorum

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Şıralı
Şıralı
Yoğun ve uzun geçen bir günün ardında gelen huzurun içinde gark olmak varmış😉
Mahremiyetin Dönüşümü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğeni · 0 yorum

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Ön-Sözsel
Ön-Sözsel
İlk satırlarda iş bitmiş mi ? Ne”
4 beğeni · 0 yorum

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Akıntıya Kürek mi?
5 beğeni · 0 yorum

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Kimmişler
Ioannes Duns Scotus Kimdir?

John Duns Scotus, 1265-1308 yılları arasında yaşamış olan İskoç düşünür.

Aristoteles'in mantık ve metafiziğini benimsemekle birlikte, daha çok Augustinusçu gelenek içinde yer alan filozof, İbn Rüşt'e de, Thomasçılığa da karşı çıkmıştır. O, metafizikle teoloji arasında bir ayırım yapmış ve bütün varolanlar arasında bir ayırım yapmış ve bütün varolanlar için ortak olan ilkeleri araştıran metafiziğin Tanrı'yı kavrayamayacağını öne sürmüştür. Ona göre, Tanrı, teolojinin konusuna girer. Scottus'a göre, evrendeki hareket ve değişmenin bir başlatıcısı, evrendeki varlıkların bir ilk hareket ettiricisi olmalıdır ki bu da Tanrı'dır. Tanrı zorunlu varlıktır, birdir, özü itibariyle basittir, özgür bir iradeye sahiptir. Tümeller konusunda, onların öncelikle Tanrı'nın zihnindeki formlar olarak varolduğunu söyleyen Scottus, onların ikinci olarak nenelerde nesnelerin özleri ya da genel doğaları olarak ortaya çıktığını iddia etmiştir. Tümeller, ona göre, nihayet, zihnimizdeki soyut kavramlar olarak varolur. İradeciliği benimseyen Scottus'a göre, Tanrı'yla birleşme hedefine ulaşmada en önemli rolü akıl veya zeka değil irade oynamaktadır.
2 beğeni · 2 yorum
Mert Yitmen (@mert-yitmen)
Ahmağın tekiymiş. Her şeyin bir i
lk nedeni olmak zorunda değildir.
15.10.17 beğen cevap

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Cebirsel Soru
Cebirsel Soru
Sitemizin sayısal değerlerini görelim çünkü benim kafam basmadı🤔
2 beğeni · 4 yorum
zeyrek (@zeyrek)
2üssü49 bölü 500cm olması lazım cevap.
13.10.17 beğen cevap
Mycroft (@mycroft)
Kağıdın kalınlığı 1 cm/500'dür. Dolayısıyla bunu 50 defa 2 ile çarpmanız gerekir. (2 üzeri 50/500)x1cm ile cm cinsinden 2 üzeri (50/50)x1mm ile de mm cinsinden sonuç çıkar.
13.10.17 beğen 1 cevap

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Gündemsel Analiz
HANGİ MİLLİYETÇİLİK

Attila İlhan'ın “milliyetçiliği” hep altını çizdiği gibi yurtseverlikti. Kana, soya, bağa değil yurdun varlığına ve yükselişine dayanıyordu:
“Türk olmak, ırk ayrıcalığı değildir; Türk olmayı, böyle alma ve böyle koymaksa, düpedüz faşistliktir. Ama bunun tersi de doğru: Kürt olmak, Rum olmak, Ermeni olmak da ırk ayrıcalığı değildir; bunu böyle almak ve koymak da düpedüz faşistliktir…”
Kuşkusuz… Mazlum milletlerin enternasyonal birliğine inanan Attila İlhan'dan başka tavır beklenmezdi.
“Ne Amerika, ne Rusya, ne Avrupa Topluluğu, her şeyden önce, hepsinden önce Türkiye!” diyebilen bir aydındı o.
Şu tespiti, sorunun kaynağının emperyalizm olduğunun delilidir:
“Türkiye geri kalmış değil, geri bırakılmıştır!”
Onun hayali…
– Ümmetçilikten kopmuş bir dindarlık…
– Şablonculuktan çıkmış bir solculuk…
– Irkçılıktan kurtulmuş bir milliyetçilikti…
Tanzimat alışkanlıklarından kurtulup kendi topraklarının devrimciliğiyle buluşmuş Atatürkçülük bizi ulus/millet yapacak şemsiyeydi.
Ve kuşkusuz Attila İlhan…
Her yere Mustafa Kemal büstleri dikip, altına sözlerini yazıp sonra tam aksini yapan gardrop Atatürkçüsü iktidarlarla-partilerle de kavgalıydı:
“Onlar için Mustafa Kemal zararsız bir puttu, her yere heykelleri dikilir, döviz olarak etkisini yitirmiş bazı beylik sözleri meydanlara çekilir; ama hiç kimse, hiçbir yerde yaptığı devrimi gerçek yerine oturtmaya o kadar zengin ve keskin çizgili söylev ve demeçlerini ele alıp sistemleştirmeye çalışmazdı.”
Yani…
Atatürkçülük lafla olmaz.
Mazlum milletler lehine, emperyalizm aleyhine olan her tavır desteklenmelidir.
Attila İlhan'ı ölümsüz yapan bu görüşleridir.

Soner Yalçın.. Sözcü 2
5 beğeni · 0 yorum

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Gündemesel Bakış
Ezberden…
Klişeden…
İdare-i maslahatçılıktan hoşlanmam.
Bunlar aydının düşmanıdır. Tembelleştirir, sıradanlaştırır, vasata mahkum eder, düşünceyi öldürür.
Aydın arayan insandır.
Yıkıp kurandır.
Aydın, kalemiyle yüksek tepelere tapınaklar inşa edendir.
12 yıl önce 11 Ekim'de kaybettiğimiz Attila İlhan aydına iyi örnektir.
Şiir, hikaye, roman, senaryo ve gazete yazıları yazan salt bir edebiyatçı değildi. Fazlasıydı.
Nazım Hikmet hayranlığıyla solla ve itibarıyla hapishaneyle tanıştı.
Gittiği Fransa'da solu ararken Atatürk'ü keşfetti:
“İçlerinden bir arkadaş bana dedi ki: ‘Sizin devrimci bir lideriniz var. Adı Kemal miydi, neydi? Onun ideolojisi nedir? Ben birdenbire çok fena bozuldum. Çünkü ‘yurtta sulh cihanda sulh'tan başka doğru dürüst hiçbir şey bilmiyoruz! Çok şaşırdım: ‘Biraz zaman ver, ben sana bunu anlatacağım' dedim. Ondan sonra Fikret Uray'a yazdım, Mustafa Kemal Paşa'nın Söylev ve Demeçleri'ni Nutuk'u toparla, yolla dedim. O da eksik olmasın, hemen gönderdi. Geceleri oturdum, Gazi'yi okuyorum, orada başladım Gazi'yi okumaya…”
Bu okumalar Attila İlhan'ı sol'un tarihi kökenlerini araştırmaya yöneltti.
“Önce Mustafa Kemal'i ve Kemalizmi tanımış olsaydım, sosyalist düşünceye ilgi duymazdım” diyen Attila İlhan, bu tanıma sürecinin ardından bir “Kemalli” olarak kendisini, Türkiye'ye Mustafa Kemal ve Kemalizmi öğretmeye adadı…
Attila İlhan'a bugün ne çok ihtiyacımız var.
Malum…
Türkiye, TSK'nın İdlib operasyonunu tartışıyor.
Bazıları nedense buna burun kıvırıyor. Hatta daha da öteye geçeyim, operasyona karşı çıkıyor.
Oysa Türkiye, son 6 yılın Suriye politikasında en doğru tavrı gösteriyor.
Uluslararası meşruiyet var mı? Var. Uluslararası Astana Konferansı'nda yapılan uzlaşmayla operasyon yapılıyor.
TSK işgalci mi?
Hayır. Aksine sürece Suriye'deki meşru hükümetin desteği var.
TSK, gayrı meşru bir savaş mı yürütüyor? Hayır. Aksine sınırı için tehlikeli olan terör gruplarını İdlib'den çıkarmaya çalışıyor.
Öyleyse bu operasyona neden karşı çıkılıyor?
İki kesim var:
Biri, bu sürecin Suriye'nin kuzeyinde devlet hayalleri kuranların işine gelmediğinin farkında. Rusya ve İran destekli Astana sürecinin ABD'nin elini zayıflattığını görüyor.
Diğerleri ise “depresif muhaliflik” hastalığından muzdarip! AKP'ye güvenleri öyle kayboldu ki, “yaptılarsa vardır bir hata” diyerek karşı çıkıyorlar! Bunları biraz anlıyorum. Ama…
Bakınız…
Atilla İlhan olaylara “iktidarda AKP mi, CHP mi var” gözlüğünden bakmazdı.
“Hangisi milli”; “hangisi ezilen halkların yararına” diye sorup tavır alırdı. Zira… Sömürgecilerin hedefindeki mazlum milletlerin çıkarları ortaktı. Biri için iyi olan hepsi için de iyiydi. Yani… Binlerce insanını kaybetmiş Suriye için iyi olanı desteklemenin AKP'ci filan olmakla ilgisi yok!
Zihinler Amerikancı dincilerin-liberallerin sözleriyle kirletildi.
Solcu olmak için önce yurtsever olmak gerektiğini belirten Attila İlhan için bu ikisini aynı anda mümkün kılan kavram anti-emperyalizm idi.
Bugün kimileri salt Erdoğan nefreti ve etnisite sebebiyle solculuktan vazgeçiyor!
“Türkiye yoksa sol da yoktur” diyordu Attila İlhan…

Soner Yalçın ..Sözcü
10 beğeni · 2 yorum
SweetHexe (@glbn)
Akp nefreti de Akp'ye aşırı hayranlık da doğru veya objektif düşünme yetisini kaybettirdi birçok kişide.
13.10.17 beğen 1 cevap

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Günaydın sadece
Günaydın sadece
Gürmüş olduğunuz üzere “matador “,balet” ya/da balerin size Günaydın diyor😬
28 beğeni · 8 yorum
Hayata Gülümse (@hayatagulumse998)
Matador olamayacak kadar estetik. Balet yada balerin olamayacak kadar sert bir yapıt. Bence "lütfen! lütfen bunu bana yapma, dur beni yeme" der gibi yalvaran ama yüzü olmayan bir şaheser var karşımda. Ne yapabilirim bana bunları hissettirdi. :)):)):):)):
12.10.17 beğen 1 cevap
POST_MORTEM (@post-mortem)
Günaydın üstadım :) bana kalırsa bu tereyağı kör olmuş. El yordamıyla tutunacak bir duvar arıyor. Bize göre sağ tarafa doğru ilerleme çabasında ve beli de ağrıyor olacak ki, diğer elini beline dayamis :) Rorschach testinin tereyağı ve pidelisi oldu bu da :D
12.10.17 beğen 9 cevap
bir pesimist (@benkimimki)
Marc reklamindaki adam değil mi bu
12.10.17 beğen cevap

CEVİZKABUĞU

@karacurin

Algısallıklanmaya Dair
Algısallıklanmaya Dair
!!!???
5 beğeni · 0 yorum
/ 252