ara

Din Kitapları

Yeni Çıkan Din Kitapları

Piyasaya yeni çıkmış veya yeni basımı yapılmış yeni çıkan Din kitapları

En İyi Din Kitapları

En çok puan verilen, en iyi Din kitapları
8.5
İnsan ne ile yaşar adlı kitap, insanların manevi gelişim sürecinde kat ettiği yol ile dünyevi hayatında erdemli bir birey olmanın paralel ilişkide olduğunu bize sunuyor. Hırslarımızın, sabırsızlığımızın ve doyumsuzluğumuzun dizginlenmesi gerektiğini anlatan kitap bizim ilahi bir yola girdiğimizde huzuru bulacacağımızı nakşediyor.
9.0
9.6
Tüm insanlığa bildirilmesi için Allah tarafından Hazreti Muhammed'e gönderilen ve Allah'ın buyruklarının yazdığı, Müslümanların kutsal kitabıdır.
8.5
Zülfü Livaneli'nin 2017'de yayımlanan kitabı Huzursuzluk, yürek burkan bir hikaye ile okuru Ortadoğu gerçeğiyle yüzleştiriyor. Çocukluk arkadaşının ölümünü araştırmak üzere yıllar sonra memleketi olan Mardin'e dönen gazeteci İbrahim'in anlatımıyla Mardinli Hüseyin ile IŞİD zulmüne maruz kalmış Ezidi Meleknaz’ın hikayesini okuyoruz.
8.4
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp Cumhuriyetin kurulduğu dönemde İttihak ve Terakki üyesi olan Şehsuvar Sami vatanı ile sevdiği kadın arasında kalır.

Çok Satan Din Kitapları

Okurlar tarafından en fazla raflarına eklenen, en çok satan Din kitapları

Diğer Din Kitapları

8.5
Zülfü Livaneli'nin 2017'de yayımlanan kitabı Huzursuzluk, yürek burkan bir hikaye ile okuru Ortadoğu gerçeğiyle yüzleştiriyor. Çocukluk arkadaşının ölümünü araştırmak üzere yıllar sonra memleketi olan Mardin'e dönen gazeteci İbrahim'in anlatımıyla Mardinli Hüseyin ile IŞİD zulmüne maruz kalmış Ezidi Meleknaz’ın hikayesini okuyoruz.
9.6
Tüm insanlığa bildirilmesi için Allah tarafından Hazreti Muhammed'e gönderilen ve Allah'ın buyruklarının yazdığı, Müslümanların kutsal kitabıdır.
8.4
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp Cumhuriyetin kurulduğu dönemde İttihak ve Terakki üyesi olan Şehsuvar Sami vatanı ile sevdiği kadın arasında kalır.
8.5
İnsan ne ile yaşar adlı kitap, insanların manevi gelişim sürecinde kat ettiği yol ile dünyevi hayatında erdemli bir birey olmanın paralel ilişkide olduğunu bize sunuyor. Hırslarımızın, sabırsızlığımızın ve doyumsuzluğumuzun dizginlenmesi gerektiğini anlatan kitap bizim ilahi bir yola girdiğimizde huzuru bulacacağımızı nakşediyor.
0.0
Hac ve umre; bir m?barek sefer, g?n?llerin hasretiyle yand??? kutlu yolculuk? Hac ve umre; en hikmetli, ihti?aml? ve g?rkemli ibadetlerden biri? Mah?er provas?nda, d?nyan?n her yerinden insanlar?n ayn? anda hareket etti?i kullu?un temsiliyeti.. Hacca ve umreye gideceklerin haz?rl?k safhas?nda mutlaka okumas? gereken bu eser, hac ve umreyle ilgili her biri emsalsiz sohbetlerden, makalelerden olu?uyor. Prof. Dr. M. Es'ad Co?an Hocaefendi'nin hac ve umrenin b?t?n r?k?nleri usul ve ?d?b? hakk?ndaki konu?malar?n?; hat?ralar?yla hac esnas?ndaki sohbetlerini ve makalelerini i?eren 544 sayfal?k bu kapsaml? eser yeni ba?ucu kitab?n?z olacak. Bu k?ymetle eserde, hacca ve umreye gideceklerin haz?rl?k i?in istifade edece?i sorular ve cevaplar?n? da sohbet tad?nda okuyacaks?n?z. Bu eser merhum Prof. Dr. M. Es'ad Co?an Hocaefendi'nin hac ve umre ile ilgili konu?malar? ve bir k?sm? da bizzat kendilerinin hacda ve umredeyken hac?lara hitaben yapt??? konu?malardan derlenerek haz?rlanm??t?r.
10.0
Bütün ibadetlerde ve dinî faaliyetlerde hicrî aylar esas alınır. Hac, oruç, zekât, kurban ve bayramlar hep hicrî aylara göre tesbit edilir. Mesela hac zilhicce ayında yapılır, oruç ramazan ayında tutulur, ramazan bayramı şevval ayında kutlanır. İslâm âlemi için böylesine ehemmiyeti olan hicrî takvim sistemi, biz müslümanların hayatına birçok cihetten yön verir. Bu sebepten de hicrî ayların öneminin ve bu aylarda yaşanan olayların bilinmesi çokça mühim bir konudur. Bu kitapta hicrî aylardan biri olan Şaban'da öne çıkan olaylar kaleme alınmıştır. Kısa ve öz şekilde aktarılan hususlar, bu ayın öneminin idraki noktasında oldukça faydalı olacaktır.