ara

Felsefe Kitapları

Felsefenin doğuşu, filozofların hayatı ve felsefeye katkılarını anlatan, felsefe akımlarını gösteren kitaplardır.

Yeni Çıkan Felsefe Kitapları

Piyasaya yeni çıkmış veya yeni basımı yapılmış yeni çıkan Felsefe kitapları

En İyi Felsefe Kitapları

En çok puan verilen, en iyi Felsefe kitapları
8.5
Franz Kafka'nın 1915'te yayımlanan kitabı Dönüşüm, bir sabah uyandığında kendisini böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın trajik hikayesini anlatan kısa ama anlam yüklü öykü kitabıdır.
9.2
Gezegenler arası seyahate çıkan Küçük Prens , dünyadan geçerken dünyayı ve insanları bir çocuğun hayal dünyasının enginliğiyle anlatır.
9.0
Nietzsche Ağladığında, geçmişte yaşamış ünlü kişilerin de yer aldığı ve bu ünlü kişilerin bilimsel ve felsefi düşüncelerini Nietzsche'nin hayat görüşleriyle kurgulayan felsefik bir romandır.
8.5
Deneme türünün yaratıcısı Montaigne'in süreç içerisinde öğrendikleri, okudukları üzerine çeşitli konularda kısa fikirlerini açıkladığı, her cümlenin altını çizerek okuyacağınız klasik kitaplardan birisidir.
8.4
İnsanların kendilerini bulabilmeleri için, aslında kim olduklarını, yaşamlarını, varoluşlarını sorgulamalıdırlar ve dünyayı olduğu gibi kabul etmemelidirler.
8.1
Neden tutuklandığını bilemeyen Josef K suçunu öğrenebilmek için girmediği yol, yapmadığı iş kalmamıştır. Fakat suçunu da bir türlü öğrenemez. Fakat kendini de savunamaz, ortada bir mahkeme yoktur. Bütün bunlara rağmen cezası bellidir, ölüm.
8.4
Doğu felsefesi ile batının popülerleştirdiği bireselcilik ve bireysel özgürlükleri harmanlayarak Budha ve Hint felsefesinin üzerine çıkmaya çalışmış, öğretilerini geliştirmi amaçlamış, ruhsal doyum arayanlara ilaç gibi gelecek bir kitap.

Çok Satan Felsefe Kitapları

Okurlar tarafından en fazla raflarına eklenen, en çok satan Felsefe kitapları

Diğer Felsefe Kitapları

8.0
Sun Tzu'nun çok uzun yıllar önce yazmış olduğu bu stratejiler kitabı sadece alanlardaki savaşları değil hayatımızdaki savaşları da kazanmamıza yardımcı olacaktır.
9.0
Nietzsche Ağladığında, geçmişte yaşamış ünlü kişilerin de yer aldığı ve bu ünlü kişilerin bilimsel ve felsefi düşüncelerini Nietzsche'nin hayat görüşleriyle kurgulayan felsefik bir romandır.
8.1
Neden tutuklandığını bilemeyen Josef K suçunu öğrenebilmek için girmediği yol, yapmadığı iş kalmamıştır. Fakat suçunu da bir türlü öğrenemez. Fakat kendini de savunamaz, ortada bir mahkeme yoktur. Bütün bunlara rağmen cezası bellidir, ölüm.
8.4
İnsanların kendilerini bulabilmeleri için, aslında kim olduklarını, yaşamlarını, varoluşlarını sorgulamalıdırlar ve dünyayı olduğu gibi kabul etmemelidirler.
9.1
İki dünya yaşanıyor. Anarres Odo ve Urras. Anerres’de bulunan Shevek kendi dünyasını bırakıp Urras’a gitmek için yola çıkar. Gördüğü herşey onu etkilemektedir. İki dünyanın farklılıkları ve insanların yaşam tarzları onu şaşıtmaktadır.
9.2
Gezegenler arası seyahate çıkan Küçük Prens , dünyadan geçerken dünyayı ve insanları bir çocuğun hayal dünyasının enginliğiyle anlatır.
8.5
Franz Kafka'nın 1915'te yayımlanan kitabı Dönüşüm, bir sabah uyandığında kendisini böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın trajik hikayesini anlatan kısa ama anlam yüklü öykü kitabıdır.
8.6
Felsefe bu kadar güzel anlatılır hiç bilmeyen birine. Hayatın her döneminde okunup ayrı keyif alınacak bir kitap. Kurgu içinde taşlar bırakmış yazar; felsefenin yapı taşlarını.
8.4
Doğu felsefesi ile batının popülerleştirdiği bireselcilik ve bireysel özgürlükleri harmanlayarak Budha ve Hint felsefesinin üzerine çıkmaya çalışmış, öğretilerini geliştirmi amaçlamış, ruhsal doyum arayanlara ilaç gibi gelecek bir kitap.
8.5
Deneme türünün yaratıcısı Montaigne'in süreç içerisinde öğrendikleri, okudukları üzerine çeşitli konularda kısa fikirlerini açıkladığı, her cümlenin altını çizerek okuyacağınız klasik kitaplardan birisidir.
8.0
Cicero'nun yaşlılık konusundaki düşüncelerini Cato aracılığıyla aktarması
0.0
Bir anlam varl???d?r insan; yery?z?nde de ancak anlamland?rabildi?i ?l??de vard?r. Anlamland?rmak ise b?y?k oranda ?evremizde olup bitenleri a??klamak, ??z?mlemek ve anlamak-ile m?mk?nd?r. A??klayamad???m?z ve ??z?mleyemedi?imiz olgu ve olaylar? anlayamay?z; anlayamad?klar?m?z? da anlamland?ramay?z; anlamland?ramad???m?z i?in de ad yani s?n?r koyamay?z; s?n?r koyamad???m?z i?in de tan?mlamay?z; tan?mlayamad???m?z i?in de idr?k edemeyiz, yani olgu ve olaylar? kendi s?re?leri ve ?r?nt?leri i?inde yakalayamay?z. Her ?ey kendini bize m?phem, belirsiz, puslu ve birbirine girgin, kar???k bir bi?imde verir; zihnimiz kar???r, akl?m?z dola??r. Bu nedenle okuduklar?m?z? ??renmek, ??rendiklerimizi d???nmek, d???nd?klerimizi de bilmek zorunday?z. ??te elinizdeki ?al??ma, h?lihaz?rda i?inde solukland???m?z durumu anlamland?rmak i?in, Bu ?lke'nin ilm? alandaki tarih? tecr?besini se?ilmi? ?rnekler ?zerinden a??klama, ??z?mleme ve anlama ?abas?na k???k bir katk? olarak d???n?lebilir...