ara

Tasavvuf Kitapları

Yeni Çıkan Tasavvuf Kitapları

Piyasaya yeni çıkmış veya yeni basımı yapılmış yeni çıkan Tasavvuf kitapları

En İyi Tasavvuf Kitapları

En çok puan verilen, en iyi Tasavvuf kitapları
8.1
Mevlana ile Şems-i Tebrizi arasındaki ilişkiyi anlayabileceğiniz cinayetle bağdaştırılan bir roman.
7.6

Çok Satan Tasavvuf Kitapları

Okurlar tarafından en fazla raflarına eklenen, en çok satan Tasavvuf kitapları

Diğer Tasavvuf Kitapları

8.1
Mevlana ile Şems-i Tebrizi arasındaki ilişkiyi anlayabileceğiniz cinayetle bağdaştırılan bir roman.
0.0
Hac ve umre; bir m?barek sefer, g?n?llerin hasretiyle yand??? kutlu yolculuk? Hac ve umre; en hikmetli, ihti?aml? ve g?rkemli ibadetlerden biri? Mah?er provas?nda, d?nyan?n her yerinden insanlar?n ayn? anda hareket etti?i kullu?un temsiliyeti.. Hacca ve umreye gideceklerin haz?rl?k safhas?nda mutlaka okumas? gereken bu eser, hac ve umreyle ilgili her biri emsalsiz sohbetlerden, makalelerden olu?uyor. Prof. Dr. M. Es'ad Co?an Hocaefendi'nin hac ve umrenin b?t?n r?k?nleri usul ve ?d?b? hakk?ndaki konu?malar?n?; hat?ralar?yla hac esnas?ndaki sohbetlerini ve makalelerini i?eren 544 sayfal?k bu kapsaml? eser yeni ba?ucu kitab?n?z olacak. Bu k?ymetle eserde, hacca ve umreye gideceklerin haz?rl?k i?in istifade edece?i sorular ve cevaplar?n? da sohbet tad?nda okuyacaks?n?z. Bu eser merhum Prof. Dr. M. Es'ad Co?an Hocaefendi'nin hac ve umre ile ilgili konu?malar? ve bir k?sm? da bizzat kendilerinin hacda ve umredeyken hac?lara hitaben yapt??? konu?malardan derlenerek haz?rlanm??t?r.