ara

Yalnızlıklar

- Yalnızlıklar

Yalnızlıklar Konusu ve Özeti

Yalnızlıklar
Yayınevi: İletişim Yayınevi
ISBN: 9789750506741
Sayfa: 113 sayfa
Basım Tarihi: 2015
Metinlerini varoluş ve yokoluş üzerine kurarak varoluşçuluğu taşraya taşımasıyla özgünlük kazanan, sade dilinden yükselen müzikle giderek hayatı yazıya, yazıyı ise büyülü bir hayata benzeten bir yazar... Yazma serüvenini "hayatı kelime kelime genişletmek" olarak adlandıran Hasan Ali Toptaş, metinlerini birer senfoniye de dönüştürerek, dışarıyla içerinin, görünenle iç dünyanın, gerçeklikle rüyaların, somutla soyutun çarpışmasından doğan tekinsiz bir atmosfere çağırıyor okurunu.

Tam bir yazı ustalığıyla, Türkçenin imkânlarını sonuna kadar zorlayarak, edebiyatın büyülü dünyasına kapılar açarak...ve benim gözlerim gördüklerimden yaratılmıştı o yıllarda, ellerim dokunduklarımdan.Dilimi sormayın, konuşamadıklarımdandı ve kanlı bir kitap gibi yatıyordu ağzımda."Hasan Ali Toptaş, aklımızın ve dilimizin yerleşik egemen mantığına karşı ruhumuzun sözünü geçerli kılıyor."-Necmiye Alpay-"Yalnızlıklar", Theater Rast tarafından Hollanda'da Hollandaca ve Tiyatro oyunevi tarafından da Türkiye'de sahneye konulmuştur.
Yalnızlıklar kitabı Kısacık, Okunası Kitaplar listesinde yer almaktadır.
Vasat
Yalnızlıklar…
Öncelikle sağdan sola herkesin övüp övüp bitiremediği yazarın olur olmaz vıcık vıcık romantizm kasmalarından bahsedeceğim. Entelektüel yalnızlığın burun uzatan taraflarını. Şiir tahliline tabi tuttuğumuzda aslında olanın olmayanını söyleyeceğim. Bu kadar övgüyle bahsettikleri yazar neden bu kadar övülüyor? Herkesin okuması ve beğenmesi ne anlama geliyor? Ya omurgasızlıktan ya da çok güçlü olmasından gelir. Öncelikle şiir tahlili nedir? Şiir tahlili kısaca şöyle yapılır: Kişiyi tanıma(hayat öyküsü), Kitabı tanıma, dönemi tanıma, Anahtar kelimeleri tanıma ve açıklama, imgeleri tanıma ve verilen mesajı tanıma. Bunlar içerik olarak inceleme şeklimiz. Bir de biçim olarak: Asonans ve Aliterasyon, bağlı olduğu tür(lirik, didaktik, satirik vs vs), şiir biçimi(beyit bent, kıta, müstezat, rubai, murabba, serbest vs)…. Bunlar da biçim olarak. Hasan Ali Toptaş Yalnızlıklar kitabındaki şiirleri şiir tahliline tabi tuttum.

Öncelikle şiirleri hiçbir şiir türüne girmiyor… Her yandan sallamış. Şiir biçimi olarak Garip Akımı etkisi var yani her türlü kurala başkaldırma, kuralsızlık. İçerik olarak Kişiyi tanımadan başlayalım. Kendisi bir memur yani burjuva duygusu ve gerçekliği içinde. Bu yaşam hali de mutlak surette duygularına yansımıştır. Bu nedenle bilinçte oluşan parçanlanmışlığı, bilincin kendi kendisinin farkında olmamasını ve bunları hikâyesiz büyülü bir dil ile verebilmiştir. Sanırsam romanlarındaki mutlak üslup da buradan gelmektedir. Yalnızlıklar, maddeden çok manaya, somuttan çok soyuta, dış etkenlerden çok iç etkenlere dayalıdır. Bu Toptaş’ın özgünlüğünü gösterse de benim açımdan bir eksikliktir. İnsan ruhu ve davranışları dış etkenlere göre biçimlenir. Varlık, somuttan soyuta doğru yol alır. Kendisi de burjuva kesiminden olduğundan somut etkenlerden çok soyuta kaymıştır. Hem de en uç noktalara. Aç ayı oynamaz misali. Aç olsaydı Yalnızlıklar kitabının içeriği tamamıyla değişebilirdi. Ama kendisinin ekmek gibi bir davası olmadığından ekmeği kazanma yolları, kazanma endişesinden, ekmeğin vücuda olan yararlarından ve zararlarından çok ekmeğin evde durduğu görüntüsünden bahsetmiştir. Bazı kişilerin aksıra tıksıra yemesi ve üzerine yürüyüş yapıp bunun faydalarını konuşmaları gibi. Kitap, dönemsel olarak modern insanın yalnızlığına değinmesi bakımından önem taşıyor ama neden yalnız olduklarına dair hiçbir belirti yok. ‘’Şiirde neden mi olur ahmak’’ diyenler olabilir. Hatta şiirin kendisi ‘’olan ruh halini anlatmak değil mi’’ diyenler de olabilir. Ama şiirlerde ‘’neden’’ sorusu ne kadar görünmese de, şiir tahlile tabi tutulduğunda nedeni apaçık ortaya çıkmaktadır. Yaşanan döneme bağlı olarak kendine şekil vermiş bir yazar. Yani bukalemun. Döneme başka taraftan bakıyor. Nasıl bakıyor? Örnek olarak Tazeoğlu ile Toptaş’ı karşılaştıralım. Tazeoğlu: ‘’Yalnızım, çünkü sen varsın’’ Toptaş: ‘’Yalnızlık, çocuk kılığında bir babadır, torunların büyüttüğü(syf.42)’’. Burada iki durum söz konusu. Birinci durum Tazeoğlu’nun sade ve duru anlatımı buna karşın Toptaş’ın komplike anlatımı. İkinci durum, eğitim/bilgi/birikim düzeyinin farklılığı. Tez olarak da şunu söyleyebiliriz: Tazeoğlu şiirde bir kişiye(aşka) yüklenirken Toptaş her yöne yüklenip okuyucunun kendi içinde duran yalnızlığına gönderme yapar. Aradaki benzerlik nedir? İkisinin kendini kabul ettirme çabası. Yoksa sayfanın tamamına bu küçük şiiri ortaya yapıştırmazdı. Yoksa kitabın isminden ve içeriğinden iki kelime arası bir yalnızlık kelimesini yapıştırmazdı. Fark? Tazeoğlu, doğrudan verirken; Toptaş dolaylı vermektedir. Tabi ki de fark var birisi ergenlere hitap ederken diğeri de kendini ergenlikten çıktığına inandıran kişilere.
Başta belirttim vıcık vıcık süslü bir romantizm kasması var kitapta. “…Kaygı (alm. angst) karşısında “baskı hissedilir” diyoruz. Ama bunu hisseden özne kim? Bu özneyi baskı altında tutan ne? Baskının hissedilmesine sebep olan şeyin ne olduğunu söyleyemiyoruz. Her şey bizimle beraber bir tür umursamazlık uçurumu içine düşüyor. Ama bu bir yok oluş değil, bir geriye çekiliş. […] Hissettiğimiz baskı Varlık’ın bu geri çekilişinden mi kaynaklanıyor acaba? Tutunacak hiç bir şey kalmıyor. Varlık’ın bu kayması sonucunda bize yokluk kalıyor. Kaygının ortaya çıkardığı şey HİÇ. Korku ile boşlukta asılı kalıyoruz. Daha açık bir ifadeyle kaygı bizi böyle boşlukta askıya alıyor çünkü Varlık’ın bütünüyle kaymasına sebep oluyor. Biz insanlar da Varlık’ın içinde kaydığımızı hissediyoruz. Bunun için baskı altında olan ne “sen” ne de “ben”, baskıyı hisseden “biziz”, [ Edilgenliği içeren bir bizlik bu] . Kaygının HİÇ’i ortaya çıkardığını insanlar zaten söylüyor kaygı ortadan kalktığında. Henüz taptaze olan hafızamızı yokladığımızda kaygı duyduğumuz şeyin gerçekte… olMAdığını söylüyoruz. Çünkü… HİÇ bütün varlığıyla oradaydı….” (Metafizik nedir? Heidegger) Evet, Toptaş yalnızlıktan bahsederken bulantıdan asla bahsetmemiş. Oysa insanı yalnızlığa iten en öncelikli durumlardan biri de bulantıdır. Herhangi bir kaçış, kavuşma suretinden bahsetmemiş. Şiirlerini tabana dayayacağımız hiçbir argüman bulunmuyor. Tahlile tabi tutulduğunda tam anlamıyla bir çözümleme sağlanamıyor. Verdiği imgeler aracılığı ile yola çıktığımızda bir şeylere tanım getirmekte zorlanıyoruz. Bunun en belirgin nedeni de somut adına hiçbir delilin bulunmaması, kafasında geçen düşünce ve hayalleri göremiyoruz. O zaman yazarın amacı nedir? Okuyucunun kitabı sahiplenmesi mi? Sanmıyorum, vermek istediği görünüm şeklinden ibaret. Günümüz sözde etellerin dantellerin en başarılı oldukları yön bu değil mi?

Şiir kitabın amacı yok ortada, biçim yok, içerik darmadağınık, mesaj yok, toplumsal kaygı yok.. Soyut konuları ele almış diye bir varoluş durumu, arayış da yok. Yalnızlık anlatısı var. O zaman bu kitaba şiir kitabı diyemeyiz buna ancak anlatı kitabı diyebiliriz. Onun adına da çok cılız ve basit kalıyor. Eğer bu kitabı normal sıradan biri yazıp yayınevine gönderseydi asla kabul edilmezdi. Şiir dili pek zayıf olmuş, romanlarını okumadım, okuyacağımı da sanmıyorum. Çağ insanının kafasını köle etmede entelektüel bir çehrenin toplumda yarattığı imaj. Romantizm: Çağ insanın asla tanıyamadığı/anlayamadığı bir kavram. Ondandır bu kadar zayıf oluşları. İnsanların mantığı ve zekâsıyla bu derece alay edercesine yazılan bu sözde şiir kitabının elle tutulur algıyla anlaşılacak hiçbir yanı yok. Evet, bize pompalanan bu yeni edebiyat kimin edebiyatı? Günü değil yılı kurtarma ideolojisinin buram buram koktuğu bir kitap ve edebiyat. Memlekette edebiyat eleştirisinin hali ortada, tanıtım yazılarıyla idare ediliyor. Bunu artık hemen herkes söylüyor. Belki de bu yüzden, eleştiri görünümlü, tanıtımı dahi beceremeyen bir yazı türü ortaya çıkmaya başladı.
Kitabın arka sayfasına yapıştırdığı şiirden’’ Yalnızlık hadi gidelim’dir çoğu kez, hadi n’olursun’’… vıcık vıcık değilse nedir? Herkes övüyor, öve öve bitirememişler.
Yalnızlıklar
kitaba 3 verdi
4 beğen · 0 yorum

Mustafa

@mecazzadam

Yalnızlığın Resmi (siyah beyaz tabi :)
Hasan Ali Toptaş ile tanışmama vesile olan kitap .
bişey sölim mi ; isminin hakkını son sayfasına kadar veriyor
2 saatte bitirebilirsiniz .. ama bittiğine üzüiebilirsiniz ender bir kalem Hasan Ali Toptaş

yalnızlığa öyle anlamlar yüklüyor ki.. bütün hallerinden sihirli kapılar açılıyor sanki yalnızlığın. hani bir an iyi ki yalnızım diyesiniz bile gelebiliyor kimi yerde hüzünlenip kimi yerde umutlanıyorsunuz..
sıradan kelimeleri alıp size bir resim çiziyor adeta..
bir ayna oluyor kimi zaman
bakmanızı istiyor.. baktıkça yalnızlığın derinliğinde gizli bir bahçe bile bulabılıyorsunuz ..

Yalnızlık; yazar ve okur diyor kısacık bir cümle ile insanın dimağına bir sürü şey getiriyor ..
'' Yalnızlık ,sizin size yokuşunuzdur '' diyor çoğu kez yalnızlığı kendimizce ediniriz..bunu hak ederiz.. bir başka benlik taşıyoruz bu benlik ile olan savaşımız da yorucu yokuşlar yaratıyor..

''Yalnızlık susturmaktır kendi sesinle kendini '' diyor
'' coşarken ya da deli dolu yaşarken ansızın ölümü istemektir yalnızlık .kendimizin kendimize sağırlığıdır '' diyor

bense yalnızlığın bu kadar güzel işlenmesine,sayfalara dökülmesine yakından bakıyorum. yalnızlık diyorum ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi .

kısacası şair yalnızlıklardan bir kokteyl yapmış
anlıyorsunuz ki artık içseniz de bu kokteyli okudugunuz o kadar güçlü bir kelime sihirbazı ki umurunuzda olmuyor diyeceğim neredeyse yalnızlık..

iyi ki tanışmışım bu yazarla
kalemine yüreğine aklına ruhuna sağlık

yalnız kalırsanız birgün rastgele bir sayfa cevırın kitaptan :)
ama kimse kalmasın elbette :)

iyi okumalar
Yalnızlıklar
kitaba puan vermedi
1 beğen · 0 yorum

Burcu Ünlü

@burcuunlu

Bu adam bir harika dostum...
Hasan Ali Toptaş'ın okuduğum üçüncü kitabıydı Yalnızlıklar. Yine sevdim yine sevdim. ☺

Yalnızlıklar, Hasan Ali Toptaş'ın hikayelerinden, romanlarından sonra soluklanmak için okunması gereken, şiirsel metinlerden oluşan bir kitap diye düşünüyorum. Adından da anlaşılacağı gibi yalnızlık teması hakim. ☺ Yalnızlığın her çeşidini bulabiliyorsunuz bu kitapta. :) Bütün duyguları öyle güzel harmanlayıp sunmuş ki bize... Hayran olmamak imkansız sanıyorum. :) İki saatte okuyup bitirebileceğiniz bir kitap. Ama bitirdikten sonra neden bitti diye üzülmeniz olası bir durum. :) Yalnızlık böyle güzel böylesine farklı anlatılır mı? Anlatılıyormuş.

Okurken iyi ki yalnızım diyebileceğiniz, kimi yerde hüzünlenip kimi yerde umutlanabileceğiniz bu kitabı elbette tavsiye ediyorum dostlar. ☺
Yalnızlıklar
kitaba 8 verdi
4 beğen · 0 yorum

Lilith's

@halimesimsek

Bu yüzyılın en iyi kalemlerinden..
Hasan Ali Toptaş ile tanışıp onu okumaya karar vermiştim ve onu en iyi bu kitabıyla anlayacağımı düşünmüştüm kitabımı imzalatırken de güzel bir sohbet etmiştik. Şu an iyi ki de bu kitabını almışım diyorum. Çünkü kalemi gerçekten çok güçlü. Diğer eserlerini de mutlaka okuyacağım.

Şiirlerin hepsi yalnızlık üzerine yazılmış gibi görünse de aslında çok şey barındırıyorlar içerisinde. Ben çok fazla şiir kitabı okuyan biri değilim ama Hasan Ali Toptaş yazsın her gün en az bir yudum alırım o şiirlerden. Bazı cümleleri anlamak için tekrar tekrar okudum ve her okuduğumda işlediler içime. Bundan sonra baş ucu kitaplarımdan olacak ve her canım sıkıldığında beni de biri anlasın dediğim de açıp bir şiirini okuyacağım sanırım...

Herkese keyifli okumalar dilerim.
Yalnızlıklar
kitaba 9 verdi
5 beğen · 0 yorum

Gökçe

@hepheba

Yazarın tek şiir kitabı. Kendini mütevaziliğinden dolayı şair olarak addedmiyor fakat bence bu ustaya büyük haksızlık olur. Çünkü bu dizeler okunmaktan öte yaşanır, çünkü bu dizeler insanı alıp bambaşka diyarlara götürür. Baklan'a götürür, Hasan Ali Toptaş'ın çocukluğuna, gençliğine, ilk aşkına götürür. Ama sanki siz yaşamışsınızdır o yerlerde. Sanki bahsedilen şahıslar sizin babanız, sizin dedeniz, sizin nineniz, sizin sevgilinizdir. Fakat en çok da sizi, size anlatır Hasan Ali Toptaş. Bir bakmışsınızdır yalnızlığınız kendi silüetinizde karşınızdadır..
Yalnızlıklar
kitaba 10 verdi
5 beğen · 0 yorum

Yalnızlıklar - S41

ve
her terekede bir yalnızlık vardır
sulh hakimlerinin göremediği
mert yiğit tarafından eklenmiştir.

büşra

@busraozknc

"Bütün şarkılar aynı makamda okunur
ayrı makamda dinlenirmiş
ve susmak da bir şarkıymış
bilmiyordum.."
Yalnızlıklar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
13 beğen · 0 yorum

Melani koli

@melanikoli

"Yalnızlık; kendimizin kendimize sağırlığıdır."
Yalnızlıklar
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
12 beğen · 0 yorum

Melani koli

@melanikoli

"Hangi yola koyulursak koyulalım, yalnızlık hep yoldadır.
Her yere ve her şeye ondan gidilir ve ondan gelenir."
Yalnızlıklar
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
12 beğen · 0 yorum

büşra

@busraozknc

"aşklar ki,
yüzyıllardır vazgeçemediğimiz bir ölüm türüdür."
Yalnızlıklar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
8 beğen · 0 yorum

büşra

@busraozknc

"Gece, gündüz sizinle gezer; yalnızlık."
Yalnızlıklar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
7 beğen · 0 yorum
253
KİTAP
Kısacık, Okunası Kitaplar
Kısa ama etkili kitaplar bu listede. Sayfa sayısına bakmayın. Kısa ama yoğun kitaplar. Az zamanınız mı var? Kısacık bir kitap...
13
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Hasan Ali Toptaş Kitapları
Yazdığı roman, öykü ve şiirleriyle Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Hasan Ali Toptaş'ın en iyi kitapları l...

@

Yalnızlıklar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
beğeni · 0 yorum

Eseflal

@eseflal

Perşembe gelmiş hoş gelmiş ?️??
Perşembe gelmiş hoş gelmiş ?️??
"ölmek istemenin bir sessizliği varsa,
kelimeleri de vardır sessizliğin
duruşun kelimeleri vardır;
bakışın, uzanışın,
gülüşün...

Ama, yalnızlığın kelimeleri yoktur.
O, bütün kelimelerden oluşmuş bir kelimedir."

Demiş şair, bu da benden; çünkü yalnızlığın çığlıkları vardır, kimse duymaz...
Yalnızlıklar
kitaba 3 verdi, inceleme ekledi.
43 beğeni · 10 yorum
Kahve Kitap Kurabiye (@kahvekitapkurabiye)
böyle bir şeye denk geldim paylaşmak istedim ...
09.04.18 beğen 4 cevap
Kahve Kitap Kurabiye (@kahvekitapkurabiye)
09.04.18 beğen 2 cevap
Bayır gülü (@bayirgulu)
Ben bunu neden görmedim?
10.04.18 beğen 1 cevap

esracan

@esracan

''...
yalnızlık gidip gelmektir biraz da
nereye olursa... ''

Bir kitap seçildi,
'Hangisi dersen, seç'
Seçtim.
Ben sözümde durdum, Çok da oldu aslında ama ama bu işleri hiç kurcalamamıştım daha önce =)
O yüzden en ham hali ile; huzurunuzda Red Kit.

Hatamız olmuşsa affola..

@khaos ??
Yalnızlıklar
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
24 beğeni · 6 yorum
aslı seloğlu (@asliseloglu)
Sesinden öpülesi insan ? ?
05.04.18 beğen 2 cevap
Red Red (@khaos)
Ne de güzel seslendirmişsin @esracan, öyle candan, içten içe parçaladın beni yine, zaten dertlenecek yer arıyordum sebep oldun, dur bir kaç el daha dinleyeyim en iyisi ????
05.04.18 beğen 1 cevap

esracan

@esracan

O köşe, bu köşe!
O köşe, bu köşe!
Neresinden bakılırsa bakılsın,
Her cümlede bir çift göz vardır
Ve her noktada bir insan.
O insan ki,bakar bize ben ötemize ;
ve o insan ki, giyindiği zamanın gerisinden sorar
hep
kaygılanır, duraksar ve sessizdir;
ve geldim demenin bir sessizliği varsa,
öpüşelim demenin,
sen hala gitmiyor musun demenin ya da,
ölmek istemenin bir sessizliği varsa,
kelimeleri de vardır sessizliğin,
duruşun kelimeleri vardır;
bakışın, uzanışın,
gülüşün...

Ama, yalnızlığın kelimeleri yoktur.
O, bütün kelimelerden oluşmuş bir kelimedir.


@glbn ‘in nispetine nispettir. ???
Yalnızlıklar
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
32 beğeni · 16 yorum
SweetHexe (@glbn)
Sunumu çok beğendim, tam da yalnızlığa hitap etmiş :) Şiirlerle çok aram olmasa da buraya bir Ümit Yaşar Oğuzcan bırakayım: “Kararmış tahta masamızda bir şişe şarap gecelerden bir gece bezginiz üstelik adamakıllı sarhoşuz ellerin ellerimde Yeter, yeter... öleceksek ölelim
hadi vur kendini şaraba kedere ve aşka vur.”
09.12.17 beğen 3 cevap
Hayata Gülümse (@hayataagulumse)
Keyifle okumali afiyet olsunlar ?
09.12.17 beğen 3 cevap

@

Yalnızlıklar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
beğeni · 0 yorum
8.5/10
50 oy
Sence kaç puan almalı?
0