ara

Kadife Karanlık 2: Ayna Şövalyeleri 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar

Kadife Karanlık 2: Ayna Şövalyeleri 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar Konusu ve Özeti

Kadife Karanlık 2: Ayna Şövalyeleri
21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar
Yayınevi: Su Yayınevi
ISBN: 9789756709481
Sayfa: 208 sayfa
İletişim kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır ve çok sayıda anlamı kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bu kavramın anlamı ve içeriği daha da gelişerek bir çok bilimin kesişim noktası haline gelmiştir. İletişim süreçleri felsefe, tarih, coğrafya, psikoloji, toplumbilim, antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi konusu olmuştur. Geçmişten günümüze birçok kuramcı iletişimle ilgili düşünce ve kuramlarını ortaya atmışlardır. Küresel üretimler ve medya alanındaki teknolojik gelişmeler emperyalizmin çift yönlü çağdaş silahlarından biridir. Ekonomik ve ideolojik Pazar ekonomisi, büyük imparatorlukların ve dinlerin başaramadığını başararak tüm insanları küresel bir topluluk içinde kaynaştırmıştır. Gelinen bu süreci aydınlatmak, küresel oluşum ağlarını parçalamak, küreselleşme adı altında insanlığın üzerine örtülmüş kadife karanlığı aralamak iletişimi kuramcılarının en acil görevleridir.

Kadife Karanlık 2: Ayna Şövalyeleri 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle