ara

Siyasal Düşünceler ve Yönetimler

Siyasal Düşünceler ve Yönetimler Konusu ve Özeti

Siyasal Düşünceler ve Yönetimler
Yazar:
Yayınevi: Beta Yayınevi - Ders Kitapları
ISBN: 9786053775874
Sayfa: 648 sayfa
Sosyal bir varlık olan insan, doğduğu andan başlayarak ölene kadar bu toplum içinde yaşamak zorundadır. Toplum halinde yaşamanın kendisi için vazgeçilmez olduğunun bilincine varan ve düşünme yeteneğinin geliştiği andan başlayarak, insanoğlu günümüze dek, toplumun yapısı ve çeşitli sorunlarıyla ilgilenmiş, bunlar üzerinde düşünerek çözümler getirmeye çalışmıştır.İnsanlar niçin toplum içinde yaşarlar, toplum düzeni nasıl olmalıdır, devlet denen siyasal - hukuki kurum nasıl, niçin doğmuştur, devlet olmasa olmaz mı, siysal iktidarı kullananlar emretme ve zor kullanma gücünü nereden ya da kimden almışlardır, iktidarın kaynağı nedir, iktidar nasıl kullanılmalıdır, amacı ne olmalıdır, her iktidarı meşru sayma olanağı var mıdır, en iyi yöntem hangisidir, birey-iktidar ilişkisi nasıl olmalıdır, kişinin özgürlüğü ve eşitliği ne anlama gelir, gibi sorular üzerinde durulmuş ve bu soruların her birinin ortaya çıkarttığı değişik ve çeşitli sorunlara çözümler aranmıştır.İlkçağlardan günümüze dek toplum, devlet, iktidar, kişi ve hak özgürlükleri ve eşitlik kavramları ve bunların insanlar ve toplumlar için yarattığı sorunlar güncelliğini korumaktadır. Bu sorunlara bugün de çözümler aranmaktadır.Tarih boyunca bu sorunlara eğilen ve çözümler getiren ve kavramları açıklayan düşünürler bazen "olanı" savunmuşlar, ama çoğu zaman da insanların daha mutlu olmaları için "olması gereken" üzerinde durmuşlar, benimsedikleri değerler açısından sonuca ve çözüme ulaşmaya çalışmışlardır.

Siyasal Düşünceler ve Yönetimler - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle