up
ara
profil foto

Doğu ve Batı Arasında İslam

Doğu ve Batı Arasında İslam Konusu ve Özeti

Doğu ve Batı Arasında İslam
Köle Olmayacağız kitabının da yazarı Aliya İzzetbegoviç tarafından kaleme alınan Doğu ve Batı Arasında İslam kitabı İslam, Felsefe türünde okuyucusu ile buluşuyor. Nehir Yayınları yayınevinden 0 yılında 9755510958 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Doğu ve Batı Arasında İslam isimli kitap 311 sayfadan oluşuyor. Kitap Defalarca Okunası Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Doğu ve Batı Arasında İslam kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Nehir Yayınları
ISBN: 9755510958
Sayfa: 311 sayfa
Otoriteye itaat etmiş ve fakat inanmadığı yasaları hiç bir zaman benimsememiş Alija İzzetbegoviç, yaklaşık yarım yüzyıl ateist ve materyalist bir politik hegomanyanın çoraklaştırdığı topraklarda "Ölümünden sonra Allah'ın yeryüzünü diriltmesi" düşünceleriyle çevresini diriltmiş, onu izleyen ve okuyan insanların acılı ruhlarına Mesih'in kutlu nefesi gibi esmiştir.Bu yüzyılın başlarında Hind Yarımkıtasında nasıl Muhammed İkbal Doğu İslamı'nın derin ve şiirsel bir soluğu oldu ise, onun gibi aynı yüzyılın sonlarında Alija İzzetbegoviç de Batı İslamı'nın soluğu olmaya aday bilge bir kişiliktir. İzzetbegoviç yakın tarihimizin en önemli ve seçkin müslüman bilge düşünürlerinden biridir. Onun entellektüel birikiminin zenginliğini ve derinliğini anlamak için elinizdeki bu kitabını okumak yeterlidir.
Mücahit ÇAKMAK

Mücahit ÇAKMAK

@mucahitcakmak

Bilgi-Fikir arasında İnsan.
Yazar, Darwinizm, Marksizm gibi dünyada etkin olmuş birçok görüşlerden, hayatı güzelleştiren sanat dallarına kadar geniş alanlara eşsiz atıflar yaparak ince ince örülmüş fikirleri akıcı bir dille aktarmış bu eserde. Son bölümlerde İslami düşüncenin bu konularda nerede kaldığını, yanlış ve doğrularını mantıksal bir şekilde karşılaştırarak açıklamış ve akılda kalıcı tespitler ile kitabı bitirmiş. Bilgi anlamında yüklü bir kitap olduğu için araştırma yapmaya yönlendirmesi ile de değerli bir eser olduğunu düşünüyorum.
5 beğen · 0 yorum
ilker sabreder

ilker sabreder

@erhancengiz

yanında bir osmanlıca sözlükle okunması gereken muhteşem bir eser. okurken not almayı da ihmal etmemeli. hayatta karşılaşılacak zorluklara rehber niteliğinde. mekanın cennet olsun bilge kral. Allah rahmet eylesin.
1 beğen · 0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Bilge insan Aliya İzzetbegoviç'in İslam'ın yüceliğini kıyas ve delillerle ortaya koyduğu bu kitabı okumak gerek...
1 beğen · 0 yorum

Doğu ve Batı Arasında İslam - S41

Netice olarak diyebiliriz ki, burada , tekâmülün bir anomalisini veya gelişmenin beklenmeyen bir anda inkıtaa uğramasını gösteren bir fenomen karşı karşıya bulunuyoruz. Öyle görünüyor ki tekâmül birden dönüş yapıyor ve "idealist peşin hükümlü hayvan"ın ortaya çıkması ilerlemenin devamını doğrudan doğruya tehdit ediyor.
okan akkale tarafından eklenmiştir.
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Hayvan ancak aç olduğu veya bir tehditle karşı karşıya bulunduğu zaman; insan ise, tok ve güçlü olduğu zaman tehlikelidir.
ataç ikon Doğu ve Batı Arasında İslam
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
9 beğen · 0 yorum
'Emrullah

'Emrullah

@buharasefiri

"ilim adamları sadece kendi devirlerine, şairlerse bütün zamanlara aittirler"
ataç ikon Doğu ve Batı Arasında İslam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğen · 0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

....kısas, gayrı ahlâkî bir fiile ahlâkî bir cevaptır, çok defa yararsız ve hatta tatbikat bakımından zararlı zannedilse de...
ataç ikon Doğu ve Batı Arasında İslam
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
6 beğen · 0 yorum
'Emrullah

'Emrullah

@buharasefiri

Hollandalı bilim adamı Dozy, Avrupa’daki okur-yazarlığın sadece kilisenin sayılı adamlarının tekelinde iken İslamî dönem Endülüs’ünde yaşayan nüfusun tamamına yakınının okuma yazma bildiğini ifade eder ve şöyle der: “Bu parlak kültürün çekiciliğinden etkilenen bütün Hristiyan Avrupa’dan çok sayıda gönül adamı ve başkaları, Kurtuba, Toledo ve Sevilya’daki İslam Üniversiteleri’nin derslerine katılmak üzere akın ediyordu.”
ataç ikon Doğu ve Batı Arasında İslam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
'Emrullah

'Emrullah

@buharasefiri

avrupada bulunan çeşitli ideolojik ve siyasi güçlerin menfaatlerinin lehinde olan bir durumdur. Bu güçler bütün diğer meseleler konusunda birbiriyle kavgalı oldukları halde, İslam ve Müslümanlara zarar vermek gerektiğinde her zaman hemfikirdirler.
ataç ikon Doğu ve Batı Arasında İslam
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
49
KİTAP
Defalarca Okunası Kitaplar
Bir kere okumakla yetinemediğimiz, tekrar tekrar okumak istediğimiz en iyi kitapları bu listede topluyoruz. Sen de defalarca ...
Feyzanur

Feyzanur

@vareste

Mücerret-müşahhas paylaşım fotoğrafı
Mücerret-müşahhas
Sene başında okuduğum kitaba dair aldığım notlara rast geldim, tekrar gözden geçirdim, kayda değer pek çok şey buldum.
Şimdi ise;
Bilge Kral'a bırakıyorum sahneyi.

***


Bir lisanın lügati ile bu lisanda olan bir şiirin arasındaki fark gibidir bu... Şiirin manası ve erişilemez mahiyeti vardır.
Meğer ki onun harici, tesadüfi, mekanik ve manada yoksun tarafını dikkate almış olalım... Bu misalde resim, mabed, şiir ne ise , insan da odur; bunların yapıldığı malzeme değildir. İnsan tüm ilimlerin onun hakkında söyleyebildiklerinden fazlasıdır.
(...)
Şu paradoks nasıl izah edilebilir: kazılar sırasında karşılıklı bir münasebet içinde bulunan veya muayyen bir gayeye uygun bir şekilde düzenlenmiş iki taşa rastlandığında, bunların çok eski bir zamanda yaşamış insanların bir eseri olduğu kanaatine varırız. Fakat bu taşların yanında bir insan kafatası bulunsa -ki taştan yapılan bir aletten namütenahi daha mükemmeldir- o zamana kafatasının şuur sahibi bir varlığın eseri olduğu tasavvuruna yanaşmak bile istemeyiz. O kadar mükemmel bir şekilde yapılan kafatası veya iskelet, aklın yahut şuurun tavassutu olmadan kendiliğinden veya tesadüfen oluşmuş (!). Allah'ı inkar etmekte insan ne kadar inatçıdır, değil mi?
(...)
Şiir, nağme ve resimde biz kelimenin metafizik manasında nitelik denen sırla karşı karşıya bulunmaktayız. Mesela, bir resmin orjinali ile kopyası arasındaki fark nicelikle nasıl izah edilebilir? Orijinal güzellik vasfına sahiptir; buna karşı "her kopya çirkindir". Fark apaçık, kopyada kelimenin nicelik manasında bir şeyin ilave edilmiş veya eksiltilmiş olmasında değildir. Fark, eser ile sanatkar arasındaki şahsi temasın bir hususiyetindendir. Nitelik ancak ve ancak şahsiyetle olan temas içinde bulunabilir.
(...)
Ahlak ne fonksiyonel, ne de rasyoneldir. Eğer hayatımı tehlikeye atmak suretiyle, komşumun çocuğunu kurtarmak üzre yanan eve girip, kucağımda ölmüş çocukla dönsem, neticesiz kalan hareketimin kıymetsiz olduğu söylenebilir mi? Faydasız olan bu fedakarlığa , neticesiz bu teşebbüse kıymet veren şey işte ahlaktır, tıpkı "harabeleri güzel kılan şey"in mimari oluşu gibi.
(...)
Ahlak istektir, hareket tarzı değil. Yoksa bir hadımın afîf, mide hastasının da itidal örneği sayılması gerekirdi ki, böyle değildir.
ataç ikon Doğu ve Batı Arasında İslam
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
15 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Feyzanur

Feyzanur

@vareste

Bilge Kral'dan seçmeler paylaşım fotoğrafı
Bilge Kral'dan seçmeler
"lisan , beynin elidir" , "beynin fonksiyonu " ise "manevi hayatımızı tatbikatta faydalı olan şeylere hasretmekten ibarettir." (Bergson)

"İlim zaten dünyanın hakiki resmini değil, hakikate çok uyan bir fotosunu veriyor. Fakat bu fotoda hakikatin boyutu eksiktir. "
ataç ikon Doğu ve Batı Arasında İslam
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
31 beğeni · 15 yorum beğen ikon
ALFA (@alfa)
Küpü yaptın mı, yoksa aldığından beri bozmadın mı? Mazi geliyor gözümün önüne, alırdım bozmadan millete yaptım diye hava atardım. Ne günlerdi be! :')
22.11.17 beğen 4 cevap
Mâverâ (@mavera)
Kitap, okumak istediklerimden keyifli okumalar bitmediyse tabi ?
22.11.17 beğen 2 cevap
Hayâlet (@suveydaa)
Rubik küpü sen mi yaptın yoksa aldığın gibi mi duruyor :)
22.11.17 beğen 1 cevap
Feyzanur

Feyzanur

@vareste

Yazılarla yaşayanlar paylaşım fotoğrafı
Yazılarla yaşayanlar
Aheste aheste-vareste vareste- ilerleyişlerde bugün.
***
ataç ikon Doğu ve Batı Arasında İslam
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
23 beğeni · 0 yorum beğen ikon