ara

Üç Türk - İslam Mütefekkiri Düşüncesinde Varoluş

Üç Türk - İslam Mütefekkiri Düşüncesinde Varoluş Konusu ve Özeti

Üç Türk - İslam Mütefekkiri Düşüncesinde Varoluş
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9789754373721
Sayfa: 128 sayfa
Basım Tarihi: 2000
İbn Sina, Fahreddin Razi, Nasireddin Tusi... Bu üç Türk İslam Filozofunun (VARLIK /VARLIK'I İDRAK/ VARLIK SAHALARI/ VAROLUŞ/ VAROLUŞ VE İLK SEBEP/ ZARURİ VARLIK/ ALLAH' I TAVSİF /ALLAH' I İDRAK) konularındaki fikir ve görüşleri muhtelif eserlerindeki metinlerden faydalanarak incelenmiş ve okuyucuya sunulmuştur. Akademik bir çalışma olmasına rağmen her aydının rahatça okuyacağı bir üslupla kaleme alınmıştır: Kitapta Prof.Dr. Fahrettin Olguner' in netlik, sadelik, vukuf ile özetlenebilecek ifade kudreti dikkate değer ve övgüye layıktır...

Kunter Kutlu

@kunterkutlu

Bende, babamdan aldığım 92 veya öncesi, kültür bakanlığı tarafından bastırılan baskısı vardı. Genel olarak felsefe konuları zaten ağır konular olmasına karşın, bu kitaptaki artık türkçemizde güncelliğini yitirmiş arapça ve farsça kelimelerin yoğunluğu, anlaşılmasını iyice zorlaştırmış. yeni basımlarında belki düzeltilmiştir bu durum ancak, ben bir şey anlamadım maalesef ve yarım bıraktım.
0 beğen · 0 yorum

Üç Türk - İslam Mütefekkiri Düşüncesinde Varoluş - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle