ara

Sanatın Büyük Ustaları 7-Monet

Sanatın Büyük Ustaları 7-Monet Konusu ve Özeti

Sanatın Büyük Ustaları 7-Monet
Yazar:
Yayınevi: Hayalperest Yayınevi
ISBN: 9786059452038
Sayfa: 96 sayfa
Basım Tarihi: 2016
On dokuzuncu yüzyıl Batı sanatında özel bir yeri olan İzlenimcilik, sanatta Modernizm'in gelişŸimini başŸlatan unsurlardan biri olarak anılıyor. Bu akımın temsilcileri arasındaki en ünlü ressamlardan biri olan Claude Monet, Doğu'nun esintilerini taşŸıyan Romantik resimlerden, Afrika ülkelerinin ışŸığını yansıtan Delacroix tablolarından etkilenerek başŸladığı sanat kariyeri ile Kıta Avrupası'nın tarihine imzasını atıyor. Resim serileriyle, özellikle de "Nilüferler" serisiyle sanat tarihinde olduğu kadar sanat izleyicisinde de iz bırakan ressam, yaşŸadığı ve eserlerinin büyük kısmını ürettiği Giverny'deki evinin bahçesinde soluklanıyor. Çünkü geleneksel Batı resmini her yönüyle iyi tanıyan Claude Monet'nin doğayla kurduğu ilişŸki hayranlık uyandırıyor.Hayalperest Yayınları'nın "Sanatın Büyük Ustaları" serisinin bir parçası olan bu kitap, Claude Monet'in yaşŸadığı yüzyıla ve ressamın dünyasına doğru açılan bir kapıyı aralıyor. Le Havre'dan Monet ile birlikte yola çıkan okurun yine ressamla birlikte önce Cezayir'e, sonra Paris'e, Londra'ya, Normandiya'ya, Hollanda'ya, hatta Norveç'e gitmişŸ gibi hissetmesini sağlıyor. On dokuzuncu yüzyılda Paris kentinin sanatsal iklimini merak edenlerin en ünlü İzlenimci ressamın eserleriyle keşŸfedeceği Fransa, dönemin kent ve aile yaşŸamı, Fransa'nın zengin doğası okurun modernleşŸme sürecini zihninde görselleşŸtirmesini sağlıyor. Bu kitap, Monet'nin üretimi üzerinden İzlenimci resimdeki görme biçimlerinin gelişŸimine ilişŸkin temel bilgileri sunuyor ve meraklı okurları Modernizm'in engin sularında ilerlemeye yüreklendiren ilk adımı atmalarını sağlıyor.

Sanatın Büyük Ustaları 7-Monet - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
9/10
1 oy
Sence kaç puan almalı?
0
Benzer Kitaplar