ara

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konusu ve Özeti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Yayınevi: Kronik Kitap
ISBN: 9789752430297
Sayfa: 480 sayfa
Basım Tarihi: 2018
“Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur.”


-İLBER ORTAYLI-Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı, evvela imparatorluğu dirilten nesil olan 1880'liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni ile başlıyor.

Akabinde Atatürk’ün askeri eğitimi, Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sofya yıllarıyla devam ediyor.

Ordumuzun İtilaf devletleriyle sekiz cephede mücadele ettiği Birinci Dünya Savaşı, kutlu zaferlerimiz Çanakkale ve Kutü’l Amâre, Mondros, son padişah Vahideddin, bir milletin ve ülkenin ölüm fermanı olan Sevr…

Tüm detaylarıyla Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 1920 ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, İnönü Muharebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’e giden yol...

Saltanat ve hilafet tartışmaları, Lozan, On İki Ada, mübadele, Osmanlı'dan kalan borçlar, Musul ve yakın tarihin en önemli meselesi olan inkılablar...

Son olarak kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk...

İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor. Türk tarihçiliğine hiç unutulmayacak ve sürekli başvurulacak bir rehber kitap daha kazandırıyor...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı Mutlaka Okunması Gereken En İyi 2018 Kitapları listesinde yer almaktadır.

Suleyman Kalman

@bukitaplarinhepsiniokudunmu

İlber Hoca ile Kemalizm'e Yolculuk
İlber Ortaylı'nın “Atatürk” kitabıyla kimseye yaranamayacağı fakat popülaritesi sayesinde kitabın çok satacağı kesin gibi.

Zira, toplumu yönlendiren kesim ya da aydın geçinen kesim, sokaktaki insandan daha keskin, daha hırçın ve ne yazık ki dünyayı siyah ve beyazdan ibaret görüyor, farklı görüşlere, inandığından ya da bildiğinden farklı bir şey söylenmesine tahammülü yok.
Taassubu ve hamaseti seviyor ve koyu bir toptancı. Kendisi gibi düşünmeyen herkes düşman ve hatta hain.

Kuşkusuz, II. Abdülhamit'in uzlaşmacı siyasetinden söz ettiği, Vahidettin’i hain olarak göstermediği için bir kesimin; saltanatın kaldırılması ve hilafetin ilgasının mukadder olduğunu, On İki Ada’yı Lozan’dan çok önce kaybettiğimizi söylediği için diğer kesimin hoşuna gitmeyecektir.

Yine İstiklal Mahkemelerinin verdiği haksız kararları eleştirdiği için bir kesim onu alkışlayacak, harf ve dil devriminin gerekliliği ve ikili alfabe bile kullanmadan üç ayda yeni sisteme geçişteki başarıyı övdüğü için aynı kesimin övgüleri, eleştiriye dönüşecektir.
Hoca, bir çok yerde kararı okuyana bırakan bir nesnellik gösteriyor. Örneğin, Abdülhamit’in olumlu yanı olarak 93 harbinde Rusya karşısında alınan hezimet sonrası haddini, hududunu bilen uzlaşmacı ve entrikacı siyaseti ile ülkenin varlığını sürdürmeye çalışmasını, Batı çıkarlarıyla paralel ve onların güdümünde giden demiryolu hamlesini, tarım, sağlık ve eğitim alanındaki atılımlarını anlatırken; bazı hezeyanlar uğruna çürüttüğü donanmadan, ülkenin aydın kesimi üzerindeki baskısından, hafiye sisteminden, bir nesli cahil bırakma pahasına uyguladığı acımasız sansüründen de söz ediyor. Sonuçta, Abdülhamit hakkında karar vermeyi de okuyana bırakıyor. Dünya çapındaki marangozluk yeteneği onu Ulu Hakan yapar mı, hüküm okuyucunundur (!).

Kitapta eksik, göz ardı edilmiş, değinilmemiş, geçiştirilmiş, kafada soru işareti oluşturan, bir nevi hem nalına, hem mıhına bölümler, konular yok mu? Var elbet.

Sözgelimi bir söyleşisinde değindiği şu mevzu; “Hocanın anlattığına göre, vaktiyle İstanbul’un görmüş geçirmiş aileleri, ne azınlıkları, ne yabancıları dışlar, onları bir çeşit Osmanlı kültürü içinde yoğururmuş. Ancak, konu Alevilere geldiği zaman bu güngörmüş insanlar öylece susar, böyle bir toplum hiç yokmuş gibi davranırlarmış.”

İşte bu tutum kitaba da yansımış, Diyanetin sadece bir mezhebi onaylayan yaklaşımı ve onun laik devletteki tartışmalı yeri ile “Dersim İsyanı” hiç yok kitapta.

Spekülasyona açık noktalardan birisi de, bugünkü konjonktürde özellikle tartışılacak olan, İstiklal Harbi’nde Kürtler’e özerklik sözü verilmiş miydi meselesi. Yazar, Mustafa Kemal gibi kurmayların böyle işlerde ciddi söz vermeyeceklerini, muğlak ifadelerin ciddi vaat olarak kabul edilmemesi gerektiğini söylerken, maalesef tüm kesimlerin kafasındaki soru işaretlerini daha da arttırmakta.
Yine de bazen gereksiz bir geniş perspektife ve ayrıntılara, diğer ülkelerin tarihi bilgilerine vs. yer verse de genelde kimseye yaranmaya çalışmadan gördüğünü, bildiğini yazmış Hoca.

Hele kitabın sonunda, dünyadaki adaletsizlikler, çocuk işçiler, göçmenlik olgusu ve köle ticareti, gelir dağılımındaki bozukluklar, hızla artan çevre sorunları, kapitalist sistemin hırsı ve gözü doymazlığı, İsveç gibi sözde sosyal demokrat bir ülkeyi bile sekiz büyük ailenin yönettiğini söyleyerek kartellere yaptığı vurgu sonrası kurduğu şu paragraf hem gelecek, hem de gelecekte dünyanın göstermesi olası dönüşüm ve “yıkıldı, yok oldu, çöktü” sanılan bir sistemin yeniden doğuşu konusunda umut vermekte.

"20.yüzyılın bütün portreleri iflas eden portreler haline dönüşmektedir. Bunların fonksiyonları kalkmıştır. Fonksiyonları kalkmayan, halen bir sosyal protestonun, bir adalet talebinin sembolü olarak yaşayanların içinde romantik bir portre, ihtilalcı “Che Guevara” ve bir devlet adamı vardır ki, o da “Mustafa Kemal Atatürk”'tür."

12 Eylül sonrası üniversitede yapılan kıyımı protesto ederek istifa ettiği göz önüne alınırsa, İlber Hoca, kitabının sonuç kısmındaki çarpıcı yorumlarıyla, o tanıdık muzip edasıyla mahcup bir “Sol Kemalist” olarak bize gülümserken, Türkiye’nin sorunlarının çözümünde Kemalizm’in devrimci ve atılımcı yönünün (burada Atilla İlhan’ın “Hangi Atatürk”ünü de hatırlamakta fayda var), onun adına yapılan hatalardan ve isteyip de yapamadıklarından arınarak harekete geçirilme arzusunu, bu karanlık günlerde biraz aşina ama yine de taze bir ümit ışığı olarak önümüze koyuyor.

*İlber Ortaylı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Kronik Kitap, 1.Baskı, Ocak 2018, İstanbul.
3 beğen · 0 yorum

Burcu Ünlü

@burcuunlu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, İlber Ortaylı’nın kaleme aldığı, Kronik Kitap Yayınları’ndan çıkan ve 480 sayfadan oluşan mükemmel bir eser. Peki, ‘En Çok Satılan Kitaplar’ listesine girmeyi başaran bu kitapta neler anlatılıyor? Buyurun, inceleyelim. ?

Kitap 8 ana bölümden oluşuyor:
1.İmparatorluğu Dirilten Nesil
2.Her Zaman Asker Olmak İstemişti
3.Birinci Dünya Savaşı Yılları
4.Milli Mücadele’nin Önderi
5.Cumhuriyete Giden Yol
6.İnkılablar Dönemi
7.Reis-i Cumhur
8.Büyük Adam: ATATÜRK

İlber Ortaylı, Birinci Dünya Savaşı başta olmak üzere kutlu zaferlerimiz ve Çanakkale Zaferi’ni de detaylı bir şekilde ele almış bu kitapta. Bunun haricinde günümüzde de çok konuşulan, son padişah Vahdeddin ve bir milletin, ülkenin ölüm fermanı olan Sevr anlaşması da detaylı bir şekilde kitapta yer alıyor.

İlber Ortaylı, çoğu yersiz ve mesnetsiz iddialara; tarafsız bir şekilde, bilgilerini kaynaklarıyla birlikte kullanarak cevap vermiş bu kitapta. Bazı kısımlara gereksiz geniş bir perspektif ve ayrıntılar hakim olmuş olsada, genelde kimseye yaranmaya çalışmadan gördüğünü, bildiğini yazmış İlber Hoca.

Sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı bir kitap olmaktan öte, genel hatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluş dönemi, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinin anlatıldığı bir dönem kitabı olan, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü tavsiye ederim. Okuyun ve okutun...

Kitaptan alıntılar:

“Bu toplumda Atatürk'ü zihinlerden silmeye çalışmak bir lükstür, lüzumsuz çabadır. Yanlış tanıtmaya çalışmak da, amatör tarihçilerin işi olsa bile, gülünçtür. Onun için girişilecek en önemli iş Nutuk'u, Atatürk'ün söylev ve demeçlerini derleyip okumaktır.”

“Türkiye'nin en mühim zenginliği Türklüktür.”

“Fakat Atatürk dünya tarihinin de nadiren gördüğü bütünleyici bir yönetici, bir dehadır. Bugün halen özlemle anılıyorsa ve gönülden seviliyorsa bu, beyhude değildir…”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 10 verdi
6 beğen · 0 yorum

Nilüfer

@ninu

Kasım ayı benim için Atatürk kitapları okuma, Atatürk'ū anlama ve anlatma ayıdır. Bu amaçla okuduğum ilber hocanın bu eserini genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Klasik bir biyografi bekliyorsanız, bu öyle değil daha çok ilber hocanın sohbetlerindeki gibi, konu başlığının altında farklı dönemlere ait çok değerli bilgiler var. Rusya, Almanya,Fransa yada balkan ülkelerinden, ilgili dönemden hatta zaman zaman çok daha eski donemlerden de örnekler vererek anlattığı konuyu renklendiriyor. Işte tam burada da takip biraz zor olabiliyor, dikkatli okumayla üstesinden gelinebilir.
6.bölümdeki Inkılaplar dönemi kısmını oldukça doyurucu buldum. Atatürk olmasaydı ne olurduyu anlaşılabilir şekilde özetlemiş. Hitlerin nazizmi, Mussolininin faşizmi ile yeni Türkiyenin M.Kemalinin tek partili dönemi arasındaki farkları daha net anlayabilirsiniz.
Atatürk ile ilgili günümüzde yapılan yanlış yorumları, herhangi bir bilgiye dayanmayan sahte biyografileri, etnik kıskançlık olarak belirterek, bazı grupların bilinçli olarak, Türklerin kültürel hafızadaki, tarihteki yerini tahrip etmeye çalıştıklarını belirtmiş ki ; bu fikirlerine katılmamak mümkün değil, bu kitapla birlikte bilmediğiniz çok farklı bir bilgiye ulaşamasanız da, olayları farklı dönemleri birleştirerek anlatan ilber hocanın kaleminden değerlendirmenin faydalı olacağı kanaatindeyim, keyifli okumalar dilerim.
5 beğen · 1 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
"Kasım ayı benim için Atatürk kitapları okuma, Atatürk'ū anlama ve anlatma ayıdır." Bu alışkanlığını ben de uygulayacağım bundan böyle Nilüfer. Önceden hazırlığımı yapacağım Kasım ayı gelmeden. Ve Kasım ayını tamamen Yüce Atatürkümüzün ve silah arkadaşlarının hayatlarını anlatan metinleri okumaya ayıracağım. Umuyorum biricik torunuma Atatürkümüzü anlatmaya yeterince vakit bulurum.
10 sa beğen 2 cevap

Ergün Çil

@erguncil

İLBER OKTAYLI'NIN KALEMİNDEN GAZİ MUSTAFA KEMAL
İlber Ortaylı’nın diğer kitaplarında da olduğu gibi belli bir sistematiğe uymadan, kesin ve net fikirler beyan etmeden, kararı okuyucuya bırakıp sadece bildiklerini aktarmakla yetinen bir üslupla yazılmış… O nedenle çoğu kişiye doyurucu gelmeyebilir ya da kafası karışabilir. Özelikle de bu konuları daha önce hiç okumamış ya da az okumuş olanlar için… “Türklerin Tarihi” daha da üstü kapalı ya da karmaşık yazılmıştı, ona göre bu daha derli toplu… Üstelik de çoğu iddialara yersiz ve mesnetsiz olmalarına rağmen yer vererek, tarafsız bir şekilde bilgilerini kaynaklarıyla aktarmış. Ben beğendim. O kadar okumama rağmen bazı bilmediklerim de varmış, öğrendim. Tavsiye ederim… Ama fazla beklentiye kapılmadan… Paylaşımlarıma bakarsanız dediğim daha da anlaşılır olacak…
6 beğen · 8 yorum
Ergün Çil (@erguncil)
"Esasen tarih birisini bir yere getirip koymuş ise, onun üzerinde artık uydurma bilgi ile değerlendirme yapılamaz." Şimdilerde yapılan da da tam bu...
19.05.18 beğen cevap
Btl (@buteyra)
Niyazi
20.05.18 beğen cevap
Ergün Çil (@erguncil)
Yani ne demeki istediniz anlamadım, Özelikle kendi adını veremeden nickname ile sitelere üye olan, tüm bilgilerini gizleyen, kaçak güreşen, ne yazdığı, neyi savunduğu belli olmayanlara hoşgörü ile bakamıyorum, kusura bakmayın. Yazdıklarınızın arkasında duramayacaksanız yazmayın, bir fikriniz varsa da mertçe yazın ve arkasında durun, varsa bilgi ve birikiminiz... Toplam 6 kitap okuyup ya da 6 kitap girip ahkam kesmeyin, Azıcık bilgi ve birikime saygınız olsun...
20.05.18 beğen cevap

Ali Burak Yalçın

@aliburak01

Atatürk’ü anlamak
Sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı bir kitap olmaktan öte, genel hatlarıyla Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluş dönemiyle, Osmanlı Devletinin son dönemlerinin anlatıldığı bir dönem tarih kitabı.

İçindeki her başlık ayrı bir monografi olabilecek derinlikte incelendiğinde karşımıza on binlerce sayfa çıkacak konuların damıtılmış hali.

Atamızı anlamak için güzel bir başlangıç olacaktır.
5 beğen · 0 yorum

Gazi Mustafa Kemal Atatürk - S41

Her zaman asker olmak istemişti.
thebookthief tarafından eklenmiştir.
"Atatürk'ün, teknik bir adam olarak, ne filolojiyle ne de beşeri bilimler dediğimiz bilimlerler alakası vardı. Ama o zamanın kıt Türkiyesi'nde üniversite ıslahatında İstanbul Edebiyat Fakültesi'ni ve bozkırın sınırında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni kurdu. Dil-Tarih, Ankara Üniversitesi'nden dahi eskidir. Sümoroloji, Hihiholoji, Hindoloji gibi bölümleri neden kuruyor ? Bir kere anlıyor ki Türk tarihini anlamak için dünya tarihini bilmek lazımdır. Bir kurmaya özgü örgü ve inşa anlayışı göze çarpmaktadır.

Kim ne derse desin, Türklerin önde gelen önderleri, yöneticileri, yönetici vasfa sahip olanları asker saflarından çıkmıştır. "
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
""Gazi" unvanını hikimdarlarımıza, büyük devlet adamlarına veririz. Bunlar bizzat savaş sahasındaki kumandanlarsa, gayretleriyle zafer kazanmış ve askerin şerefini kurtaran bir savaş sonunda geri dönmüşlerse bu unvanı alırlar (Gazi Hasan Paşa, Gazi Hüsrev Paşa, Gazi Osman Paşa gibi). "
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum

thebookthief

@tcbasakgurel

Çanakkale Zaferi, çok kolay organize olan, direnebilen, tahammül edebilen ve belirli bir hedef etrafında ısrar eden bir ordu, kumanda heyeti ve toplum olduğumuzu gösterir. Cumhuriyet'i kuran da işte bu mayadır.
(s.130)
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 1 yorum
Eseflal (@eseflal)
Ne üzücü ki sanırım yıkan da bu maya olacak gibi...
26.01.18 beğen 1 cevap

thebookthief

@tcbasakgurel

Din eğitiminin kapasitesi, kalitesi, din görevlilerin niteliği bir toplum için fevkalade önemlidir.
(s.185)
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum

thebookthief

@tcbasakgurel

Samsun, Anadolu’ya çıkış noktasıydı. Bu tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk de zaten Nutuk’u bu tarihten başlatır. İleride hatta kendi doğum gününün tarihi olarak 19 Mayıs’ı seçmesi de böyle açıklanabilir.
(s.168)
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
11
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken En İyi 2018 Kitapları
İlk baskısını 2018'de yapmış olan yerli ve yabancı kitapları bu listede paylaşıyoruz. Tür sınırlaması yoktur....

berkan

@berkans

Uykusuz geceleri en verimli nasıl değerlendirebiliriz? 👍🏻
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğeni · 0 yorum

deriN

@derinnn

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 💐
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
21 beğeni · 4 yorum
Kalbim sıkışıyor Mustafa Kemal i görünce.
27.07.18 beğen 1 cevap
Mehmet Can Katuka (@mehmetcankatuka)
Almayı düşünüyorum
27.07.18 beğen 1 cevap
Milena (@masalperisi)
Yaşaaaa Mustafa Kemal Paşa yaşaaaa 💕
27.07.18 beğen 3 cevap

Muhammet

@msengoz

Yeni kitaplarım geldi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum
"Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur."

İlber Oltaylı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
12 beğeni · 0 yorum

Muhammet

@msengoz

Köylü
Köylü
1914 yılı ilkbaharının bir günü, genç bir Osmanlı zabiti Sofya'nın şık kafelerinden birinde, Sobranye'deki Türk mebuslardan Zumrezâde Şakir Bey'le birlikte oturuyordu. Ansızın içeri giren bir köylü şık giyimli müşterilerin arasında boş bir masaya yöneldi, kendine bir yer beğendi ve oturdu. Etraf bu kaba giyimli köylüye yadırgayarak baktı, garsonlar surat astılar ve köylü tarafından çağrıldıklarında oralı olmadılar. Köylü ısrar edince kendisine hizmet edilmeyeceğini ve buranın böyle kaba saba kılıklı birine göre yer olmadığı, salonu terk etmesi gerektiği söylendi. Köylü kızmıştı, "Bulgaristan benim ekip biçtiğimi yiyor, benim silahımla korunuyor. Parasını verdikten sonra istediğim yerde otururum ve bana hizmet edersiniz" dedi. Köylünün diretmesi sonucu isteği yerine getirildi.

Genç zabit olayı dikkatle izlemişti. Arkadaşına şöyle dedi,"Şakir, günün birinde bizim köylülerimizi de böyle görmek isterim, kendilerinden emin olmalı ve haklarını istemesini bilmelidirler." Bu genç zabit Osmanlı İmparatorluğu'nun Sofya'daki ateşemiliteri Kaymakam (Yarbay) Mustafa Kemal Bey'di.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum