ara

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Konusu ve Özeti

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Çevirmen: Ercan Ertürk
Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
ISBN: 9789753332781
Sayfa: 176 sayfa
Basım Tarihi: 1970
Suraiya Faroqhi, bu çalışmasında Geç Ortaçağ'ın ve Erken Modern Çağ'ın en güçlü imparatorluklarından birinin tarihini özlü ve renkli bir üslupla sergiliyor. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi'nde Osmanlıların 14. yüzyıldan İmparatorluğun I. Dünya Savaşı sonundaki dağılışına kadar geçen dönemdeki siyasi tarihi; iktisadi, sosyal ve kültürel tarihi de kapsayan dengeli bir yaklaşımla inceleniyor.Sonuçta ortaya çıkan; İran,Rusya ve Venedik'le yapılan savaşları, sanatın korunması da dâhil olmak üzere İstanbul'daki saray yaşantısını, sultanların Sünni İslam'ın koruyucusu olma rolünü, vergi sistemini, tarım ve ticareti, kentlerdeki ve kırsal bölgelerdeki yaşamı, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkileri, milliyetçiliğin yükselişini ve 19. yüzyıldaki karışıklıkları betimleyen benzersiz, rengârenk bir Osmanlı İmparatorluğu resmidir.

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle