up
ara
profil foto

Küreselleşme

Küreselleşme Konusu ve Özeti

Küreselleşme
Sosyolojik Düşünmek kitabının da yazarı Zygmunt Bauman tarafından kaleme alınan Küreselleşme kitabı Sosyoloji, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ayrıntı Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789755392547 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Küreselleşme isimli kitap 144 sayfadan oluşuyor. Küreselleşme kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
ISBN: 9789755392547
Sayfa: 144 sayfa Basım Tarihi: 1970
Tabloda her şeyin bulanık göründüğü zamanlarda, hayatlarını kesinlik ve berraklığa adamış sosyal bilimciler genellikle susar ve taşların yerine oturmasını bekler. Zygmunt Bauman gibi kalburüstü düşünürler ise cesaretle belirsizliğe dalar ve bulduklarını, gördüklerini, hissettiklerini ortaya döker. İşte Küreselleşme böyle bir cüretin ürünü. XX. yüzyılın sonlarında, artık ne süper güçler ne de bu güçlerin, dünyayı bölüp her köşesine bir anlam vererek yarattıkları bütünsellik kalmamışken ve pusulaların gösterebileceği bir kuzey yokken yazılmış; ancak doğru yöne işaret ettiği her geçen gün daha açık hale gelen bir eser.Bauman'a göre, küreselleşen güçler saltanat günlerini yaşıyor, bunun bedelini de yerelliğe çakılıp kalmış zavallılar ödüyor. Hayat toprağa, yerele bağlı olmayı sürdürüyor; oysa güç artık yurtsuz ve ne emekçilere, gençlere, muhtaçlara ne de gelecek nesillere karşı sorumluluk duyuyor. Küreselleşme bu dengesizlik üzerinde duruyor. Yereller dağarlarında ırk, millet, etnik köken, sınıf gibi ne varsa kullanarak yeni bir "biz" duygusu yaratmaya çalışırken, artık yoksullara ihtiyaç duymayan küreseller onların içlerine kapanmalarını körüklüyor. Batı, bir zamanlar dünyayı aydınlatmak ve kendisine benzetmek için harcadığı çabayı şimdi herkesin olduğu yerde ve olduğu gibi kalması için harcıyor. Küreselleşme kitabında Bauman, küreselleşmenin getirdiği ahlâki ikilemlere çarpıcı örnekler vererek değiniyor. Yiyeceğin bol olduğu yere gitmek isteyen açlar, büyük paralar ödeyerek sonunda kendilerini "çatık kaşlar"ın beklediği yolculuklarına çürük teknelerle, kimliksiz çıkarken; zenginler uçakların birinci mevkilerinde şampanyalarını yudumlayarak küreselliğin tadını çıkarıyor, üstelik daha ucuza. Suç ve ceza anlayışındaki değişim üzerinde de duruyor yazar; artık hapishanenin istihdamın bir alternatifi haline geldiğini, ihtiyaç duyulmayan yığınla insandan kurtulmanın ve yatırımcıların güven duyacakları bir ortam yaratmanın yeni bir yolu olduğunu söylüyor. Gelecek hakkında ilginç olduğu kadar korkutucu öngörülerde bulunan Bauman'a göre yereller yerellikleri etrafına kalın duvarlar örerken, küreseller yerellikleri toplama kamplarına dönüştürme peşinde. Küreselleşme ve onun ikiz kardeşi yerelleşme, aynı amaca hizmet ediyor: parçalanma ve yabancılaşma. Küreselleşme, yerelleşmenin de küreselleşmenin de ağırlıklarını fazlasıyla hissettirdiği günümüz Türkiyesi'ni anlamak için vazgeçilmez bir kaynak niteliği taşıyor.
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

Kitapta günümüz kent ve kırsal yaşam biçimleri, devlet yapıları ele alınırken küresel dünyada ulaşım ve iletişim imkanlarının fazlalığının toplumların özellikle üst tabakalarını tektiplestirip yurtsuz hale getirirken, imkanları kısıtlı olan alt kesimlerin yerellik içerisine tikilip kaldığından bahsediliyor. Büyük şirketlerin dünya düzenini kurmada söz sahibi olmalarınin devlet yapılanmalarınin da önemini azalttığından bahsediliyor.
Yine kitapta turistler ve ayaklar üzerine ayrıntılı tahliller yapilmis. Ve son olarak da toplumu sürekli izlendiği takip edildiği düşüncesini aklına sokmak suretiyle daha güvenli ortama taşınma ihtiyacının ve tedirginliğin diri tutulduğunu anlatmış. Dolayısıyla kontrolün kolaylaşması üzerinde durulmuş.
Kısacası günümüz toplumunun karşılaştığı ve karşılaşabileceği durumları çok ustalikla tahlil etmiş Bauman. Kesinlikle okunmaya değer bir kitap.
ataç ikon Küreselleşme
kitaba 10 verdi
4 beğen · 0 yorum
Kafası1Dünya

Kafası1Dünya

@kafasi1dunya

Küreselleşme ve Beraberinde Gelen Ahlâki İkilemler
"Küreselleşme" kitabında Bauman, küreselleşmenin getirdiği ahlâki ikilemlere çarpıcı örnekler vererek değiniyor.

Turistler ve aylaklar olarak iki gruba ayırdığı toplumun küreselleşmenin etkisiyle nasıl birbirinden ayrıştığını ortaya koyuyor. Modern yaşamı ve "küreselleşme" olgusunu yeniden sorgularken okucuya da sorgulatan önemli bir eser.
ataç ikon Küreselleşme
kitaba 8 verdi
1 beğen · 0 yorum
ahmet gencan

ahmet gencan

@ahmetgencan

küreselleşmenin tüm kollarını tane tane anlatmış yine bauman.İçimizde ne büyük bir düşman ile yaşıyoruz
ataç ikon Küreselleşme
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum

Küreselleşme - S41

Önceleri,toprağın şeklini yansıtan ve kaybeden haritaydı.Şimdi haritanın bir yansıması haline gelme ve haritada erişilmek istenen düzenli şeffaflık düzeyine yükselme sırası toprağa gelmişti.Haritacıların kararlarına göre ve haritaya benzer biçimde yeniden yada sıfırdan şekillendirecek olan,artık mekanın kendisiydi.
ahmet gencan tarafından eklenmiştir.
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

Ahlaki bakımdan olgun kişiler, "bilinmeyene ihtiyaç duyan, hayatlarında belli bir anarşi olmazsa kendilerini eksik hisseden"."içlerindeki 'ötekiliği' sevmeyi" öğrenen insanlardır.
ataç ikon Küreselleşme
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

Arz cephesi, erişimi olanların bile bir tek kendi çizdiği çerçeve içinde seçim yapmasına izin verir; onları, kendi "sunduğu sayısız paket arasında ve içinden seçim yaparak zamanlarını ve paralarını harcamaya" davet eder.
ataç ikon Küreselleşme
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

Zayıf devletler, çoğu zaman bir yeni dünya düzensizliğine benzeyen Yeni Dünya Düzeni'nin, kendini sürdürmek ve yeniden üretmek için ihtiyaç duyduğu şeyin ta kendisidir. Zayıf, sözde devletler, iş hayatının sürmesi için gerekli olan, ama küresel şirketlerin özgürlüğüne etkili kısıtlamalar getirebileceği korkusu yaratmayan, (faydalı) yerel polis karakolları rolüne kolaylıkla indirgenebilirler.
ataç ikon Küreselleşme
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

Aslında, merkezi her yer ve çeperi hiçbir yer olan tuhaf bir çember içinde yaşıyoruz.

Not: Pascal'a ait bu söze kitapta yer verilmiş.
ataç ikon Küreselleşme
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek

"Yoksulluk= Açlık" denklemi, yoksulluğun- "berbat yaşama ve barınma koşulları, hastalık, cehalet, saldırganlık, parçalanmış aileler, zayıflayan toplumsal bağlar, bir geleceğin olamaması ve verimsizlik gibi" - diğer pek çok karmaşık veçhesini; yüksek proteinli bisküviler ve süt tozlarıyla tedavi edilemeyecek musibetleri gözlerden saklar. Kapuscinski, Afrika'da köy ve kasabaları dolaşırken kendisinden "ekmek, su, çikolata ya da oyuncak değil; derslerini yapabilmek için kalem isteyen" çocuklarla karşılaştığından bahseder.
ataç ikon Küreselleşme
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum