ara

Türkçenin Sırları

Türkçenin Sırları Konusu ve Özeti

Türkçenin Sırları
Yayınevi: Kubbealtı Neşriyatı
ISBN: 9789757663775
Sayfa: 314 sayfa
Türkçe Günden Güne MuammalaşıyorBen bu bahse nereden geldim biliyor musunuz? Her devrin Türkçesini derinlemesine bilen kıymetli edebiyat tarihçilerimizden Nihad Sami Banarlı üstadımız "Türkçenin Sırları" adı altında pek güzel bir kitap çıkarmış, bir nüshasını da bana göndermek lütfunda bulunmuş. Onu başından sonuna kadar okumaya başlamadan önce şöyle bir karıştırırken, Türkçenin nasıl bir karışıklıklar deryası içinde yüzdüğünü, içine biraz da mizah karıştırılarak anlatan paragraflar gözüme çarptı da dertlerim deşilmiş oldu.Şimdiden esrar küpü haline gelmiş olan Türkçe, çözülmez bir muamma niteliğine bürünmeden bu kitabı okumanızı tavsiye ederim.- Şevket Rado-- Hayat -29 Haziran 1972, Sayı: 27-
Türkçenin Sırları kitabı Türk Dili Üzerine Kitaplar listesinde yer almaktadır.

Ramazan Akyel

@ramazanakyel3

Milletimizin her ferdinin okuması gereken bir kitap. Öz Türkçeciliğin nasıl bilimsellikten ve tecrübeden uzak bir yaklaşım sergilediğini, bunun sonucu olarak da dili nasıl çıkmaza soktuğunu çok iyi bir şekilde anlatmış. Okuduktan sonra depresyona girmiştim, fakat bugün baktığımda iyi ki de okumuşum diyorum.
Türkçenin Sırları
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum

Sezgi

@sezgii

Müthiş bir Türkçeci olan Nihad Sami Banarlı başucu kitabı olarak yazmış sanki. O kadar güzel bilgiler mevcut ki... Her dönemde faydalanabilirsiniz.
Türkçenin Sırları
kitaba 10 verdi
10 beğen · 0 yorum

HY

@hilalyavuz23

Kitaptan Türkçe hakkında bilmediğiniz birçok şey öğreniyorsunuz. Gerçekten de kitap Türkçe ile ilgili değerli sırlar veriyor.
Türkçenin Sırları
kitaba 8 verdi
3 beğen · 0 yorum

Melike Arslan

@melikearslan0

Türkçe'mizin güzelliğini büyülü şekilde anlatan milliyetçilikle dolu bir kitap..
Türkçenin Sırları
kitaba 8 verdi
2 beğen · 0 yorum

hk

@haticeee

Bitirene kadar canım çıktı
Türkçenin Sırları
kitaba 8 verdi
2 beğen · 0 yorum

Türkçenin Sırları - S41

Bir milletin ataları, asırlarca o kelimeleri duymuş, onlarla düşünmüş, birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle sevmiş ve bu kelimeleri tamamıyle milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, evlatlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler.
HY tarafından eklenmiştir.

RT.D.

@312

Atatürk'ün üzerinde tam bir milli hassasiyetle durduğu bu dil anlayışı ve dil vasiyet onun ölümünden sonra neden terkedilmiştir? Aynı yıllarda Türk milleti neden birbirinin dilini anlamayan hatta birbirinin dilinden nefret eden zümreler haline getirilmiştir?
Türkçenin Sırları
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum

RT.D.

@312

Ev kelimesi öz Türkçe olmasa da şu öz Türkçe diye uydurulan "ilişki" sözünden, "sözcük"ten "örneğin"den, şu kitap yerine "betik" demekten "hayal" yerine "görüt" demekten bin kez daha güzel ve milli değil midir?
Türkçenin Sırları
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum

HY

@hilalyavuz23

Bir milletin ataları, asırlarca o kelimeleri duymuş, onlarla düşünmüş, birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle sevmiş ve bu kelimeleri tamamıyle milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, evlatlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler.
Türkçenin Sırları
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
2
KİTAP
Türk Dili Üzerine Kitaplar
Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin okuması gereken, Türkçenin değişik lehçelerinin tümünü kapsayan Türk Dili üzerine yazıl...

Merve 🗡

@mtrv

Stalin ve Dil

Sovyet Rusya'nın kurulduğu yıllarda, zamanın en büyük ilimler akademisi olmasına çalışılan Şûra Cumhuriyetleri İlimler Akademisi'ne bir vazife verilmişti. Buna göre akademi, Rusçayı öz Rusça haline getirmek için ne yapmak gerektiğini araştıracak, neticeyi bir rapor halinde Rus hükümetine verecekti. Bu rapor, çok ciddi araştırmalardan sonra yine çok ciddi şekilde hazırlandı. Raporda hulasa olarak şu neticeye varılıyordu:
"Rusçayı öz Rusça yapmak mümkündür. Ancak bunun için Rusçada kullanılan kelimelerin yüzde yetmiş beşini terk etmek ve yerlerine yeni kelimeler bulmak gerekir."
Bu rapor Rusça için derhal hasıraltı edildi. Fakat rapor, Moskova'nın dış siyasetine yaman bir ışık tutmuş oldu:
Mademki bir dili öz dili yapmaya çalışmak, o dile bu derece yaşayan kelime kaybettiriyor, şu halde bu sistemi mesela Türkiye Türkçesi'ne tatbîke çalışalım, denildi. Neticeyi biliyorsunuz.
Kısaca Stalin'in dilciliği, Rusya için değil fakat Türkiye için hakîkî bir felâket olmuştur. Bu sebeple, Türkiye'de yapılan dil hareketi, Marksist görüşle düşünülebilir bir burjuva sınıfı ve burjuva hükûmeti hareketi değil, daha çok bazı fırsatlardan istifâdeyi bilmiş bir beşinci kol faaliyetine imkan vermiş bir harekettir.
Türkçenin Sırları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
9 beğeni · 11 yorum
Virgül (@aga)
yersen kirşen?
07.12.17 beğen cevap

Merve 🗡

@mtrv

Türk Tüccarların Satış Politikası

"Bâzen bakarsınız, sokakta bir satıcı "körpe bâdem" diye haykırır. Eğer siz, tâze bâdem çıkmış diye aldanır ve bâdem almak arzusuyla kapıya veya pencereye koşarsanız, göreceğiniz bâdem değil salatalıktır. Halk satıcısı, ona körpeliğinden kinaye mi, bâdem demekten hoşlanır? Bunun belki de daha ince bir sebebi vardır. Çünkü salatalık bu sebzenin daha nâzik adıdır. Onun asıl adını sokaklarda "hıyar!" diye bağıra çağıra söylemeyi satıcı elbette güzel bulmaz. Hele bu kelimenin çoğulunu bağırmak, birçoklarını incitebilir. Bundan alınanlar, bu haykırışı kendilerine hakaret sayanlar olur. Halk satıcısı bunu bilir ve müşterilerine daha nâzik bir dille seslenebilmek için, sattığı şeyi bâdem güzelliği ile süslemeye, yumuşatmaya çalışır. O, böyle satarken, siz sokaklarınızda ilkbaharın çiçek veren ilk güzel ağacının bahar manzarasını ve bu görünüşün neşesini duyarsınız.

Satıcılıkta böyle mecazlar kullanış, Türk halk ticaretine henüz maddeci Batı reklamcılığı girmeden evvel, asırlarca yaşamış, yerli bir reklam zekâsıdır."
Türkçenin Sırları
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
11 beğeni · 2 yorum
kişibaşınadüşenmilligelir (@kisibasinadusenmilligelir)
Merve unutturma da bir ara tezgahtarlığın inceliklerini yazayım buraya
04.12.17 beğen 3 cevap