ara

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Ak Zambaklar Ülkesinde -

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Konusu ve Özeti

Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Grigory Petrov'un farklı zamanlarda çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlarından oluşan kitap, az sayıda aydın ve din adamlarından oluşan bir grubun köyleri gezip gönüş tokluğu ve özverili çalışmalarıyla insanlası nasıl motive ederek kalkınma hamlesi başlattıklarını anlatmaktadır.
Yayınevi: Koridor Yayıncılık
ISBN: 9789944983662
Sayfa: 184 sayfa
Basım Tarihi: 2006
Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki “yaşamı yenilemek” için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler, kitap o kadar çok ilgi gördü ki, Kuran-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap haline geldi.

Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya'yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir.

Antik Kitap Yayınevi
"Köylüler daha iyi, daha sıcak elbiseler giymeye başladı. İmalathanelerde binlerce elbise, palto, kundura ve iç çamaşırı üretimine başlandı. Her şey için en sağlam ve en güzel malzemeler seçildi. Bu elbiseleri giyen köylüler, bir bayram manzarası gösterir oldu. Yüzlerce yamadan meydana gelmiş paçavra elbiseler ortadan kalktı. Öksürükler, nezleler, bronşitler ve soğuk algınlıkları kesildi. Verem kurbanları yarı yarıya azaldı, çocuk ölümleri durdu. Trahomun kökü kazındı. Birçok yerde halk, böyle bir hastalığın varlığını bile unuttu. Artık herkes daha sağlıklı ve sağlamdı..."Beyaz Zambaklar Ülkesinde, bir modernleşme projesinin başarıya ulaşma öyküsüdür. Bu kitap, ülkesini ilerletme arzusunu taşıyan milletlere bu uğurda nasıl çalışılacağını ve neler yapılması gerektiğini gösterir.

Mütena Yayınları
Rus yazar Grigory Petrovun çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlardan oluşan bu kitap, kısa sürede birçok dile çevrilerek dünyanın her tarafına yayıldı. Petrov, kendini milletine ve ülkesine adamış bir avuç aydın ve din adamının, karış karış her köyü gezip, gönül tokluğu ve özverili çalışmalarıyla insanları nasıl motive ederek kalkınma hamlesi başlattıklarını akıcı bir dille anlatıyor.

Gara inersin, bir yolcu gibi büfeyi ararsın. Bütün Avrupada büfenin ne olduğunu, orada herşeyin üç misli, beş misli fiyatla satıldığını herkes bilir. Fin büfesinde, Fin lokantasında olduğu gibi, bildiğim kadar, hiçbir şey satılmaz. Büfeye sofra kurulur. Yemekler büyük bir orta masasına konur. Rafların bir kenarından her çeşit tabak, kaşık, bıçak, çatal görünür. Herşey masaya açık olarak konulmuştur. Kimse dağıtım yapmaz. Yemek, içmek isteyen her yolcu dilediği şeyi kendisi alır, doldurur. Doyasıya yer, içer. Öğle, akşam yemekleri için bir ya da bir buçuk markı kendisi kasaya öder.

Alter Yayınları
"Devletlerin kuvvet ve zayıflığı, milletlerin yükseliş ve gerilemesi yalnızca yöneticilerin ehliyet ve iktidarlarından veyahut dirayetsizliğinden ileri gelmez. Yöneticiler iyi veya kötü, kahraman veya zalim olsunlar, onlar kendi milletlerinin birer aynasıdır. Onlar milli ruhun birer kopyasıdır. Onlar halkın içinden doğmuştur. Bir toplum nasılsa yöneticileri de onlar gibidir. İşte bu nedenle: "Her millet layık olduğu yönetime ve yöneticilere dahip olur" denilmiştir. Milletlerin tarihini kim yaratır? Devletin ve bütün insanlığın yaşamındaki en büyük olaylar kimler tarafından yönetilir? Ayrı ayrı bireyler tarafından mı? Yani tek başına bazı büyük adamlar, kahramanlar tarafından mı? Yoksa bütün yurttaşların gayreti ve halk ruhunun gerilimi sayesinde mi?"-Gregoy S. Petrov-

Avrupa Yakası Yayınları
"Bilgisiz, sarhoş ve aç halktan oluşan büyük bir devlet, bataklık bir zemin üstünde taşlarla yapılmış yüksek bir küle ye benzer." Ülke halkının büyük bir kısmının, böyle kalabalık ve bilgisizlik içinde kalmasına seyirci kalmak ayıptır. Uygarlık ışığıyla aydınlanan her bir kimsenin buna ilgisiz kalması cinayettir.Türkiye gibi pek çok açıdan essiz ancak ne yazık ki hala hak ettiği kıymete erişememiş bir ülkenin sancılarını yorumlama da iyi bir ışık, makul bir başlama noktası, faydalı bir kılavuz olacağını düşündürmesiydi.Kitabı okuduğunuzda, nice benzerliğin yanı sıra günümüzde çok fazla dezavantaja da sahip olduğunuzu görmeniz kaçınılmazdır.

Tema Yayınları
Kimi devirlerde milletlerin kaderinde, biri kalkınmaya ve refaha diğeri durgunluğa hatta çöküşe götüren iki yol belirir. Refaha ulaşmak, ancak ve ancak milletin yükselme, kahramanın yükseltme fikirlerinin çakıştığı; milletin, kahramanın önderliğinde kalkınmaya doğru adım attığı; kahramanın da milletten aldığı güçle yürüdüğü hâllerde mümkün olabilir...Grigory Petrov birçok dile çevrilen, birçok ülkede ve ülkemizde de Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri takdir edilen bu eserinde, işte bu yolla, Fin milletinin Snelman önderliğindeki yükselişini, bataklıklar ülkesiyken "Beyaz Zambaklar Ülkesi" olan Finlandiya'nın gelişmesini anlatmakta ve diğer ülkelere yerinde bir örnek sunmaktadır.Devletlerin kuvvet ve zaafı, milletlerin ilerleme ve gerilemesi, yalnız idare adamlarının beceri ve iktidarından veya yeteneksizliğinden kaynaklanmaz. İdare adamları -iyi veya kötü, kahraman veya zalim olsunlar- kendi milletlerinin birer aynasıdır. Onlar millî ruhun birer kopyasıdır. Onlar kitlenin içinden doğmuştur. Bir millet nasılsa idare adamları da onun gibidir. İşte bundan dolayıdır ki eskiden beri, "Her millet layık olduğu idareye ve idare adamlarına sahip olur." denilmiştir."Tarihi, kahramanlar yapar; milletler yaşar." düşüncesinin ve "kahramanları ortaya çıkaran tek etkenin millet olduğu" anlayışının ortasında kendine bir yol edinmiş olan Beyaz Zambaklar Ülkesinde, geçmişinde kahramanlar bulunan her millet ferdinin, tarihinden ve önderlerinden izler bulacağı bir kalkınma öyküsü...

Say Yayınları
"Bataklıklar Ülkesi"nin eğitim ve kültür atılımıyla "Beyaz Zambaklar Ülkesi"ne dönüşümünü anlatan destansı bir hikâye... Beyaz Zambaklar Ülkesinde, tüm imkânsızlıklara rağmen Fin halkını cehaletten kurtarmak için bir avuç aydının önderliğinde, her kesimden ve her meslekten insanın verdiği mücadeleyi anlatıyor.
İlk defa 1923 yılında basılan kitap, kısa sürede birçok dile çevrildi ve yayımlandığı ülkelerde büyük beğeni topladı. Grigory Petrov, yaptığı geziler ve gözlemler sırasında tuttuğu notlardan yola çıkarak oluşturduğu kitabında, fakir ve geri kalmış bir ülkenin birçok alanda yapılan yenilikler sayesinde ulusal kültürüne yeniden kavuşmasını etkili bir dille anlatıyor.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından, tüm askeri okullarda okutulması ve öğrencilere tavsiye edilmesi istenen Beyaz Zambaklar Ülkesinde, yediden yetmişe herkesin okuması gereken bir kitap olma özelliğini günümüzde de koruyor.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar listesinde yer almaktadır.

Ravza

@ravza

Bataklıklar Ülkesinden Beyaz Zambaklar Ülkesine
Grigory Petrov'un Finlandiya'nın gelişimini anlattığı 118 sayfadan oluşan kitabı. Timaş Yayınlarına ait olan kitabı okudum. Kitap önsözle birlikte toplam 15 bölümden oluşuyor. Kitapla ilgili çok fazla alıntı yaptığımın farkındayım. Ancak kitabın hemen hemen hepsi alıntılık. :)
••• Sonradan hatırlamak üzere inceleme yazdığımdan bundan sonraki kısım ipucu (spoiler, sürprizbozan) içerebilir. Daha genel bilgiler okumak isteyenler bundan sonraki kısmı okuyabilir.
-----------------------------------------------------------------
Kitabın "Önsöz"ünde D. Bojkov tarafından kaleme alınan Finlandiya seyahatleri ve izlenimleri yer alıyor. Finlandiya'nın bu büyük gelişiminin boyutlarından bahsedilmiş. "Tarihten Ders Almak" isimli ikinci bölümde Moskova Devlet Tiyatrosunun temelindeki sorunun nasıl yenilendiği anlatılarak ülkelerin de sorunlarını yüzelsel, günü kurtaran çözümlerle (!) değil, temelinden hâlletmesi gerektiği vurgulanmıştır. "Kahramanlar ve Millet" başlıklı üçüncü bölümde ise kısaca "Her millet layık olduğu şekilde yönetilir (idare olunur)." özdeyişini anlatan açıklamalar karşımıza çıkıyor. "Suomi'nin Tarihi" adlı dördüncü bölümde Finlandiya'nın (ya da Finlerin kendi deyişleriyle Suomi'nin) bu büyük değişim ve gelişiminin başlangıç temellerinin atıldığı satırlar karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki "Snelman" başlıklı bölümde ise öğretmen olan Snelman (1806- 1881) ve arkadaşlarının bir avuç insan olarak başladıkları Finlandiya'nın değişimi hareketinde yaptıkları çalışmaları anlatıyor. "Eğitici Memurlar", "Kışla - Halk Okulu" bölümlerinde ise memur ve ordu kesiminin nasıl olduğunu, Snelman'ın bu alanlardaki tavsiyeleri ve bunların sonucunda geldikleri noktayı anlatıyor. Dikkat çeken bölümlerden bir başkası ise "Futbol" başlıklı bölümdü. Bu bölüm diğer Avrupa ülkeleri gibi Finlandiya'da da hızla yayılan futbol tutkusunu anlatıyor. Kulüplerin, futbolcuların futboldan kazancının büyük olduğunu söylüyor Snelman, ardından da soruyor "... ya toplumun kazancı?" diye. Komşu ülkelere karşı sadece futbolla değil; bilim, teknoloji, ahlâk, adalet, mimari vs. gibi konularda da üstün gelmek gerektiğini söylüyor. "Ana, Baba ve Çocuklar" adlı bölüm en çok ilgimi çeken bölümdü. Bence ne yazık ki Türk toplumundaki ebeveyn profilinin son yıllardaki bir özeti geçilmiş gibi bu bölümde. Ana- babaların çocuklarını yetiştirme (!) tarzları anlatılmış. Anne- babası, hatta diğer aile üyeleri (amca, hala, teyze vs.) sağ olduğu hâlde toplumumuzda pekçok yetim çocuk vardır diyor Snelman. Çocukların çok iyi beslenip giydirildiğinden ancak ruhsal yönden aç bırakıldığından bahsediliyor. Böyle yetiştirilen çocukların kötü yetişmelerine şaşmamak gerektiği anlatılıyor bu bölümde. Bu bölümdeki çok beğendiğim bir alıntıyı paylaşmak istiyorum.
"İstediğiniz kadar mükemmel yasalar, anayasalar çıkarın. Tercih konusunda halka istediğiniz kadar haklar, değişik seçenekler tanıyın. Eğer çocuklarınız gereği gibi eğitilmezlerse toplumun parlamentosu ve hukuk düzeni mevcut olduğu halde, sosyal hayat düzensiz ve sönük olacaktır."
Bunun gibi birçok konuşmayı şehir, köy ve kasabalarda yapan Snelman ve arkadaşlarının toplumda oluşturduğu farkındalık anlatılıyor bu bölümde. "Halk Üniversitesi" adlı bölümde toplum adına yapılan yararlı çalışmalardan bahsediliyor. Alanında uzman kişilerin çeşitli konularda pazar günleri halka açık olarak yapılan toplumu bilgilendirme çalışmalarından bahsediliyor. Burada Finlandiya'nın Reçel Kralı ünvanıyla anılan Yarvinen'in konuşmasından bahsediliyor. Yarvinen, nasıl bu konuma geldiğini, neler yaptığını açıklıyor. "Haydut Karokep" adlı on birinci bölümde ise Yarvinen'in konuşmasının devamı mevcut. Bu bölüm de çok dikkatimi çekti. Yarvinen bu bölümde çocukluk arkadaşı olan Karokep'in hırsızlık ve cinayet işlerine nasıl bulaştığından bahsediyor. Ancak tahmin ettiğimiz gibi şeyler değil, alt mesajları çok güzel verilmiş. Karokep'in hayatını daha sonra nasıl değiştirdiği de bu bölümde mevcut. "Yarvinen, Okunen ve Gulbe Nasıl Kral Oldular?" bölümünde ise Yarvinen, diğer iki arkadaşı Okunen ve Gulbe ile ülkelerine faydalı olmak adına yaptıklarını anlatıyor. İlgi çeken bir bölüm daha... Bu bölümle birlikte Yarvinen'in uzun ancak halk tarafından dikkatle dinlenen konuşması sona eriyor. "Köylü, İşçi ve Sanatkârlar" isimli on üçüncü bölümde toplumdaki işçi, köylü ve sanatkar kesimin görmezden gelinemeyeceği, toplumun sadece elit bir kesimden oluşmadığı, toplumun her kesiminin beslenmesi (madden ve manen) gerektiğini anlatılıyor. "Halkın Sağlığını Koruyan Doktor" adlı bölüm, "Bir Köy Hekiminin Hatıraları" adlı eserin yazarı bir doktorun kitabını kısaca anlatıyor. Kitap edebiyat çevrelerince okundukça büyük yankı uyandırıyor. "Ne yapılabilir?" sorusunu akla getiriyor. Hükümet, il-ilçe yönetimleri ve belediyeler olaya el atıyor. Sorunlar çözüme kavuşuyor. Bu bölümün sonunda sağlık seferberliğini başlatan doktor vefat ediyor. Onun cenaze merasimine katılan köy delikanlılarından birinin kısa ve öz konuşmasıyla bölüm sonlanıyor. Kitaptaki son bölüm olan Rahip Mc Donald ise Helsinki Üniversitesi'nde din bilimleri kürsüsü teklif edilen aristokrat aileye mensup bir rahip. Ancak Mc Donald bu teklifi reddedip Fin halkının kendisine daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyip kendini yollara vuruyor. Bu son bölümde din algısıyla ilgili birçok dikkat çekici söz mevcut. Alıntılarıma da ekledim. Sayfa 114'teki alıntılarda bulabilirsiniz.. Toplumdaki kokuşmuşluğun rahip Mc Donald tarafından kaleme alındığı bir bölüm bu. Sayfa 117'den de bir alıntı paylaşmak istiyorum.
"Hayatın yükünden, acılarından, düzensizliğinden herkes şikayetçi, ama hayatı düzene sokmak, daha iyi bir duruma getirmek için hiç kimse bir şey yapmak istemiyor. Sanki hepimiz birer seyirci gibiyiz. İşçisi, subayı, rahibi, bakanı, öğretmeni, gazetecisi, köylüsü, şehirlisi.. ne yapıyorsunuz? Neden hiçbir şey yapmıyorsunuz? Hayatı düzene sokmaya neden çalışmıyorsunuz? Neden asalaklar gibi hayatı savurgan olarak yaşıyorsunuz? Bundan niçin utanmıyorsunuz? Hayatı yeniden kuracak sanatçılar olacağı yerde, leş kokulu bir çöplüğe çeviriyorsunuz."
Yukarıdaki alıntı bizim toplumumuzun da bir özeti aslında. Bizim toplumumuz da her şeyden şikayetçi ancak, icraate gelince topu hep başkalarına atmakta üstümüze yok. Herkes sorunları görüyor, çözümler konusunda kafamızı kuma gömmekteyiz. Kitaptaki "... İşte ben, her okuruma, kitabımın her bölümü, her sayfası sonunda şunu hatırlatmak isterim:
Hayat yapıcılığına ne zaman başlıyorsunuz? Siz ey bay ya da bayan, hayata borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?.." cümlesiyle kitap sona eriyor.
---------------------------------------------------------------
Ben de rahip Mc Donald'ın Fin halkına yönelttiği soruyu Türk halkına yöneltmek isterim. Biz hayata olan borcumuzu ne zaman ödeyeceğiz? Biz ne zaman başkalarının önündeki pisliği görmeden önce kendi önümüzü temizleyeceğiz? Aslında sorulması ve cevaplandırması gereken çok soru var. Ancak kafamızı kuma gömmeden ve geçiştirmeden bunları yapmak gerek. Fin halkı bu şekilde yapmış ki bu denli gelişmiş. Kimi zaman İsveç kimi zaman da Rusya'nın idaresinde olan bataklıklar ülkesi Finlandiya'nın bir avuç insanın farkındalığını dalga dalga tüm ülkeye yaymasıyla elde ettiği başarının, gelişimin kitabı Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Kitabı okur okumaz yazsaydım daha hoş bir inceleme çıkabilirdi ortaya. Zihnimdekileri daha etkili bir şekilde yansıtabilirdim. Ne yazık ki mümkün olmadı. Ancak zaten sitede çok daha etkili, dikkate değer incelemeler mevcut. Bu kısa kitabın aslında tamamının alıntılık olduğunu söyleyebilirim sadece. Kitabı bitirdikten sonra keşke biraz daha uzun olsaydı, hiç bitmeseydi diye düşünmedim değil :) İdeal toplum hayalinden olsa gerek... Kitap kimi yerde gerçek kimi yerde kurgu içerse de okuyucuyu sıkmadan kendini okutturuyor. Zaten kısacık bir kitap (bendeki 118 sayfaydı), çabucak okunuyor. Kitaptaki birçok bölüm dikkate değer ancak aklıma ilk anda gelen "Tarihten Ders Almak", "Kahramanlar ve Millet", "Ana, Baba ve Çocuklar", "Haydut Karokep", "Rahip Mc Donald" bölümleri daha çok dikkate alınması gereken bölümler. Kitapla ilgili yayınevine tek eleştirim, kitabın okuduğum 2005 baskısında yazım (bağlaçların ve bazı kelimelerin hatalı yazımı), noktalama hataları vardı. Umarım bunlar daha sonra düzeltilmiştir. Okunması ve okutulması gereken kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Değerli okurlara keyifli okumalar dileklerimle...
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi
4 beğen · 1 yorum
Yrd.Doç.CEVİZKABUĞU (@karacurin)
İki bilgenin sözsel analizi çok mükemmel.
17.03.18 beğen 2 cevap

Gülcan

@gulcann

Yaşamın Mimarı Olmak!
Kitapla alakalı yorumumu ve fikrimi belirtmeden önce şunu söyliyeyim. Kitap Atatürk'ünde okumuş olduğu, çok beğendiği, askeri okullara ders kitabı olsun diye emrettiği ve yıllarca ülkemizde ders kitabı olarak okutulan bir kitap olduğu için çok merak ediyordum. Ayrıca Meb'nın öğretmenlerin okuması gereken kitaplar listesinde de bulunmaktadır. Bu yüzden hem kitap okumak hem de Meb tarafından önerilen bir eseri okumak ve bilgilenmek için okudum. Genelde tüm öğretmenler eğitimle alakalı herhangi bir şey araştırdıklarında karşılarına finlandiya çıkar mutlaka. Bu da tabi kitabı okuma sebeplerimden biri oldu.

Gelelim kitaba, kitabı beğendim. Kitap bilgi yüklü olmasına karşın çok akıcı. Yazarın hitabet gücünün etkisi kitaba da yansımış. Kitapta finlandiya'nın tarihi, gelişim süreci,ilerlemesi anlatılıyor. Finlilerin ne kadar azimli, çalışkan insanlar olduklarını okuyunca anlayacaksınız.

Kitabın her bir cümlesi alıntı olur. Kulağa küpe olur. Kitapta geçen karakter ve olayların bazılarının gerçekle alakası olmadığı söylenmiş ön sözde. Ama yine de Finlandiya'nın gelişimi bu tip olaylarla olmuş, benzerleriyle. Kitap şunu söylüyor yani anafikir " yaşamın mimarı" olmak. Nasıl yani diyeceksiniz. Finliler para kazanmak, birkaç ev, araba almak için çalışmıyorlar. Finlandiya da amaç yaşamın mimarı olabilmek. Yani herkes ülkesi için çalışıyor. Ülkede saygıdeğer vatandaş olmak kazanılan para miktarıyla değil ülkeye yapılan hizmetle ölçülüyor.

Finlandiyalılar maden ve tarım ürünleri bakımından çok zengin değiller. Öyleki yıllarca ekmeklerini bile ithal etmişler. Bizim herhangi bir ürünümüz dünya çapında meşhur olamazdı. Biz de çalıştık, didindik okullarımızla meşhur olduk diyorlar.

Ve şunu da söyliyim adamlar okuyorlar arkadaşlar! Hem okul olarak okuyorlar, çok çeşitli okullar var. Hem de kitap, gazete, dergi vs okuyorlar. Her eve her kişiye roman düşüyor. Her ev gazetelere abone, her gün okunuyor. Yedisinden yetmişine, zengininden fakirine herkes deli gibi kitap ve gazete okuyor.

Şimdi bunları anlatınca bize kitabı anlatmış oldun demeyin. Kitap bunları yazmıyor, kitaptaki hikaye ve olaylar farklı ama her olay ve hikayeden tek sonuç çıkaracaksınız. Onu da okuyup görün.

Tüm meslek gruplarından herkese tavsiye ederim. Bu kitabı okuduktan sonra ülkenize duyduğunuz sevgi ve çalışma prensipleriniz değişecek. Bir de şöyle bir şey var. 1960 darbesini yapan askerlere yöneltilen ankette en çok sizi etkileyen kitap hangisi oldu sorusuna cevap Beyaz Zambaklar Ülkesinde çıkmış.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi
18 beğen · 1 yorum
Ravza (@ravza)
@gulcann öğretmenim keyifle okunan bir inceleme olmuş, elinize sağlık. Esen kalın.
16.03.18 beğen 1 cevap

Pelin

@pelinnn

OKUNMALI !
Çoğunluğu yansıtabilen doğal lider topluma yön verir. Lider toplumun yansımasıdır fakat tam anlamıyla yansımasından oluşur diyemeyiz. Yansıtılmak istenen, toplumu ortak noktada birleştirmesi hususunda etkin hitabet sanatıyla halka aktarılır. Böylelikle kitlelerde oluşması istenilen görüngü kaba taslak bir şekil almış olur, kitleler buna binaen harekete geçer birliklerin bütünlüğe dönüşmesiyle ülke belirli seviyeye ulaşır. İstenilen hedefe ulaşmak, liderin ilerigörüşlülüğün yanında hitabetini kullanarak halkın yumuşak karnına temas halinde olması gereklidir. Toplumun yumuşak karnı özellikle Türk halkı için bağımsızlığımızdır... Manda ve himaye altına girmek istemeyişimiz bizi ana vatanımız Orta Asya'dan göç etmeye zorlamıştır. Ayrıca liderin halk tarafından markalaşmış kurum kuruluş veya kişilerin desteğini alarak ulaşılmak istenen ereğin iskelet sistemini oluşturması da gereklidir. Burda da görülüyor ki tek etkin kişi lider diyemeyiz. En temelde gerçeği değerlendirme yetisine sahip vatanını milletinin geleceğini düşünen idealist kişiler kendi küçük çevrelerince baş roldedir. Lider birçok kesimce ulaşılmaz noktadadır, idealist kişiler halka ulaşabilme açısından daha yakındır, etkin ve verimli biçimde halkı güdüleyerek tek başımıza kalkınmamızda kolaylık sağlatabilir.

Kara bataklık ülkesi, fakir gariban halktan oluşan, isveç himayesinde kendi varoluşnu ortaya koyamayan Fin Halkının gayretleriyle ülkesini Beyaz Zambaklar Ülkesi haline dönüştürmesi anlatılıyor. Okuduğum öğrendiğim kadarıyla 1920'lerde Yeni doğmuş ülkemizi anlatıyor sanki. Ülkemizde O dönemde yaşayan alimler, aktivistler, aydınlar... için umut kaynağı bence bu kitap. Temellerin oturması insanları geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak ve hareket geçirmesi için Okunması gerekliydi. Şimdi de durum değişmedi, hatta şuan düştüğümüz rezil durumu daha iyi kavramak için bu ince ve özel kitabı mutlaka okumalısınız!
.
10 beğen · 0 yorum

dostamisc

@leyah

Suom’ ların Cana Gelmesi…
Hani derler ya “ölü toprağı” evet bir ölü toprağı üstünde bu halkın. İşte bu kitap 1.700.000 nüfuslu Suom’ ların Suomi’ yi nereden nereye getirdiklerini anlatıyor.

Ölü toprağını üzerinden atmayı başarıp bambaşka bir ülke yaratırlar. Ama halkın üzerine çöreklenmiş ve onları esir almış ölü toprağı nasıl atılacak? Peki bunun farkındalar mı? Canlıyken bile üzerlerinde kalın bir ölü toprağının varlığını hissediyorlar mı dersiniz? Bataklıkta pislik, salgın hastalıklar içinde, derme çatma ve penceresiz ilkel evlerde ki yaşamlar.
İşte burada üzerinden ölü toprağını fark ettirecek bir şeyler gerekli. Büyük bir ateş için küçük kıvılcım yeterlidir bazen. Hayatı akışına bırakmış insanlar yumağına bu uyuşukluğu üstüne basarak ortaya koyan ve onları ikna edecek biri çıkar ortaya, Snellman.

(12 Mayıs 1806 – 4 Temmuz 1881) yılları arasında yaşamış ve Fin filozof, yazar, diplomat olan Johan Vilhelm Snellman’ dır bu önder. Köyleri, şehirleri dolaşarak, askerleri, memurları, öğretmenleri, doktorları, aydınları kiliseyi kısacası ülkenin tüm katmanlarını toplantılar düzenlemiş. Bu toplantılarda ki söylemlerinde durumun vehametini ortaya koymuş. İşte küçük kıvılcım, işte ölü toprağının atılmasının başlangıcı böyle başlamıştır.

Prof. Dr. Ali Haydar Bey’ in çevirisini okumuş olduğumu ve çevirinin bir kusuruna rastlamadığımı söylemeliyim. Baskı sorunsuz, akıcı bir içeriği var kitabın. Okurken sıkılmanız söz konusu değil.

Okunacak bir kitap mı peki? Evet mutlaka okunmalı. Çünkü insan çoğunlukla, sahip olduğu çok şeyin farkında olmuyor. Bu kitap insanın gözünü açıyor, tabir yerindeyse.

İyi okumalar.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi
3 beğen · 0 yorum

Gamze Türk

@gamze-turk

Kitap yorumu;
Mükemmel bir eser. Ne söylenebilir ki. Ölmüş bir devleti yeniden ayağa kaldıracak cesaret ve inançta olan bir adamın fikirlerinin gölgesinden belki bizler de yararlana biliriz.

Başkalarının gölgesinde yaşamaya alışmış zavallı Fin halkının küllerinden doğuşunun hikayesi.
Masal şöyle başlıyor.
Sefaletin ve yok oluşun kıyılarında dolaşan bir millet. İnançları, düşünceleri, fikirleri, benlikleri ölmüş bir ruh. Son sürat felaketlerine doğru sürüklenirken bir kahraman çıkıyor bitap düşmüş kalabalığın arasından. İyiliğin ve bilgeliğin beyaz ışığını yayıyor bu hastalıklı insanların üzerine. İnanıyor, değer veriyor. Bir Anka kuşu misali küllerinden doğuruyor Fin halkını. Ve o ölü ülkeden belkide onlar için bir saray inşa ediyor.

Snelman, birlik ve beraberliğin, yıkılsalar da yükselseler de bunu başaranın her zaman halk olduğunu savunan ve aşılayan Finlerin kurtarıcısı. Belki de bu eser ile bir çok insanın kurtarıcısı.

-Unutmayalım ki büyük fikirlere sahip insanları öldürebiliriz. Ancak fikirleri öldürmeyiz.

Askere ve askeriyeye verilen değeri de her satırda belirtmiş yazar. Bir milletin şah damarları değilimdir askerlerimiz. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Artık canımız yanmasın kesmeyin şah damarlarımızı.🙏 Keyifli ve huzurlu okumalar 😇
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi
4 beğen · 0 yorum

Beyaz Zambaklar Ülkesinde - S41

Johan Wilhelm Snelman 1 Haziran 1881'de vefat etti. Cenazesine çok sayıda insan katıldı. Cenaze töreni için hazırlanan konuşmayı, Snelman'ın hayatta kalan nadir yaşıtlarından ve onunla aynı düşünceleri paylaşan yazar Zacharias Topelius yaptı
Metin-Recep Yücal tarafından eklenmiştir.

Ayşegül

@aysegull

''Özür diliyorum ama sizlerle açık konuşmak istiyorum: Her meslekte olduğu gibi,öğretmenler arasında da mesleğine layık olmayan çok kişi var.Bunlar öğretmenlik etmeyi aşağılık bir iş kabul eden gündelikçilerdir.Böylelerine bir dost nasihati veriyorum: Öğretmenliği bırakıp kendilerine başka bir iş arasınlar.Tüccar olsunlar,başka işler bulsunlar ama canlı bir ruha ve bilgiye sahip fedakar insanların bulunması gereken yerleri işgal etmesinler.''
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
25 beğen · 0 yorum

Züleyha

@zuleyha

Gerçekten de artık vakit geç oldu. Fakat geç olan vakit bu akşamki vakit değildir. Geç olan vakit asıl benim hayatımdaki zamandır.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
10 beğen · 0 yorum

Gülcan

@gulcann

Çocuklarla konuşmuyor,onların hayatlarının nasıl geçtiğini sormuyorlar. Zaman bulunca biraz okşayarak, ellerine bir oyuncak veriyor ve "Çocuklar, şimdi gidin ve kendiniz oynayın" diyorlar. Bu aslında " Gözümden kaybolun, ne yaparsanız yapın, yeterki bizi rahat bırakın" demektir.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
10 beğen · 0 yorum

Pelin

@pelinnn

Halk, yerde yanan ve çürüyen saman gibidir. Büyük adamlar yani kahramanlar ise gökten düşen, samanı tutuşturan, halk kitlelerini canlandıran ve harekete geçiren şimşek gibidir.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
10 beğen · 0 yorum

nihan avcioglu

@nihan-avcioglu

-Aydın olmak demek, modaya uygun elbise,şapka giymek ve kolalı gömlek giyinmek demek değildir. Aydın kesim, halkın beyni konumundadır. Halkımız sizi iyi bir eğitim aldıktan sonra yüksek bir gelir elde edesiniz, geceleri eğlenesiniz diye o konuma getirmemiştir. Böyle olanlar gerçek aydın olamazlar. Onlar yozlaşmışlardır.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
7 beğen · 0 yorum
1138
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
545
KİTAP
Ölmeden Önce Okunması Gereken 1001 Kitap
Neokur üyelerinin katkılarıyla ortaya çıkmış olan, ölmeden önce okunması gereken kitapların toplandığı listedir. Ölüm de ner...
42
KİTAP
Kesinlikle Okunması Gereken En İyi Kitaplar
Ölmeden önce mutlaka okumanız gereken en önemli, en seçme kitaplar bu kitap listesinde. Her yaştan okur için tavsiye edilmiş ...
740
KİTAP
Okuduğum En Güzel Kitap
Okuduğumuz en güzel kitapları bu listede topluyoruz! Sen de en beğendiğin ve herkese tavsiye etmek istediğin kitapları listey...
24
KİTAP
Eğitimcilerin ve öğretmenlerin okuması gereken kitaplar
Öğretmenlerimiz okumalı ki öğrencilerimiz de okusun. Tüm öğretmenlerin mutlaka okuması gereken kitaplar bu listede. Hem eğiti...

MAHMUT AKINCI

@mahmutakinci

Diyorlar ki, Robinson hikayesi küçük çocuklar içindir. Hayır, bu iki kitap büyük olmak isteyen her ulus için bir felsefe kitabıdır.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 0 yorum

MAHMUT AKINCI

@mahmutakinci

Devletin sınırlarını genişletmeye çalışıyorlar ama aldıkları topraklarda insanların aklını, bilgisini, vicdanını genişletemiyorlar.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum

MAHMUT AKINCI

@mahmutakinci

Bütün hayat, kocaman bir maskeli balodur.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğeni · 0 yorum

MAHMUT AKINCI

@mahmutakinci

Küfretmek, manevi medeniyetsizlik belirtisidir.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğeni · 0 yorum

MAHMUT AKINCI

@mahmutakinci

"Milyonlarca halk bedenen, ruhen, fikren ve ahlaken çürüyor da, hiç kimse bu kokuşmuşluğu görmüyor. Herkesin karakteri bozulmuş veya herkes bu yozlaşmışlığa alışmış da bunu doğal bir durum sanıyor sanki. Ama bu böyle mi olmalıdır?"
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğeni · 0 yorum