ara

mustafa şenyurt

anladığın kadar yaşarsın

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Dünya düzeni İslam’a muhtaçtır
Bugün insan aklı bilimle Allah’ın varlığını kabul etmek zorunda kalmıştır. Gelişen bilim bu dünyanın yoktan var olamayacağını yani bir “Yaratıcının” varlığını kabul etmiştir.
Yaratıcı (Allah) bu dünyayı amaçsız yaratmadığına göre bize düşen ne yapmamız gerektiğini bulmaktır.
Bugün dünyada Allah’ı kabul eden üç din bulunmaktadır. Ancak ilk iki din yahudilik ve hristiyanlık kitaplarını ve dinlerinin ilk şeklini bozmuşlardır hatta her iki din mensupları da peygamberlerini haşa “Allah’ın oğlu” diye tanımlamaktadırlar bu ise Tevhid inancına ters bir düşünce olduğu için artık bu iki dinde batıl dinler arasına girmiştir (aslı batıl değil bozulduğu için batıl olmuştur)
Geriye ise değerlendirilebilecek tek din kalıyor o da İslamdır. İslam’ın değerlendirilmesine yine dinin kitabı olan Kuran’la başlayalım. Kuran bugüne kadar tek harfi bile bozulmadan gelmiş tek kitaptır hatta 1500 yıl öncesinden bozulmadan ulaşabilen herhangi bir kitap yoktur. Aslında bu bile başlı başına bir mucizedir ve İslam’ın hak din olduğunu ispata yeterli bir delildir
Peki Kuran bizden ne istiyor?
Kuran ve peygamberimiz (salat ve selam ona olsun) bizden ilk önce samimi bir iman istiyor
Aslında bu dinin en önemli ve en çok ihmal edilen özelliği samimi bir şekilde inanmaktır
hatta devletlerin yıkılmasının birinci sebebi halkın ve liderinin İslam’la hükmetmemesi ve İslam’ı yaşamayan bir millet olduğu için devletlerin yıkılmasına sebep olmuştur olacaktır.
ben Müslüman oldum diyen kişi ilk önce dış görünüşünden başlayarak içine doğru İslam’ı yaşamakla mükelleftir
İslam’ı tek emrini kabul etmeyen diğerlerini yapsa bile kafirlerden sayılmıştır işte samimiyet burada devreye giriyor yani samimi kişi acaba demeden fakat demeden hatta aklı almasa bile dinin emrini kabul etmek zorundadır
Dış görünüş neden önemlidir? Çünkü şeriata göre bir kişi başka kişinin kalbini bilemiyeceği için dış görünüşü ile hüküm verir
mesela Müslümanlardan ölen bir kişiye başka samimi Müslümanlar iyidir diye şahitlik yaparsa kişinin cennete gitmesi umulur(1) Müslümanlar dinin emir ve yasaklarına uymakla birlikte dışarıdan bakıldığında da bu kişi Müslüman gibi yaşıyor dedirtmelidir burada önemli olan ise desinleri diye değil ama Müslüman olduğu belli olacak şekilde bu dini yaşamalıdır
şöyle bir örnek verelim farz olan zekat mutlaka başka bir Müslüman’ın şahit olacağı şekilde verilmelidir ancak nafile ibadet olan sadaka mümkünse gizli verilmelidir yani zekat açıktan verildiğinde sadaka gizli verildiğinde daha çok sevap kazanmaya neden olur tabiki içine haram ve şirk, gösteriş gibi helak edici şeyler karışmadı ise!
İslam dış görünüşle başlar çünkü helal olan ve kıyafetlerin terki yani çıplaklık toplumu bozan birinci unsurdur
İnsan nefisli olarak yaratılmıştır yani kötüye meyletme özelliğine sahiptir bu imtihanın bir parçası olduğu için kişinin samimi Müslüman olduğunun kanıtı yasaklardan kaçmak ile belli olur
Dikkat ederseniz Hazreti Adem ile Havva’nın ilk suçu çıplak kalmaktır. Çıplaklık melekten üstün insanı hayvandan daha aşağı dereceye düşürerek(2) cennetten kovulmalarına neden olmuştur
Yani tabiri caizse insan “0” sıfır noktasına ulaşmak için ilk önce İslam’ın emrettiği kıyafetleri giymelidir
Bu konuda özellikle kadınlar için büyük bir imtihan meselesidir ( maalesef kadınların büyük bölümü bu suçtan kaybetmektedirler) Kadın yaratılışındaki nefisden dolayı kendini beğendirme isteğine sahiptir. kendini beğendirmek için de en güzel yanlarını ön plana çıkaracak kıyafetler giymek istemekte ve maalesef pek çoğu nefsi için giyinmektedirler. ve tabi olarak nefse yani şeytana uyan kıyafette İslam’a uymuyor.
Bugün kadınlar İslam’ın emrettiği kıyafeti giyse emin olun pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir.
Kıyafet sorununu çözdükten sonra İslam’da ibadet kısmı geliyor bu da kişiyi sıfırdan zirveye çıkaracak ameldir, unutulmamalıdır ki kişinin amelinin çokluğundan ziyade samimi bir şekilde yaptığı ibadetler önemlidir.
ibadetler bizzat Kuran’ın yani Allah’ın emirleridir. ibadet inadım diyen ile gerçekten iman eden Müslüman’ı ayırmak için vardır
Namazdan başlayacak olursak öncelikle 5(beş) vakit olduğunu belirtelim bugün maalesef bazı hadis inkarcısı müsteşrikler namazın beş vakit olduğunu bile kabul etmiyor tabi ki namazın beş vakit olduğunu inkar eden dinin 1(bir) hükmünü inkar ettiği için dinden çıkar.
namaz insana her istediğini yapamayacağını söyler
mesela sarhoş birinin namaz kılması kuran ile yasaklanmıştır hatta “içki içenin 40 gün namazı kabul olmaz” diye bir hadis var( bu hadis şöyle anlayabiliriz içki içen kişinin geriye doğru 40 günlük namazı iptal olur doğrusu Allah bilir diyoruz) ancak içki içtikten sonra gerçekten pişman olduktan ve tevbe ettikten sonra içki içmeden önceki kırk günlük namazını kılmış olsa bile kaza etmelidir bu takvaya daha uygundur
yani “hem içki içerim hem namaz kılarım” demek ne kadar aptalca geliyorsa dinin her hükmü aslında böyledir işte samimiyet böyle belli olur yani Mümin namaz kılar, içki içmez
bugün Müslümanlardan yok denecek kadar az kişi domuz eti yemiştir ki hatta devamlı domuz eti yiyen bir Müslümana rastlayamazsınız bu kişi ya bilmeden ya da merak ettiği için yemiştir
bir Müslüman’a “sen domuz eti yedin mi?” diye sorsanız anasına sövülmüş gibi kızar hatta sizi dövmeye bile kalkabilir ama maalesef aynı kişi düşünmeden diye haramları yemekte hatta bundan pişmanlık bile duymamaktadır
domuz eti yemeyen Müslümanlar ondan daha büyük haram olan faizi neden yerler!
Faiz kişinin haşa annesi ile zina yapmasından daha büyük bir günahtır(3) yani çok büyük günahlardan biridir faiz yemek.
Kuran’ın ifadesi ile faiz yiyenler “Allah’a ve resulüne savaş açmışlardır”(4)
faiz’in büyük günahlardan sayılmasının sebebi kul hakkıdır ve toplumun bozulmasının sebeplerinden biri de faiz yani haksız kazançtır
mesela bir tüccar kredi çekerek bir mal alsa o kredi borcunu ödeyebilmek için normalde 10 liraya satacağı ürünü 15 liraya satmak zorunda kalıyor böylece malı fiyatını durduk yerde 5 lira arttırarak hak etmediği bir ücreti müşteriden isteyerek öncelikle müşteriden fazla para alarak müşteriyi kandırmış oluyor işte bu bir kişinin kul hakkıdır
bu tüccar büyük bir şirketin sahibi ise kaç kişiyi kandırdığını siz düşünün ve bunun neticesi olarak malın piyasa fiyatını yükselterek enflasyonun da yükselmesine dolaylı yoldan sebep olarak ekonominin bozulmasına neden oluyor işte burada bir ülkede yaşayan her insanın hakkına girmiş oluyor ki kişi pişman olmadan ve hatta Allah’ın rahmeti olmadan bu günahın hesabını veremez!
ve bankacı boyutuna bakacak olursak 100 lira kredi alıp 180 lira geri ödeyen kişi bankacıya 80 lira para kazandırıyor
bankacı da Allah’ın düzenine savaş açan hainlerden olduğu için daha çok kar yapmak için gelecek sene 100 lira kredi alan kişiden 190 lira istiyor işte bu da ülkedeki faiz oranının artmasına dolayısı ile enflasyona neden oluyor işte masum sanılan bir kredi ülkenin ekonomisine bu kadar zarar veriyor ve yine krediyi veren de krediyi alan kişide bir ülke halkının hakkına giriyor ne kadar büyük bir günah olduğunu umarım anlamışsınızdır!
Yani şunu diyebiliriz ki Allah’ın düzenine savaş açarak faiz yiyenlerin namazı yatıp-kalkmaktan ibarettir
Tesettür hakkında da yine aynı mantıkla şunu söyleyebiliriz peygamberimizin tesettürün hakkını vermeyerek tesettürü oyuncak edenlere “giyinik çıplaklar”(5) diyerek lanet ettiği hadis hatırlayın ve tesettür namaz kılanların yani peygamberimizin lanet ettiği kişilerin namazları da yatıp kalkmaktan ibaret olduğunu sanırım söylemeye gerek yoktur
zina ve fuhuş olaylarına değinmek istemiyorum çünkü bunlar bir kafirin bir ateistin bile ahlaksızlık olarak kabul ettiği çirkin günahlardandır
unutulmamalıdır ki bir günahı büyüten şey kul hakkıdır
çünkü kul hakkını Allah affetmiyor!
Yani bu toplumu gerçekten düzeltmek istiyorsanız İslam’a harfiyen uymak gerektiği bilinmelidir.


(İyiliğine dört Müslümanın şahitlik ettiği mümini Allahü teâlâ Cennete koyar.) [Buhari]
(Bir Müslümanın iyi olduğuna dört komşusu şahitlik ederse, Allahü teâlâ, “Ben sizin şahitliğinizi kabul ettim. Onun bilmediğiniz [kötü] şeylerini de affettim” buyurur.) [Ebu Ya’la]
(Bir müminin cenazesinde, kırk Müslüman bulunursa, Allahü teâlâ o kırk kişiyi bu Müslümana şefaatçi kılar.) [Müslim]

(2) “Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.” FURKAN Suresi 44. ayeti

(3) İbn Mesud’dan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:
“Faiz yetmiş üç kısımdır / çeşittir. En hafifi kişinin annesiyle zina yapması gibidir...” (Hakim, Müstedrek, 2/43).

(4) “Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resûlüyle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.” BAKARA Suresi 279. ayet

(5) Bana Zuheyr b. Harb rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Cerîr Suheyl'den, o da babasından, o da Ebû Hurayra'dan naklen rivayet etti. (Şöyle demiş) : Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
«Cehennemliklerden görmediğim iki sınıf vardır. (Biri) Yanlarında sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunup, onlarla insanları döven bir kavim! (Diğeri) Giyinmiş çıplak, sallanarak yürümeyi öğreten kırıtkan, başları Horasan develerinin eğilmiş hörgüçleri gibi bir takım kadınlar! Bunlar cennete giremeyecek, onun kokusunu da duyamayacaklardır. Halbuki onun kokusu şu kadar ve şu kadar uzaktan duyulacaktır.»
(Sahih-i Muslum, Libas, Bab, 34, hadis no : 125, (2128), 1958 , Cennet 53, (2857), 52, (2128); Ahmed b. Hanbel, Musned, 2/355, 440; Kutub-i Sitte, 5933)
"Ümmetimin son dönemlerinde giyimli fakat çıplak bir takım kadınlar olacak, bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır. Bunları lanetleyin, çünkü onlar lanetlenmişlerdir." Başka bir rivayette; "onlar cennete giremez ve cennetin kokusunu bile bulamazlar" ilavesi vardır.
(Müslim, Libas, 125, Cennet, 52; Ahmed b. Hanbel, II, 223, 356, 440)
14 beğeni · 123 yorum
E.A. (@ea)
Tek harfi bile bozulmadan gelmiş ama okuyan herkes başka bir şey anlıyor.
17.07.18 beğen 7 cevap
Vüsat (@vayacondios)
"Gelişen bilim bu dünyanın yoktan var olamayacağını yani bir “Yaratıcının” varlığını kabul etmiştir." derken kaynak olarak gösterdiğiniz araştırmaları eklerseniz sevinirim. Aksi takdirde bu cümleniz mesnetsiz olacak.
17.07.18 beğen 7 cevap
yttt (@yumurtlayanyumurta)
Vicdanı, iyiyi kötüyü ayırt etmek için dine ihtiyaç yoktur. Din hukuksal düzenin olmadığı zamanlarda insanları düzene sokmak için uydurulmuş kocaman bir yalandır.
17.07.18 beğen 2 cevap

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Terğib ve Terhib
Faziletli ameller, adab, güzel ahlak, helal ve haram konularıyla ilgili hadislerin derlendiği eserler, "Tergib ve Terhib" ve "Fezail" konulu eserlerdir. Bu konudaki meşhur eserlerden biri, İmam Münziri (ö. 656/1258)'nin et-Tergib ve et-Terhib mine'l-Hadis adlı eseridir.

İmam Münziri, bu eserinde sahih ve hasen derecesinde olan hadisler yanında; ahlak ve fezail babında olması sebebiyle "çok zayıf" ve "mevzu" olmayan "zayıf" hadislere yer vermiş, sahih, hasen ve makbul hadisleri (an) harf-i cerriyle zikretmiş, zayıf hadisleri zikrederken (rüviye) mechul sigasım kullanmıştır.

Meşhur hadis hafızı İbn Hacer el-Askalani (ö. 852/1449), bu eserdeki sahih, hasen ve makbul hadisleri seçerek eseri özetlemiş bulunmaktadır.

İbn Hacer el-Askalani'nin üzetlediği bu eserde Sevgili Peygamberimiz'in manevi hayatımızı ve güzel ahlaki takviye etme anlamındaki hadisleri yorumsuz ve açıklamasız sunulmaktadır. Tergib (teşvik etme, özendirme) başlığıyla nebevi tavsiyeler sunulmakta, Terhib (sakındırma) başlığıyla bu konudaki yanlışlıklara temas edilmektedir.

İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı güzel eseri gibi bu eser de özellikle halkın istifadesi için telif edilmiş olup Arapça metninde hadislerin sadece ana kaynakları ve kısmen dereceleri belirtilmiştir.

Elinizdeki tercümede hadislerin derecelerine yer verilmemiş, sadece hadis metinlerinin tercümelerine yer verilmiştir. Kitaptaki hadislerin tamamı sahih, hasen ve makbul hadislerdir. Ahlak konusunda kabul edilebilir derecede zayıf hadisler nadiren bulunsa da çok zayıf ve uydurma hadisler bulunmamaktadır.

Gerek Arapça orijinal metinde, gerekse tercümede yanlış ve eksik ifade tesbit eden kardeşlerimizin ilmi emanete riayet ve İslami sorumluluk gereği mütercim veya musahhihe ya da yayınevine ulaşmalarını temenni ediyoruz.

Eseri manevi alanda kendi yetiştirmek isteyen her müslümana, özelikle genç kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Rabbim, hepimize rızasını kazanmaya vesile olacak çalışmalar ve başarılar ihsan eylesin.
Muhtasar Terğib ve Terhib
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Cemil Meriç
Tanzimat aydını İstanbulludur, İstanbullu ise, "insanlığın nazenin ve çelebi bir cinsi"dir. "Kış bahçelerinde, saksılar içinde, yapma bir hararetle yetişip gelişen" bir nebat. Kötümser, halkını tanımaz ve neredeyse bozguncu. "Sodom ve Gomore", işgal altındaki İstanbul'un işbirlikçi burjuvazisini tüm sefaletiyle sergiler.
Vatan haininden aydın olmaz.
İnsanlık haysiyetini bütünü ile kaybeden bu zavallılar hiçbir devrin ve hiçbir medeniyetin ölçüleriyle aydın sayılamazlar.
Jurnal Cilt: 2 (1966 - 1983)
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Bir Ayet
Bir Ayet
HADİD Suresi 14. ayet
1 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl
Herkese mahsus bir söz, herkese mahsus bir fikir, herkese mahsus bir karar yoktur. Fikir ve hakikat birdir. Onu bir kişi bulur, bir milyon kişiye tasdik ettirir. Bu suretle nizam ve ahenk denilen şey doğar.
Hücum ve Polemik
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

EŞREF ZİYA AYASOFYA
Eşref Ziya Ayasofya

Aylar yıllar geçti, hala ağlarsın,
Artık yaşlarını sil Ayasofya.
O mahzun halinle yürek dağlarsın,
Fetihin sembolüsün bil Ayasofya.

Biliriz yaranı derindir, derin,
Bakarsın bizlere mahzun ve serin,
Gönüllerde yine aynıdır yerin,
Olmasın yaşların sil, Ayasofya.

İsteriz müminler sende cem olsun,
Haktan hakikattan her gün dem olsun,
Kuduz köpeklere varsın yem olsun,
Sana uzatılan dil Ayasofya.

Fatih"in vakfını tutarız müze,
Torunuyuz deyip çıkarız yüze,
Gün gelip bu hesap sorulur bize,
Görecek göz neden mil, Ayasofya.

Gaflet uykusundan millet uyansın,
Hakkın boyasıyla yine boyansın,
Zalimlere değil hakka dayansın,
O zaman düşmanlar çil Ayasofya.

Değişmez ölçüyü millet taşırdı,
Temel taşlarını küffara aşırdı,
Bir sam yeli esti yolu şaşırdı,
Karıncayı sandı fil, Ayasofya.
Eşref Ziya
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Sistemi Düzeltmek
Sorun: Faiz
Çözüm: Faizsiz Banka
Banka nasıl olmalı
Ülke de tek bir banka olmalı ve tabi ki banka devlete bağlı olmalı
Kredinin bütün şekilleri yasaklanmalı
Kar payı gibi faizi başka adla sunan uygulamalar yasaklanmalı
çek gibi olmayan para birimleri yasaklanmalı
borsa gibi uygumalar yasaklanmalı
dövizle yurt içi alış verişi ve döviz satışı alışı yasaklanmalı
bütün bunların yerine geçecek her vatandaşın kimlik numarası gibi sadece bir adet banka kartı olmalı ve bütün alış verişler bu kartla yapılmalı
yani özetle kişinin emeksiz kazançlarının tümü yasaklanmalı
4 beğeni · 15 yorum
DenizP. (@denizp)
Ee o zaman Imamlar ilahiyatcilar aç kalir hocam. Emeksiz en çok parayi kazanan onlar çünkü :/
11.04.18 beğen 1 cevap
MettÇk (@mettck)
Oldu. Başka?
11.04.18 beğen cevap
Btl (@buteyra)
İlahiyatçıları din adamı sanıp dini onlardan öğrenmeye çalışma @denizp . Onlar yılanın başı. Sen ehli sünnet olan hocaları araştır ve onları dinlemeye bak. Ki her şeyden önce kuran tefsir ve hadise başvur.Hiçbir şey bilmeden hocanın da ehli sünnet mi yoksa değil mi anlayamazsınü
11.04.18 beğen 1 cevap

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Necip Fazıl
Kadın imam olamaz. Şeriat kadına hayatın her faaliyet kapısını açık bırakmış, yalnız iki kapıyı kilitlemiştir:
İmamlık ve kaza makamı...
Mescit de kadına göre değil... Müsaadesi var ama ona ve cinsiyetine yakışan evi...
Necip Fazıl İman ve İslâm Atlası
İman ve İslam Atlası
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Mahmud Esad Coşan
Başımıza gelen üzücü olaylardan, harblerden, darplerden, sıkıntılardan dolayı bir çökme, bir fetret, bir vehin (gevşeklik), bir gayretsizlik, ümitsizlik olmasın! Ümitsizlik İslâm'da haramdır. Ümidinizi dâimâ kuvvetli tutacaksınız. Allah'a dayanacaksınız. Allah'a dayanıp tevekkül edenin yaveri Hak'tır. Cenâb-ı Hak mutlaka üstün kılacak ve yeryüzünün her tarafı, bir zaman sonra müslüman olacak... Bunun hizmetinde olalım!
M. Es'ad Coşan
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğeni · 1 yorum
Beyaz Melek (@beyazmelek)
İnşallah
09.04.18 beğen 1 cevap

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Hadis
1- İbn Cerîr et- Taberi der ki: Bana Ali İbn Muslim et-Tûsî'nin... Ebu Hurayra'den naklettiğine göre; Peygamberimiz(salat ve selam olsun) şöyle buyurmuşlardır :
"Benden sonra size bir takım kişiler vali olacaklardır. İyi olanlar iyilikleriyle sizi idare edecek, günahkar olanları günahkârlıklarıyla sizi idare edecektir. Onların hakka uyan her bir işinde onları dinleyip itaat edin ve arkalarından gidin. Eğer iyilik yaparlarsa; hem onlara hem size sevâb vardır. Eğer kötülük yaparlarsa size sevâb, onlara ceza vardır."
2- "Allah'a isyanın söz konusu olduğu yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak iyiliktedir."
(Muslim, K. İmara, bab: 39, Hadis no: 1840 ; Ebu Davud, K.el-Cıhad, bab: 87 Hadis No 2625)
2 beğeni · 0 yorum
/ 148