ara

İnanç

İnandığınız veya sorguladığınız bir din/inanış hakkında paylaşım yapabilirsiniz. Din sınırlaması yoktur. Fikirler saygı çerçevesinde tartışılabilir.
Kuraldışı: yorumsuz ayet veya hadis
Not: Bu odada yapılan paylaşımlar yene ve canlı bölümlerine yansımaz.

єℓєgαηcє

@psikopat

sadece yalnız
sadece yalnız
sadece yalnız....
EK 1
yalnız dirilecek yalnız hesaba cekilecegiz!! 17.02.18
8 beğeni · 9 yorum
SepuLtura (@crazygirl152)
Yalnız ölecem yalnız hesaba gidecem ama İnşaAllah cennet dostlarımla beraber olacaz ahirette hanımmefendi
17.02.18 beğen 1 cevap
Küpe(sel)
Küpe(sel)
İslam dünyasındaki krizin çıkış yolu ne
Türker Ertürk yazdı...


Atatürk önderliğinde yapılan Türk Devrimlerinin esas amacı; akılcı ve bilimsel düşünce dönemine geçememiş, bunun tabii sonucu olarak Sanayi Devrimini ıskalamış ve geri kalmış bir toplumu, muasır medeniyet seviyesine ulaştırmaktı.


İnsanlığın; 5 milyon yıllık tarihi içinde yaptığı düşünme evrimleri sayesinde ulaştığı aklın, çağımızı her alanda yoğuran ve şekillendiren üç büyük devrimi olmuştur. Bunlar; düşünmede Aydınlanma, sosyal ve siyasal alanda Fransız Devrimi, ekonomide ise Sanayi Devrimidir. Osmanlı'nın da dahil olduğu İslamDünyası; bu gelişimin bir şekilde dışında kaldığı için, geriye düşmüştür.

Osmanlı; geri kaldığının ve çağın çok gerisine düştüğünün bilincindeydi ama bunun gerçek nedenini çözemiyordu. Batı’nın ürettiklerini alarak, bu durumdan kurtulacağını sanıyordu. Halbuki esas alınması gereken; üretim gücünü ve ürünleri yaratan, akılcı ve bilimsel düşünce sistemiydi.

Oda.tv
5 beğeni · 0 yorum
Küpe(sel)2
Küpe(sel)2
NİYAZİ KAHVECİ NE DEMİŞTİ

“Ulus Devlet ve Ulusal Kimlik”; bu çağın akılcı ve bilimsel düşünce sisteminin getirdikleriydi. Laiklik ya da diğer bir deyişle, dünyevi yaşamda dini referans almamak, akılcı ve bilimsel düşünce sistemin gereğiydi. Bugün Batı’yı Batı yapan ve güçlü kılan; Hıristiyan olması değil, Hıristiyanlığı dünyevi yaşamın referansı olmaktan çıkarmış olmasıdır.

İlahiyatçı ve sosyal bilimci olan Prof. Dr. Niyazi Kahveci;“İslam dünyasının en az iki asırdır her alanda bir kriz içerisinde bulunduğu, herkes tarafından sürekli dile getirilir. Fakat krize çözüm bulunamaması, ileri sürülen nedenlerin gerçekçi olmadıklarının kanıtıdır. Kriz, bir çağdaş ‘düşünme’ ve onunla üretilen ‘bilim’ sorunudur. Bu eksikliği en gerçekçi tespit eden kişi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Bu nedenle, her konuda çağdaş düşünmeyi ve bilimi referans vermiştir” diyor.

Trabzon’da doğan ve İstanbul - Beşiktaş’ta büyüyen Niyazi Kahveci; Fatih İmam Hatip Lisesi’ni takiben, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra;İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde sosyal bilimler eğitimi aldı, yüksek lisansını ve doktorasını da aynı fakültede yaptı.
4 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Hadis-i Şerif
“İsrâiloğullarının dindeki bozuklukları şöyle başlamıştır.
Bir adam başka birine rastlar ve: 'Hey arkadaş, Allah’tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terket, zira o işi yapmak sana helâl değildir' derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken tekrar o adamla karşılaşır ve onu yaptığı kötülükten yasaklamadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah, onların kalplerini birbirine benzetti.”
Sonra Rasûlullah (s.a.s.) şu âyeti okudu: "Allah’tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olan şu İsrâiloğulları Dâvud ve Meryemoğlu İsa’nın diliyle lânetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve hak, adâlet sınırlarını aşmalarındandır. Onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar. Yaptıkları şey gerçekten ne kötü idi ve şimdi onlardan birçoğunun Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlerle dost olduklarını görebilirsin. Nefislerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kadar kötüdür ki Allah onlara gazap etmiştir, onlar azapta ebedî kalacaklardır. Eğer onlar Allah’a ve kendilerine gönderilen peygambere ve ona indirilen her şeye gerçekten inansalardı bu; Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmezlerdi. Ama onların çoğu İlâhî sınırları aşan kimselerdir." (5/Mâide, 78-81).
Bu âyeti okuduktan sonra Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Hayır Allah’a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülüklerden sakındırır, zâlimin elini tutup zulmünden el çektirir, hakka döndürüp hak üzerinde tutarsınız, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir de İsrâiloğullarına lânet ettiği gibi size de lânet eder.” (Ebû Dâvud, Melâhim 17)
5 beğeni · 0 yorum

Nasihatler

@nasihatler

İlahi takdir ve insan iradesi
İlahi takdir ve insan iradesi
İnsanın, her şeyini, nefsini Cenab-ı Allah’a verip sorumluluktan kurtulması söz konusu değildir. Onun karşısına cüz’i irade çıkar ve “Mes’ul ve mükellefsin!” der. Yani insan yaptıklarından sorumludur.
DEVAMI: http://www.nasihatler.com...an-iradesi.html
1 beğeni · 0 yorum

FEBİHÂ

@kadim-cumlei-vecize

TÜM ŞEHİTLERİMİZİN Rabbim şehadetini kabul etsin...
TÜM ŞEHİTLERİMİZİN Rabbim şehadetini kabul etsin...
"Biz aşkı , vatan için canını verenlerden öğrendik....”

Afrin Şehidimiz rahmetli Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan-
1 beğeni · 0 yorum
Uzun(sal)
Uzun(sal)
"Bu iki kayıp uygarlık efsanelerde yer bulsa da, bilinen en eski uygarlık oldukları tüm ilim bilginleri tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ortada yadsınmayacak mabedler, sanat eserleri ve toprağa işenmiş bir takım kitabeler ve semboller bulunmaktadır. Arkeoloji uzmanları, Atlantis halkının Uygurlar olduğunda hem fikirdirler; lakin, bu uygarlığın Uygur Türkleriyle ilişkilendirilmemesi için özel bir gayret sarfedilmektedir. Gelgelelim, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hangi medeniyet vardır ki, kendisine ait olmayan bir başka medeniyetin adını taşısın... Bilinen en eski uygarlıklardan biri olan Atlantis halkı, Uygur Türklerinin atası ve başlangıcıdır.

Yaşadığımız yüzyılda bilinen adlarıyla Mısır, İzlanda, Türkiye ve Amerika; Atlantis ve Mu'nun izlerini taşıyan en belirgin ana medeniyetlerdir. Özellikle Mısır da bulunan, yumuşak toprağa işlenmiş vesikalar, tüm yaşanmışlığı ve bizlere tahsis edilen geleceği net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yazık ki, saptırılan gerçeklerin efsanevi bir masala dönüştürülmesi, insanoğlunu bu gerçeklerden uzaklaştırmıştır.

Osiris ve İsis, bunun en güzel örneklerinden yalnızca bir tanesidir. Yeryüzünde barış, adalet ve kardeşlik içinde yaşama yönelik çağrıları, ne acıdır ki kardeş evliliğine indirgenmiş ve görünmesi gereken gerçeklerin üzerleri kara bir çarşafla örtülmüştür. Osiris ve İsis'in çağrılarını, böylesine basite indirgemek tarihe bir saldırı, haksızlık ve büyük bir saygısızlıktır. İki kardeşin birlikteliğindeki asıl gerçek, barış içinde yaşama yönelik daha güçlü bir maneviyat duygusu geliştirilmesi yönünde sunulan manevi bir yakıştırmadır. Bu, doğruları gösterme amacı güden bir sesleniştir. İnsanoğlunun ölümünün de, doğumu kadar kutsal olduğunu ifade eden, bu doğrultuda birçok dinsel ve yaşama yönelik işlevsel öğretilerde bulunan bir uygarlığa yakıştırılan bu tablo fevkalâde acıdır."
5 beğeni · 0 yorum
Olgun(sal)bakış
"Sahip olunan bunca şeye rağmen, sahip olmadıklarımızı istemek ve peşinden gitmek, sahip olabilmek için bir takım masum canları feda etmek, sahip olunan değerlerin kıymetini bilmemek; sahip olduğumuz ne varsa, bir çırpıda hepsini elimizden alacaktır. Osiris düzeninin anlatmak istediği budur...

Curantamların gözleri, ne zaman doğruyu görmeye başlarsa, o zaman dünya düzeni ve dengesi yerine oturacaktır. Sembollerin anlatmak istediği de budur..."
4 beğeni · 0 yorum

mustafa şenyurt

@mustafasenyurt

Bir Ayet
Bir Ayet
NUR Suresi 55. ayet
6 beğeni · 0 yorum

TARIK İNANÇ

@bugidisnereye

Ölçü
Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir.
Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir.
Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir.
Mizahı terk edene zerafet verilir.
Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi verilir.
Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene,
Kendi kusurlarını ıslah etme imkanı verilir.

Hz. Ömer (r.a)
3 beğeni · 0 yorum