up
ara
profil foto
METİN ODALARI
FOTO ODALARI
VİDEO ODALARI
ARŞİV ODALAR

İnanç

muhsin görkem

muhsin görkem

@muhsingorkem

gerçekten merak ediyorum!
Merakım şudur ki. Bir ateist neden başka insanlarıda ateist yapmaya çalışıyor. Yani müslüman bir insanın başka bir insana dinini Allah’ı peygamberi anlatma zorunluluğu vardır bi hristiyanın hakeza aynı şekilde. Bir ateist neden başka birini ateist yapmaya çalışıyor anlayamıyorum. Yanlış anlamayın lğtfen saygı duyuyorum tabiki . Ama ateist bir insan inaçlı birini dininden çevirdiğinde sevap mı kazanacak veya cennete mi gidecek?
0 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Earendil

Earendil

@earendil

Dinde yönetim ve yayılma esası insanlığın varlığını sürdürebilmesi üzerine ve herkes için adalet temeline kurulmuştur. Hak yolundaki kişinin derdi kendi fikrini kabul ettirmek değil, çevresinde var olan değişik fikir ve düşüncelerdeki insanlarla beraber barışçıl bir biçimde yaşamak ve yapabiliyorsa ona doğru dini anlatmaktır. Bunun için uygulanabilecek yegane yöntem konuşmak ve dinlemektir. Günümüz sosyolojik evrimini tamamlayamayan toplumlarda eğitimin içinde dayak önemli bir rol oynamaktadır. Yetişkinler için sözü kabul ettirmeye dayalı güçsüze karşı olan dayak içinde nefse tabiiyet barındırmasından ötürü insanın fikridir. Bunun yöntem alınabileceğini düşünmek tamamen örfi öğretiler sonucunda ve kişinin çocukluğundan itibaren atasından gördüğünü tekrarlaması hususuna dayanır. Bu hakim görüş içerisinde yetişen çocuğun bunu tekrarlaması doğaldır. Çünkü dayak bazlı aktarımda bireyin istenileni tekrarlaması önemlidir. Fikrin mahiyetinin anlanması üzerine herhangi bir istek barındırmaz. Bu halde bile bir çocuğa sözde eğitmeninin kaba kuvvet kullanması çocuğun o fikre yaklaşmasından ziyade uzaklaşmasına sebep olur. Çünkü eğiticisinden dayak yiyen bir çocuk için artık eğitmenin dediğinin bir önemi yoktur, onun söylediği her ne fikir olursa olsun neticesinde kendisine karşı bir kötülük hissettiği sürece ondan imtina eder. Eğitimde başarının sağlanabilmesinde sevgi ve saygı büyük önem taşımaktadır. Karşındaki her ne düşünce içinde olursa olsun ilk seçmen gereken yol iletişimdir ve bu sadece pratikte de anlattıklarını uyguluyorsan işe yarar, eğer bu yol işe yaramıyorsa dönüp arkanı gitmek ve tevekkül etmek gerekir. Neticede en yakınımızdakine bile dokunamadığımız anlar olagelmektedir. Kaba kuvvet ile herhangi bir bireye kabul ettirilen herhangi bir fikirden hayır gelmez. Netice de O der ki;

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et" (Nahl 125)

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilendir. (Enfal 61)

Ey inananlar! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetenler olun. Bir topluluğa kininiz, sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun. Bu korunup sakınanlar için daha uygundur. (Maide 8)

Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmaktan yürekleri sıkılarak size gelenler müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse bu durumda Allah size, onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir. (Nisa 90)

Andolsun, kendilerine kitap verilenlere her ayeti getirsen, yine onlar senin kıblene uymaz; sen de onların kıblelerine uyacak değilsin. Onlardan bir kısmı, bir kısmının kıblesine uymaz. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan, o zaman gerçekten zalimlerden olursun. (Bakara 145)
0 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Furkan

Furkan

@doctor

Yaşamak bir ziyafettir. Bu ziyafete davetli kişiler pek çoktur; ama masaya oturmayı başaranlar çok azdır.
0 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Anıl Uzlu

Anıl Uzlu

@aniluzlu

Alışkanlıklar -kötü müdür?-
Douglas Adams der ki;
‘’Neden Muhafazakar Parti ya da İşçi Partisini, Cumhuriyetçileri ya da Demokratları, şu ya da bu ekonomiyi, Windows yerine Macintosh’u desteklemek tamamen meşrudur da kainatın nasıl meydana geldiği ve onu kimin yarattığıyla ilgili bir fikir beyan etmek yasaktır? Kutsal meseleler olduğu için mi? Genelde dinsel görüşlere itiraz etmemeye alışkınız. Yine de meseleyi mantıklıca irdelediğinizde, böylesi fikirlerin diğer fikirlerle çelişebilmesi adına en az onlar kadar serbest olmamasının bir sebebi yoktur. Tabii eğer söylenmemeleri gerektiğini aramızda bir şekilde kararlaştırmadıysak...’’

Kişisel düşünceleriniz merak ediyorum. Hadi zihnimi yorun..
ataç ikon Tanrı Yanılgısı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğeni · 1 yorum beğen ikon
Furkan (@doctor)
İnsan bilmediğinden korkar hocam. Cahil, sormayan, araştırmayan; müslümanlar(!), ateistler, agnostikler, deistler, bizler her geçen gün bu çukurun içine sürüklenicez. Ta ki arayıp araştırana dek. İşte o zaman cehalet perdemizi kaldıracak ve gerçeklerle yüzleşme cesaretini elde edeceğiz.
17.12.18 beğen 1 cevap
hakan

hakan

@hakan937

Biz onu dünya hayatında huzurumuza almadık, Ahiret hayatında ebedi cehenneme alacağız.Bu ona yetmez mi!!!!

Namaz kılın 5vakit namazınızı kılın kardeşlerim.Her şey namazla başlar.Namaz kılmayanın bahtı kapalı olur.Yolu taşlı olur.Kalbi kaplara olur.İlk sual namazdan olacak.Namazı iyi olanın diğer sorgularıda kolay geçer.Aldanmayın bu dünyaya.

Aldanmayalım...
0 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Earendil

Earendil

@earendil

Adalet yasalarla bağlantılıdır, yasalar bozuk ise fakat o yasalar herkes için uygulaniyorsa orada adalet yoktur denilemez, sorun yasaların yanlisligidir. Yasaların uygulanmaması hususu hakkında konusmaya bile gerek yok. Bu minvalde herkes için adalet isteniyorsa yasalar insanin heveslerinden arınmış olmalı doğal olarak insandan arindırılmalı ve ilahi kanunların eline birakılmalıdır ki mutlak adalet denilen olgu ya da insanın zulmüne mani tek yasa işlev kazanabilsin. Tabi bu sadece anlik bir çabadır. Sonucta işleyecek olan yine ilahi adaletin kendisidir. Her gününüz mübarek ve hakkaniyet ölçülerinde olsun.
0 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

... paylaşım fotoğrafı
...
Cumamız mübarek olsun. Herşeyin hayırlısını temenni ediyorum.
1 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Earendil

Earendil

@earendil

Dinin evrenselliği üzerine
Zaman boyunca ilahi vahiy vasıtasıyla nebi ve resullerin yaşantıları ile bize aktardıkları, anlattıkları din tektir. Buna insan bazı isimler vermiş, o isimleri anlamların önemsenmediği ve taraftarlığın ön plana çıktığı şekli ayrımlara çevirmiştir. Allah’ın kelamının insanın zulmüne karşı çözümleri ile ortak yaşamın inşasına çalışılmaktansa, insanın güce karşı olan zaaflarından faydalanılarak kendi benlikleri, ihtirasları için savaşan askerler yaratılmış ve bu askerler diğerlerine karşı üstünlük kurmak için kullanılmıştır. Aslında yaratan zaman içindeki tüm hitaplarının temelinde aynı noktayı işaret etmiştir, insanın meydana getirdiği bütün ilahlardan (para, güç, otorite, maddi alemde hayatın önüne geçen her türlü fikir, inanç vs.) yüz çevirerek her şeyin tek sahibi olan Allah’a ve O’nun yargısının işleyeceği güne inanmak ve yine O’nun koyduğu kurallar çerçevesinde salih ameller işlemek, geride kalanlar yine Allah’ın takdirindedir. Şu an için tek gerçek olarak kabul ettiğimiz fani dünya içinde insan sıfatı ile var olanların arasında ayrım olmadığı, her insanın bu alemde mülkün ve hükmün yegane sahibi olan Allah’tan başkasına itaat etmesinin gerekmediği, yaşam hakkı bakımından kimsenin kimseye üstünlüğünün olmadığı ve Allah’ın nimetlerinde herkesin eşit hakka sahip olduğu gibi konular insanları birleştireceği, geçmiş ve günümüzde yaşayan rahat meraklısı, hayatı sadece kendi çıkarları üzerine inşa eden maddi güç sahibi insanların ellerindekini kaybetmesine veya paylaşmak zorunda bırakmasına sebep olacağından ötürü ilahi olan tahrif edilmiş ve Allah’ın kelamından feyz ile hareket ettiğini söyleyen insanlar tarafından dinde bazı ayrımlar oluşturularak insanlar bölünmeye çalışılmıştır. Bunun sonucunda insanların üstüne doğuştan yapıştırılmış pek çok sınıflandırma meydana gelmiştir. Hatta bu sınıflandırmalar adalet terazisinin işlemesinde hakimin takdirine etki eder haldedir. Günümüze bakıldığında bunda gayet başarılı olunduğu ve bu ayrımların, insanları iyiliğe götürmekten çok iyiliğin inşasına engel teşkil ettiği ve birbirini hiç tanımamış kişilerin sırf farklı diye diğerine düşman olmasını sağladığı görülmektedir. İnanan insanın bulunduğu, yaşadığı, doğduğu yerin, teninin renginin, yaşadığı toplumunun kabul ettiklerinin ya da inancını isimlendirme şeklinin hiçbir önemi yoktur. Yaratan yaptığımızı, düşündüğümüzü hakkıyla bilendir ve O der ki;

De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline! (Fussilet – 6)

Allah nezdinde hak din İslam'dır Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. (Ali İmran – 19)

Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. (Beyyine 4)

Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar? (Nahl-71)

"Ey Kitap ehli! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni hakkıyla uygulamadıkça, bir şey üzerinde değilsinizdir" de. Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Kafirler topluluğuna üzülme. Şüphesiz inananlar ile Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır” (Maide 68 - 69)

Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip gurup gurup olan kimselerden olmayın. Her bir gurup kendi katındaki ile sevinip böbürlenmektedir. (Rum 31-32)

Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı da Allah hakkında sizi kandırmasın! (Fatır – 5)
0 beğeni · 0 yorum beğen ikon
BUKALEMUN

BUKALEMUN

@karacurin

Ahla-ki
Babamla teheccüd namazına kalkmıştık. Dışarı baktım, bizden başka kalkan yoktu. "Keşke onlar da kalksaydı" dedim. Babam dedi ki: "Keşke sen de kalkmayaydın."
"Peki neden?"
"Sahibine üzüntü veren günah, gurur veren ibadetten hayırlıdır."

Sadi Şîrazî

Ahlâk bir inci gibidir .
9 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Eliff.0210

Eliff.0210

@eliff020715

 paylaşım fotoğrafı
Sabrımızı selamete erdirsin yaratan
3 beğeni · 0 yorum beğen ikon
İnanç
Dinler, inanışlar, manevi dünyamız üzerine paylaşım yapabilirsin.
ODA KURALLARI
  • Dinler ve inanışlar hakkında bilgi, fikir,görüş, tespit paylaşılabilir.
  • Sadece copy/paste sure, hadis veya özlü söz paylaşmak kuraldışıdır.
  • Dini olaylar, karakterler anlatılabilir, din felsefesi tartışılabilir.
  • Oda tüm dinlere ve inanışlara açıktır.
  • Din/inanç veya bu inançlara bağlı kişilere hakaret edilmesi yasak ve kuraldışıdır.