ara

Kalemimden

Yaratıcı yazarlık odasıdır. Sadece kendinize ait şiir, hikaye , deneme vb. yazılarınızı paylaşabilir, diğer kullanıcıların yorumlarını alabilirsiniz.
Kuraldışı: link, metinsiz resim, başkalarına ait eserler

Ömer Aydemir. .

@seyyah73

Yorgun karmaşa
Yorgun değilim ama;
Yorgun sayılırım.
Yorgun geçtim yollardan,
Yorgun ve kaygılı...
Yorgun yollardan geçtim.
Yorgundum sustum,
Yorgun karmaşada.
Yorgun ışık oldu bir anda,
Yorgun suratımda.
Yorgundum kayboldum,
Yorgun havada.
Yorgun ve kimsesiz...
Yorgunsam
Kaygılıysam
Yorucuysam
Yaşıyorumdur.
8 beğeni · 0 yorum · Kalemimden

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Əvəzolunmaz prezident - Heydər Əlirza oğlu Əliyev
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, ona Heydər Əliyev kimi müdrik siyasi xadim rəhbərlik edib. Bu sözlər dünyanın bir sıra dövlət başçılarının dilindən dəfələrlə səslənib. Bu, bir həqiqətdir. Məhz bu dahi insanın səyi nəticəsində Azərbaycan dönməz müstəqilliyə, inkişafa, tərəqqiyə qədəm qoydu. O, bütün həyatını doğma xalqına sərf edən, milli dövlətçiliyin əsasını qoyan dahi lider idi.

1969-cu ilin 14 iyulu əbədi olaraq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının tarixinə həkk olunub. Məhz həmin gün möhtərəm Heydər Əliyev Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi gündür. Azərbaycan dövlətinin həqiqi inkişafı həmin gündən başlayır. 1993-cü il iyunun 15-i isə müstəqil Azərbaycanın Qurtuluş günüdür. Əgər cənab Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə Naxçıvandan Bakıya gəlməsəydi və ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməyi öz üzərinə götürməsəydi, bu gün dünyanın siyasi xəritəsində Azərbaycan Respublikası adlı dövlətin mövcudluğu mümükün olmayacaqdır.

http://www.resimag.com/6aa7952c.png


Heydər Əliyev Azərbaycana qayıdanda ölkə çox ağır bir durumda idi. Sonralar o günləri cənab Prezident belə xatırlayır: “Eşidəndə ki, mənim doğma vətənim, mənim doğma torpağım dağılır, uzun müddət bu vətənin, ölkənin inkişafına xidmət etmiş bir adam kimi mən bilirəm ki, biz burada nələr etmişik və bu, dağılır, şübhəsiz ki, özümü qurban verməli oldum və gəldim, məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm”.

Hadisələrin sonrakı gedişatı göstərirdi ki, bir tərəfdən vətəndaş müharibəsi, digər tərəfdən isə siyasi hakimiyyət böhranının məngənəsində sıxılan Azərbaycana rəhbərlik etmək məsuliyyətini yalnız Heydər Əliyev öz üzərinə götürə bilər. Bu tarixi məsuliyyət isə Milli Məclisin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Ali Sovetin Sədri Heydər Əliyevə keçməsi haqqında 24 iyun 1993-cü il tarixli qərarı ilə hüquqi baxımdan təsbit edildi. Bu hadisə kəskin sosial münaqişələr məkanına çevrilmiş, vətəndaş itaətsizliyi şəraitində yaşayan, qoluzorluluğun və özbaşınalığın tüğyan etdiyi, müstəqil dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi ilə qarşılaşan Azərbaycanın düşdüyü bəlalardan xilas olması yolundan mühüm tarixi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu dövrdə dünyanın diqqət mərkəzi Azərbaycana yönəlmişdi. Bir-birinin ardınca baş verən ağır siyasi proseslər, millətçi separatçılıq, Azərbaycanın dövlətçiliyini sarsıtmış, onun müstəqilliyini və azadlığını təhlükə altına almışdı. Belə çıxılmaz siyasi vəziyyətdə bütün bu çətinlikləri yaşadıqdan sonra millət birmənalı şəkildə dərk etdi ki, hər yetəndən “lider” ola bilməz. Onun özünə layiq rəhbəri olmadan bu fəlakətlərdən xilas ola bilməz.

http://www.resimag.com/bdb97a78.png


1993-cü ilin yayında Azərbaycanda baş verən hakimiyyət dəyişikliyi onun daxili və xarici siyasət fəaliyyətinin də yeniləşməsinə və ölkənin strateji maraqları əsasında yenidən qurulmasına şərait yaratdı. O, Azərbaycanı dünya xəritəsindən silinməkdən, keçmişdə olduğu kimi, xanlıqlara bölünməkdən, bütövlükdə məhv olmaqdan qurtardı. Çox qısa bir müddətdə vətəndaş müharibəsinin alovları söndürüldü, ölkədəki silahlı dəstələr ləğv edildi. Əhalidə saxlanılan külli miqdarda silah-sursat yığıldı. Müharibədə uzunmüddətli atəşkəsə nail olundu. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı. Şübhəsiz Azərbaycana qarşı törədilən bütün əməllər onun müstəqilliyinə yol verməmək üçün idi. Dövlətə və xalqa həqiqi müstəqillik gətirəcək bir şəxsin yenidən ölkə rəhbərliyinə qaytarıldığını və xalqın mütləq çoxluğunun dəstəyini qazandığını görənlər əbəs yerə əl-ayağa düşərək dalbadal təxribat, terror, sui-qəsd və dövlət çevrilişinə cəhd etmələrini düşünmək sadəlöhvlük olardı. Çünki onların bədnam niyyətlərinə son qoyan böyük siyasi xadimin yenidən dövlət sükanı arxasına keçdiyini gözəl anlayırdılar. Bu dövrdə artıq Azərbaycanın dostları da, bədxahları da əmin oldular ki, müstəqilliyimizi geriyə döndərəcək heç bir qüvvə mövcud deyildir. Azərbaycan xalqı öz rəhbərinə inanır, güvənir və dəstəkləyir. Müdrik və uzaqgörən rəhbər isə xalqını müstəqilliyin çətin, mürəkkəb və keçməkeşli yolları ilə inamla irəliyə aparır.
1993-cü il iyun ayının 9-da Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışı Azərbaycan xalqının taleyində önəmli rol oynamışdır. Heydər Əliyevin həmin dövrdə Azərbaycana qayıdışı olamasaydı, müstəqillik, firavanlıq - bunların heç biri olmayacaqdı. 1993-cü il iyun ayının 9-da dahi Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışı Azərbaycan xalqının taleyində önəmli rol oynamışdır.Heydər Əliyev prezidentliyə başladığı ilk gündən etibarən Azərbaycanda müstəqillik, iqtisadi yüksəliş, azadlıq, elmi tərəqqi dövrü başlamışdır. Heydər Əliyev Respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə minlərlə tədris ocağı, gənclik mərkəzləri açılmış Azərbaycanlı gəncləri SSRİ-nin nüfuzlu, ali məktəblərinə göndərmişdir. Heydər Əliyev prezidentliyə başladığı ilk gündən etibarən Azərbaycanda müstəqillik, iqtisadi yüksəliş, azadlıq, elmi tərəqqi dövrü başlamışdır. Getdikcə Azərbaycan dünya ölkələri içərisində öz layiqli yerini tutmuş və nəhayət, H.Əliyevin səyi nəticəsində 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” adı altında ən böyük neft kontraktı imzalanmışdır. Qısa bir müddətdə isə Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının Türk Dövlətlər Birliyinin, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, BMT-nin, NATO kimi təşkilatların nüfuzlu üzvü olmuşdur. 2001-ci il Dünya Azərbaycanın I Qurultayında isə Heydər Əliyevin söylədiyi fraza kiçikdən tutmuş böyüyə qədər daima hər bir kəsin yaddaşındadır: “Mən həmişə fəxr etmişəm və indi də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam”. Mən də fəxr edirəm ki, bu vətənin övladıyam və mənim Heydər Əliyev kimi prezidentim olub. Mən onun həyata keçirdiyi əzəmətli işləri izləyə-izləyə onun kimi dürüst, vicdanlı siyasətçi olmağı qərara aldım. Nə zaman mənə sual versələr ki, niyə politoloq ixtisasını seçdin, mənim yalnız bir cavabım olacaq, məhz Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirmək və onun layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev kimi dövlətimizə dəyərli işlər görmək üçün.
Tarixin axarını dəyişən ideya və prinsiplərin daşıyıcısı olan Heydər Əliyevin milli mənafelərin təmininə hesablanmış məqsədyönlü siyasəti coğrafi ölçüləri baxımından kiçik Azərbaycanın dünyanın siyasi xəritəsində ən güclü dövlətlərlə müqayisəsinə şərait yaratdı. Azərbaycan Respublikası Administrasiyasının rəhbəri, həqiqi dövlət müşaviri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Ramiz Mehdiyevin söylədiyi fikirlər xüsusi maraq doğurur: ”Heydər Əliyev iki əsrin ayrıcında öz ölkəsinin dövlət adlı gəmisini qlobal sarsıntılar dövrünün fırtınalarından sağ-salamat və uğurla keçirərək, ölkənin milli dəyərlərinin, insanların mənəvi sağlamlığının,özlərinə inamının qorunub saxlanılmasına müvəffəq olmuşdur. Siyasətin ön səhnəsində olduğu otuz dörd il ərzində, o, XX-XXI əsrlərin görkəmli siyasətçilərindən biri, müasir dövrün böyük siyasi lideri kimi bütün dünyada tanınmışdır”. Gördüyü bütün təqdirə layiq işlər ilə xalqın rəğbətini qazanan, Azərbaycanın milli maraqlarını qoruyan, ölkəmizin təhlükəsizliyinə nail olan cənab İlham Əliyev Ulu Öndərin layiqli davamçısı kimi alternativsiz lider olaraq qəbul edilir.

http://www.resimag.com/64ed56b6.png


Cənab Prezidentimiz haqqında ABŞ-ın nüfuzlu politoloqlarından olan Zbiqnev Bjezinskinin qeyd edir: “Prezident İlham Əliyev həm Qafqazda, həm də GUAM təşkilatında öz konsruktivliyi ilə seçilir. Mən onu on ildən artıq bir müddətdir ki, tanıyıram. Bu müddət ərzində onun Prezident vəzifəsinə kimi yüksələ bilmək qabiliyyəti məndə yaxşı təəssürat bağışlayır. O, enerjili, ağıllı bir gənc idi.İndi isə O, özünəinamlı, ciddi dövlət adamıdır və Avropanın həmin hissəsində öz mühüm rolu və konstruktiv mövqeyi ilə seçilir”. Mən də gənc siyasətçi doktorant olaraq o qədər xoşbəxtəm ki, bizim cənab İlham Əliyev kimi qətiyyətli, əhalinin qayğısına qalan, insanlarla tez-tez təmasda olan, ölkəmizin təhlükəsizliyini qoruyan biz gəncləri düşünən, ölkəmizi modern ölkəyə çevirən, cəmiyyətdə demokratik dəyərləri qoruyan prezidentimiz var.

Ölkəmiz günü-gündən daha da inkişaf edir, dünya ölkələri sırasında öz layiqli yerini tutur. 2012-ci il “Eurovision” müsabiqəsinin Azərbaycan üçün müsbət nəticəsi olmaqla yanaşı, bir daha bizim Azərbaycanlı olmağımızla fəxr etməyimizə səbəb oldu.Mən həmin İl Ukraynada Xarkov Milli Universitetində magistr təhsili alırdım, həmin an bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qəlbim qürur hissi ilə doldu.

http://www.resimag.com/df9b25ad.png


Azərbaycan tarixi nəinki Avropaya, bütün dünyaya daha yaxından çatdıralacaqdır. Bu da ölkəmizin dünyada təkcə qaz-neft ölkəsi kimi deyil, zəngin mədəniyyətə malik olan bir ölkə kimi tanınmasına şərait yaradacaq. Ölkəmizdə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” qəbul edilidi, həmçinin, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hər il Azərbaycan növbəti və gələn üç il üzrə iqtisadi-sosial inkişaf konsepsiyası hazırlanır ki, bu da inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunmasına yardım edir.

Ümumilikdə, ölkəmizin iqtisadi potensialının güclənməsi, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artması, neft sektorunun asılılığın minimuma endirilməsi, ölkənin istehsal gücünün artması, aqrar sektorun inkişafı, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılması, ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın firavan yaşamasının sübutudur.

“Biz bundan sonra da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli varisləri olacağıq, xalqımızın milli azadlığını qoruyacağıq, saxlayacağıq. Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq və günü-gündən möhkəmləndirəcəyik, daha da yüksəklərə qaldıracağıq! “.- dahi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev.

http://www.resimag.com/4fadcdba.png
4 beğeni · 3 yorum · Kalemimden
Betül İrem (@betul804)
Tesekkur ederim - 1 sa
B.K.Ü (@bku)
Ben Ebulfez Elçibey i severim - 51 dk

Mehmet Tuncel

@mehmet-tuncel

Benim kurduğum hayaldir,
Beni aşk ile muhatap eden.
Senin kurduğun hayaldir,
Bizi bu aşktan günbegün eksilten.
Hayalimde bir sen var;
Aramıza doğurduğun dağlar kadar
Soylu ve güzel halin.
Tekrar tekrar kuruyorum zihnimde.
Tıpkı bir dua gibi, sen de tanrımsın.
Ne kadar sana ulaşamayacağımı bilsemde,
İnsanım işte bitmek bilmeyen isteklerim...
2 beğeni · 0 yorum · Kalemimden

Betül İrem

@betul804

Duygular
Aynı satırlarda ağlarmıyız bilmem ama gülmemiz şart. Çünkü gülüşün bir kelebeğin ömrünü uzatır cinsten... ^MRS.MEFTUN^
8 beğeni · 0 yorum · Kalemimden

emre baştan

@emrebastan

Dayanamıyorum
Nereye kadar ne zamana kadar bu duruma veda edebilirim ,bilemiyorum
Belki aylar oldu fakat her günü bana bir asırmış gibi geliyorken ay demek biraz ve bir o kadar saçma geliyor
Sadece günleri sayabilirim, saat olarak hesaplamaya cesaretim yok. Bunu göze alamam
Yaşamıyorum galiba
Kalbimin attığından da şüpheliyim
Biraz tıkırtı geliyor fakat eskisi gibi değil sanki
İnsanın her organının bence yaşaması için bir takım ihtiyaçlara ihtiyacı var
Mesela gözlerim onu uzun süredir görmedi
Sizce görme engelli miyim ?
Mesela sesini uzun süredir duymadım
Sizce işitme engelli miyim ?
Kokusunu uzun süredir almadım
Sizce nefes alıyor muyum ?
Tek olağan olan organım
Aklım galiba
Aklım sürekli çalışıyor
Sürekli, her dakika her saniye her saat her zaman
Nereye baksam bir yerlerde onu hatırlatan bir şeyler elbet çıkıyor karşıma
Belki bunu bilerek yapıyorum, bunu açıklayamam
Mesela gündüzden çok geceleri çıkıyorum sokağa
Mesela Şok markete daha çok gidiyorum
Mesela hep çiçekçilerin olduğu sokakları seçiyorum
Biliyorum bunlar bana iyi gelmiyor
Üzülüyorum belki, özlüyorum belki hatta tükeniyorum belki fakat bunlar bana
Çok iyi hissettiriyor.
Buraya saatlerce yazabilirim
Saatlerce kelimeleri dans ettirip çok afilli cümleler kurabilirim -ona da bu yakışır zaten -
Bu kelimeler canımı burnuma getirebilir
Tükenmez denilen kalemleri tükettim bilirim
Ben galiba açık.açık.
Korkuyorum
1 beğeni · 0 yorum · Kalemimden

Mücahit Ahmet O.

@mucahit-ahmet-ok

Uzunca bir zaman virgülsüz yaşadım. Cümlelerim anlamsız, kelimelerim çarpık, iç içe, manasız. Su içmek bir zevk değil, hayatta kalma eylemiydi. Dilin her bölgesi tadı acı hissediyormuş. Sadece filmlerde olur sanırdım tüm gün yataktan çıkmayan depresif tipleri. Bir sürü isim taktılar bana ondan sonra. Anksiyetik, obsesif kompülsif, panik ataklı. Bilmiyorum da, bende her yer saçma saçaklı. Uzamış sakallarım ve saçlarımla bir ter banyosu içinde sabahın köründe uyanıp, «bu gece de ölmemişim ne yazık.» Hocam verdiğin ilaçlar uyutmaktan başka işe yaramıyor. Bana yıldızları tekrar sevdirecek bir şey ver ne olur. Benim gecelerime karla karışık güneş yağıyor. Işığı söndürsün biri. Işıkta uyuyamam. Uyuyorum. Çünkü kanıma karışıyor alprazolam. Sürekli bıçaklandığım rüyalar görüyorum. Ruhum kanıyor. Ruhumdan bıçaklanıyorum. Uyanıyorum. Nabzım iki yüz atarken sakin kalamıyorum. Nerede benim poşetim? Poşetin içine derin derin soluyorum. Derin bir çukurda boğuluyorum. Çıkamıyorum. Her yer karanlık. Ben karanlıkta uyuyabiliyorum. Işığı sevmiyorum. Çukurda uyuyorum. Boğularak uyuyorum.

Sana tekrar ışığı sevdirebilirim diyen birisi geldi. İnanmadım ki. Kapı çalma huyu da yok hayırsızın. Kırdı girdi kilidimi. İsmi gülümseyen bir kız çocuğunun yanağındaki çukur. Ben biliyorum bu teraneyi. Ben yedim daha önce bu naneyi. Benim boynuma fikirlerden oluşan ilmek doladılar. Dedim ben gördüm bu sahneyi. Tamam ulan. Gözlerim ağrıyacak ama bakacağım ışığa. Ben çok lego oynadım çocukken. Yaptım yaptım yıktım. Yine yaparım. Bu sefer yıkması senden. Ben yaptım yoruldum. Daha oynayacak el yok bende. Ben elimdeki kartlarla ancak blöf yaparım. Çukur. Sinekkapan çiçeğinin özüne aldanan sinek gibi atıldım. «Ne olacağı, nereye varacağı malum olmayan hayatımın artık bir mana almaya başladığını görüyordum. Bundan sonra kafam, üzerinde düşünülecek şeyler bulmakta güçlük çekmeyecek, koparılmadan kuruyan meyveler gibi, içinde buruşup kalmayacaktı. Sabahları kalktığım zaman, bugün de her gün gibi, niçin uyandım, niçin bana kendimi unutturan uykum sürüp gitmedi demeyecek, sokaklarda yürürken ayaklarım isteksiz şekilde kaldırımlarda sürüklenmeyecekti.» İçimizdeki şeytan ne kadar da konuşkan Sabahattin ağabey. Ben hep çukurlarda yaşadım. Baktım ama görmedim. Bir sinekkapanı. Ben sinek. Seni sevdim sinekkapanı. İlk defa bir çukur sevdim. Gülümseyen bir kız çocuğunun yanağındaki çukur. Beni boğuyor. Nerede benim ilacım. İyi geceler.
10 beğeni · 1 yorum · Kalemimden
Deli Bilge (@deli-bilge)
Gülümseyen bir kız ćocuğunun yanağındaki çukur.. Sevdim. İyi geceler i de bıraktım uzun zaman önce bir köseye. - 20 sa

Tombul Ruh

@nazz-ghotmail-com

http://tombulruh.blogspot.com.tr/2017/02/insanlar-vol-sayamadklarm.html
İnsanları anlamakta zorlanıyorum. Bu sıkça tekrarlanan bir durum ve sanıyorum ki anlayamamaya da devam edeceğim. Ama ne demiştik daha önce de Nazım’ın dediği gibi, insanlarımı seviyorum. Tüm kepazeliklerine rağmen onlara inanıyorum! İnsanlara inanmayı yitirmeyeceğim, çünkü biliyorum ki yalnız değilim. Baksana yıllar önce Nazım’a da bunları söyleten insanlar olmuş, hep var o insanlar...

İnsanlar...

İnsanlar mutsuz! Çünkü gösteriş yapmayı yaşamak sanır olmuşlar... Mutlu ve güçlü görünmek öyle yaşamakmışcasına yaşıyor ve sonra mutsuz oluyorlar. Ve mutsuzlukla yaşamayı beceremiyorlar. İçleri kocaman bir boşluk çünkü!

İnsanlar kendilerinin olmayan hayatları yaşıyorlar. Hayal hırsızlığı yapıp kendi hayalleriymiş gibi bunu çaldıkları insana anlatıp gurulanan; ama kendi kurduğu hayal olmadığı için üzerine birkaç beden büyük gelen ve yaşama geçirmeyi beceremediği hayalin mutsuzluğunda boğulan şeyler insanlar. Oysa kendilerine göre kendilerince bir hayalleri olsa, onu yaşasalar öyle mutlu olacakalar ki... Ama daha hayali kuracak mazleme ve dolduluk yokken çaldıkları hayali yaşayamadığı için mutsuzlukta boğulmayı seçiyorlar nedense.

Samimiyetsizlikten yorulduğunu söylüyor insanlar... Çünkü samimiyetsizlik üzerlerine sinmiş. Öyle bir sinmiş ki... Samimiyetsizlikten yoruldum diyen insan bir bakıyorsun sana yapıyor en büyük samimiyetsizliği. Korkuyorsun sonra... Hani bu kişi benim en yakınım dediklerimden biriydi, neden benim mutluluğuma sevinmedi, bu nasıl tepki deyip, üzülüp korkuyor ve mutsuz oluyorsun. Ama biliyorsun,

mutsuzluk da hayata dahil.

Ve yaşayabiliyorsun o mutsuzlukla...
İnsan her daim mutlu olamaz, olmasın da! Ama insanlar bunu anlayamıyor ve hep tutunacak bir insan, bir dal arıyorlar. Bulamayınca da bunalımlar başlıyor.

İnsanlar tuhaf.

Dillerinden düşürmedikleri içlerindeki çocuk var, çoktan öldürdükleri... Küçük Prens’i var insanların sadece gösteriş ve popülerlik için sevdikleri ama anlayamadıkları ve daha kötüsü anlamaya çalışmadıkları... İnsanların öğütleri var etrafa saçtıkları; ama tek bir tanesini bile kendi hayatlarında uygulayamadıkları. Duvarları var insanların, kendilerinin bile aşamadığı...

İnsanlar...

Anlayamadığım ama sevmeye ve inanmaya devam edeceğim canlılar. Sahi, canlılar değil mi?

Kendim için bir Expecto Patronum büyüsü yapıyor ve neşeli unicornumun beni her daim ruh emicilerden korumasını diliyorum!

Ve her şeye rağmen,


Seviyorum! Neşe ile!
1 beğeni · 0 yorum · Kalemimden

Meral Meri

@meral-meri

'Bazen hayata aldırır gibi yaparsın ,onun senden aldıklarını unutup.'

Meral Meri
5 beğeni · 0 yorum · Kalemimden

Meral Meri

@meral-meri

'Yaptığım her şey sensiz olunca... kendimi yalnız ,ve boş hissediyorum!'

Meral Meri
2 beğeni · 0 yorum · Kalemimden

Aleyna

@aleeyyna

Bana sorarsan vakti değil gitmenin.
Baksana sabah olmadı
Daha günler uzun, dur gitme.
Seni sevecek saatlerim olsun gitme.
Benim diyeyim bu Adam.
Gitme !
Çay bile icemedik daha nereye böyle ?
Beni sevdiğini söylemeden,
Ellerimi tutmadan,
Bana dokunmadan gitme.
Bekleseydin ...
Hic degilse akşam olsaydı.
Boşver,
Gel sen gitme.
3 beğeni · 0 yorum · Kalemimden