ara

Tarih Meraklıları

Tarihten öğrenilecek çok şeyin olduğuna inananların odasıdır. Tarihi olaylar, karakterler ve fikirler tartışılabilir. Kendi yorumlarınız önemlidir.
Kuraldışı: Copy-Paste, metinsiz link, metinsiz resim

Tokmakan ♌️.

@tokmakan

Osmanlı'da Bayram Kutlaması
Osmanlı'da Bayram Kutlaması
Hayırlı bayramlar herkese
. . .
Hayırlar feth ola.
Şerler def ola.
Gönüller şad'u handan ola
Müşkilâtlar hal'u asan ola.
Hastalar şifayâb,
Dertliler devayâb,
Borçlular edayâb,
Nâ-murad olanlar ber-murad ola.
Kalplerimiz mesrûr,
Sırlarımız mestûr,
Zahirimiz mâmûr,
Bâtınımız pür nûr ola.
Cenâb-ı Hakk dert verip derman aratmaya,
Kalplerimizi musaffa eyleye.
Zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip,
Dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye,
Nefesimiz Hakk,
Nutkumuz can bula.
Sonuna gelmiş olduğumuz Ramazan Ayı affımıza vesile ola..
Yâ Hû.... Yâ Hakk... Yâ Hayy... HAYIRLI BAYRAMLAR OLA
Semih (@sc)
Hayırlı bayramlar :) - 24.06.17
Koray Cem (@koraycem)
Bektaşi dergahlarında mı çekiliyormuş bu gülbang :) - 24.06.17
Koray Cem (@koraycem)
Buradaki dua yalan gibi geldi bana. nedenleri iki tane kelimeden yola çıkarak görüşümü bildireyim.

devayâb - Devâ' ( arapça isim cemi , edviye) ; -yâb (farsça sıfat) yaften masdarından emri hazır.
edayâb - Edâ' (Arapça isim) Borç veya borç gibi olan herhangi bir şeyi ödeme; yerine getirme.

Bu iki arapça ismin farsça -yâb masdarı ile terkip oluşturması çok zorlama olur.

Bunu yazan arkadaşlar keşke 1. derecedeki kaynağını da gösterseydi. - 24.06.17

Alper Kurt

@alper-kurt

intikam
intikam
Sultan Hamid’in en küçük oğlu Âbid Efendi, hükümetçe tayin olunan İttihatçı muallimlerden ders alırken, üzerine "İntikam" başlıklı şiir yazılı karatahtanın başında:

İntikam

Unutma gördüğün hakareti bil
Kinini kalbinde sakla, uyutma
Ağlama, gözünün yaşını sil
Bekle zamanını, fakat unutma

Unutma Bulgar'ı, Sırb'ı, Yunan'ı
Kinini kalbine ateşle yazdır
Unutma sel gibi çağlayan kanı
Ölürsen bunları taşına yazdır

Merve 🗡

@mtrv

Fotoğraf
Fotoğraf
9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye atılan "The Fat Man" atom bombasının son rötuşları yapılırken.
Fotoğrafta bombanın burun kısmına yazılmış JANCFU( Joint-Army-Navy-Civilian-F*** Up) kısaltması dikkat çekiyor. ( Amerikan argosundan aşağı yukarı bir çeviriyle: Ordu-Donanma-Halk-Müşterek-S*kişi)

Alper Kurt

@alper-kurt

Türk Vatanının Gece Bekçisi
Türk Vatanının Gece Bekçisi
"O, daha ziyade gece çalışır, gündüzleri uyurdu... Atatürk, gece uyanıklığına o kadar alışmıştı ki, misafir kabul etmediği gecelerde dahi uyumaz, kütüphanesine kapanır, okuma ile sabahlardı. Tam tabirle onun gecesi gündüz, gündüzü gece idi. Merhum Mahmut Esat Bozkurt "Gecemizi Atatürk'e emanet eder, gündüzü teslim alırız. Türk vatanının gece bekçisi Atatürk'tür!" derdi."

Kaynak: Asaf İlbay, Çocukluk Arkadaşım Atatürk

FİLOZOF

@kultur-elcisi

Büyük Elçi Behiç Bey ..
Büyük Elçi Behiç Bey ..
-2.Dünya Savaşı esnasında bulunduğu Paris Büyükelçiliği görevinde ise Hitler'in uyguladığı korkunç soykırım esnasında Hitler'e karşı gelme cesaretini gösteren ,milyonlarcası canlı canlı öldürülürken , 20.000 'e yakın Yahudi'nin hayatını Türk vatandaşlık Serfitikası vererek kurtarma cesareti gösteren kurtarma cesareti gösteren ,bir komutan ,bir Milletvekili ,bir Bakan ve bir Büyükelçi,-Çanakkale Savaşı'nın lojistiğini başarıyla gerçekleştiren.
-Mustafa Kemal'in "Siz orduyu cepheye taşımakta başarılı olursanız,ben cephede ne yapılacağını çok iyi biliyorum." diyerek kendisine verdiği Kurtuluş Savaşımızın lojistigini başarıyla tamamlayan ,
-Demiryollarını hiçbir Türk işletemez diyen yabancılara tarihi bir ders veren ,
-Kurtuluş Savaşı'ndan sonra demiryollarını yabancı işletmelere geri vermek isteyenlere karşı gelerek ,millileştirilmesini sağlayan ,
-Gerek demiryollarının işletme lisanını, gerekse İ.T.Ü.'nün derslerini Türkçeleştirerek başka bir ilke imza atan ,
-Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa özerkleştirmeyi getiren ve İ.T.Ü.'yü özerkleştiren ,
-Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kamu müzesine kuran,
-Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kamu müzesini kuran,
-Türkiye Cumhuriyeti 'nde ilk demiryolları mektebini kuran ,
-Milli istihbarat Teşkilatımızın fikir babası ve Atatürk'le beraber kurucu 13 imzadan biridir.

Ama herşeyden önce vicdanı, sağduyusu ve cesareti olan bir insandır.
FİLOZOF (@kultur-elcisi)
Başlığı yazarken bitişik yazmam gerekliydi . Ama siz bitişik yazılması gerektiğini anlamışsınızdır. - 22.06.17

Alper Kurt

@alper-kurt

İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet, kurtarıcısı Mustafa Kemal'dir.
İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet, kurtarıcısı Mustafa Kemal'dir.
Britanya İşgal Orduları, Galatasaray Lisesi önünde beklerken. İstanbul, Ocak 1919.

İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet, kurtarıcısı Mustafa Kemal'dir. Minnetle...

Alper Kurt

@alper-kurt

Nutuk'tan
Nutuk'tan
"Adana vilayeti dahilindeki müslümanlar, tepeden tırnağa kadar teslih edilen (silahlandırılan) Ermenilerin süngüleri tehdidi altında, her dakika katliama maruz bulunuyorlardı. Hayat ve istiklalinin muhafazasından başka bir şey istemeyen İslamlara karşı tatbik edilen bu zulüm ve imha siyaseti, beşeriyet-i mütemeddinenin (medeni insanlık) nazarı dikkat ve insafını calib(celbeden, çeken) mahiyette iken aksinin vaki olduğunu iddia ve ondan sarfınazar edilmesi teklifi nasıl ciddi kabul olunabilirdi?" Nutuk, s.448

Ömer Faruk

@omfkskn

tık tık
tık tık
facebook.com/danismanhocam
danismanhocam.blogspot.com

Alper Kurt

@alper-kurt

Egemenlik
Egemenlik
"Milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır.Bu kadar acı tecrübeler geçiren milletin bundan sonra egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün olmayacaktır."

Mustafa Kemal Atatürk
1923