ara
_._Ramazanova_._
3.930 149

_._Ramazanova_._

neokur.com/ramazanovaa
Deyir : ' Ürəyi Cənnət kimi gözəl, Cənnət sənin kimi özəl ürəklərlə dolsun '

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Her şeye rağmen en güzel yanlışımdın sen. Aşka ettiğim yeminleri sende bozmuş olmanın en tatlı hayal kırıklığıydın. Asıl dert, derman diye verdiğindi. Verdiklerini de alarak gittin. Aynı şiirin farklı satırlarıyız şimdi.
- Kahraman Tazeoğlu
6.6 (925 oy)
7 beğeni · 0 yorum · Biliyor musun?

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Konuşmak susmanın kokusudur. Ya sus-git, ya konuş-gel, ortalarda kalma. Yalan korkaklığın tortusudur. Dürüst kaba ol, eğreti saygılı olma. - Özdemir Asaf
10 beğeni · 0 yorum · Biliyor musun?
3 beğeni · 0 yorum · Diyorum ki

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Əvəzolunmaz prezident - Heydər Əlirza oğlu Əliyev
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, ona Heydər Əliyev kimi müdrik siyasi xadim rəhbərlik edib. Bu sözlər dünyanın bir sıra dövlət başçılarının dilindən dəfələrlə səslənib. Bu, bir həqiqətdir. Məhz bu dahi insanın səyi nəticəsində Azərbaycan dönməz müstəqilliyə, inkişafa, tərəqqiyə qədəm qoydu. O, bütün həyatını doğma xalqına sərf edən, milli dövlətçiliyin əsasını qoyan dahi lider idi.

1969-cu ilin 14 iyulu əbədi olaraq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının tarixinə həkk olunub. Məhz həmin gün möhtərəm Heydər Əliyev Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi gündür. Azərbaycan dövlətinin həqiqi inkişafı həmin gündən başlayır. 1993-cü il iyunun 15-i isə müstəqil Azərbaycanın Qurtuluş günüdür. Əgər cənab Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə Naxçıvandan Bakıya gəlməsəydi və ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməyi öz üzərinə götürməsəydi, bu gün dünyanın siyasi xəritəsində Azərbaycan Respublikası adlı dövlətin mövcudluğu mümükün olmayacaqdır.

http://www.resimag.com/6aa7952c.png


Heydər Əliyev Azərbaycana qayıdanda ölkə çox ağır bir durumda idi. Sonralar o günləri cənab Prezident belə xatırlayır: “Eşidəndə ki, mənim doğma vətənim, mənim doğma torpağım dağılır, uzun müddət bu vətənin, ölkənin inkişafına xidmət etmiş bir adam kimi mən bilirəm ki, biz burada nələr etmişik və bu, dağılır, şübhəsiz ki, özümü qurban verməli oldum və gəldim, məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm”.

Hadisələrin sonrakı gedişatı göstərirdi ki, bir tərəfdən vətəndaş müharibəsi, digər tərəfdən isə siyasi hakimiyyət böhranının məngənəsində sıxılan Azərbaycana rəhbərlik etmək məsuliyyətini yalnız Heydər Əliyev öz üzərinə götürə bilər. Bu tarixi məsuliyyət isə Milli Məclisin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Ali Sovetin Sədri Heydər Əliyevə keçməsi haqqında 24 iyun 1993-cü il tarixli qərarı ilə hüquqi baxımdan təsbit edildi. Bu hadisə kəskin sosial münaqişələr məkanına çevrilmiş, vətəndaş itaətsizliyi şəraitində yaşayan, qoluzorluluğun və özbaşınalığın tüğyan etdiyi, müstəqil dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi ilə qarşılaşan Azərbaycanın düşdüyü bəlalardan xilas olması yolundan mühüm tarixi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu dövrdə dünyanın diqqət mərkəzi Azərbaycana yönəlmişdi. Bir-birinin ardınca baş verən ağır siyasi proseslər, millətçi separatçılıq, Azərbaycanın dövlətçiliyini sarsıtmış, onun müstəqilliyini və azadlığını təhlükə altına almışdı. Belə çıxılmaz siyasi vəziyyətdə bütün bu çətinlikləri yaşadıqdan sonra millət birmənalı şəkildə dərk etdi ki, hər yetəndən “lider” ola bilməz. Onun özünə layiq rəhbəri olmadan bu fəlakətlərdən xilas ola bilməz.

http://www.resimag.com/bdb97a78.png


1993-cü ilin yayında Azərbaycanda baş verən hakimiyyət dəyişikliyi onun daxili və xarici siyasət fəaliyyətinin də yeniləşməsinə və ölkənin strateji maraqları əsasında yenidən qurulmasına şərait yaratdı. O, Azərbaycanı dünya xəritəsindən silinməkdən, keçmişdə olduğu kimi, xanlıqlara bölünməkdən, bütövlükdə məhv olmaqdan qurtardı. Çox qısa bir müddətdə vətəndaş müharibəsinin alovları söndürüldü, ölkədəki silahlı dəstələr ləğv edildi. Əhalidə saxlanılan külli miqdarda silah-sursat yığıldı. Müharibədə uzunmüddətli atəşkəsə nail olundu. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı. Şübhəsiz Azərbaycana qarşı törədilən bütün əməllər onun müstəqilliyinə yol verməmək üçün idi. Dövlətə və xalqa həqiqi müstəqillik gətirəcək bir şəxsin yenidən ölkə rəhbərliyinə qaytarıldığını və xalqın mütləq çoxluğunun dəstəyini qazandığını görənlər əbəs yerə əl-ayağa düşərək dalbadal təxribat, terror, sui-qəsd və dövlət çevrilişinə cəhd etmələrini düşünmək sadəlöhvlük olardı. Çünki onların bədnam niyyətlərinə son qoyan böyük siyasi xadimin yenidən dövlət sükanı arxasına keçdiyini gözəl anlayırdılar. Bu dövrdə artıq Azərbaycanın dostları da, bədxahları da əmin oldular ki, müstəqilliyimizi geriyə döndərəcək heç bir qüvvə mövcud deyildir. Azərbaycan xalqı öz rəhbərinə inanır, güvənir və dəstəkləyir. Müdrik və uzaqgörən rəhbər isə xalqını müstəqilliyin çətin, mürəkkəb və keçməkeşli yolları ilə inamla irəliyə aparır.
1993-cü il iyun ayının 9-da Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışı Azərbaycan xalqının taleyində önəmli rol oynamışdır. Heydər Əliyevin həmin dövrdə Azərbaycana qayıdışı olamasaydı, müstəqillik, firavanlıq - bunların heç biri olmayacaqdı. 1993-cü il iyun ayının 9-da dahi Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışı Azərbaycan xalqının taleyində önəmli rol oynamışdır.Heydər Əliyev prezidentliyə başladığı ilk gündən etibarən Azərbaycanda müstəqillik, iqtisadi yüksəliş, azadlıq, elmi tərəqqi dövrü başlamışdır. Heydər Əliyev Respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə minlərlə tədris ocağı, gənclik mərkəzləri açılmış Azərbaycanlı gəncləri SSRİ-nin nüfuzlu, ali məktəblərinə göndərmişdir. Heydər Əliyev prezidentliyə başladığı ilk gündən etibarən Azərbaycanda müstəqillik, iqtisadi yüksəliş, azadlıq, elmi tərəqqi dövrü başlamışdır. Getdikcə Azərbaycan dünya ölkələri içərisində öz layiqli yerini tutmuş və nəhayət, H.Əliyevin səyi nəticəsində 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” adı altında ən böyük neft kontraktı imzalanmışdır. Qısa bir müddətdə isə Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının Türk Dövlətlər Birliyinin, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, BMT-nin, NATO kimi təşkilatların nüfuzlu üzvü olmuşdur. 2001-ci il Dünya Azərbaycanın I Qurultayında isə Heydər Əliyevin söylədiyi fraza kiçikdən tutmuş böyüyə qədər daima hər bir kəsin yaddaşındadır: “Mən həmişə fəxr etmişəm və indi də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam”. Mən də fəxr edirəm ki, bu vətənin övladıyam və mənim Heydər Əliyev kimi prezidentim olub. Mən onun həyata keçirdiyi əzəmətli işləri izləyə-izləyə onun kimi dürüst, vicdanlı siyasətçi olmağı qərara aldım. Nə zaman mənə sual versələr ki, niyə politoloq ixtisasını seçdin, mənim yalnız bir cavabım olacaq, məhz Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirmək və onun layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev kimi dövlətimizə dəyərli işlər görmək üçün.
Tarixin axarını dəyişən ideya və prinsiplərin daşıyıcısı olan Heydər Əliyevin milli mənafelərin təmininə hesablanmış məqsədyönlü siyasəti coğrafi ölçüləri baxımından kiçik Azərbaycanın dünyanın siyasi xəritəsində ən güclü dövlətlərlə müqayisəsinə şərait yaratdı. Azərbaycan Respublikası Administrasiyasının rəhbəri, həqiqi dövlət müşaviri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Ramiz Mehdiyevin söylədiyi fikirlər xüsusi maraq doğurur: ”Heydər Əliyev iki əsrin ayrıcında öz ölkəsinin dövlət adlı gəmisini qlobal sarsıntılar dövrünün fırtınalarından sağ-salamat və uğurla keçirərək, ölkənin milli dəyərlərinin, insanların mənəvi sağlamlığının,özlərinə inamının qorunub saxlanılmasına müvəffəq olmuşdur. Siyasətin ön səhnəsində olduğu otuz dörd il ərzində, o, XX-XXI əsrlərin görkəmli siyasətçilərindən biri, müasir dövrün böyük siyasi lideri kimi bütün dünyada tanınmışdır”. Gördüyü bütün təqdirə layiq işlər ilə xalqın rəğbətini qazanan, Azərbaycanın milli maraqlarını qoruyan, ölkəmizin təhlükəsizliyinə nail olan cənab İlham Əliyev Ulu Öndərin layiqli davamçısı kimi alternativsiz lider olaraq qəbul edilir.

http://www.resimag.com/64ed56b6.png


Cənab Prezidentimiz haqqında ABŞ-ın nüfuzlu politoloqlarından olan Zbiqnev Bjezinskinin qeyd edir: “Prezident İlham Əliyev həm Qafqazda, həm də GUAM təşkilatında öz konsruktivliyi ilə seçilir. Mən onu on ildən artıq bir müddətdir ki, tanıyıram. Bu müddət ərzində onun Prezident vəzifəsinə kimi yüksələ bilmək qabiliyyəti məndə yaxşı təəssürat bağışlayır. O, enerjili, ağıllı bir gənc idi.İndi isə O, özünəinamlı, ciddi dövlət adamıdır və Avropanın həmin hissəsində öz mühüm rolu və konstruktiv mövqeyi ilə seçilir”. Mən də gənc siyasətçi doktorant olaraq o qədər xoşbəxtəm ki, bizim cənab İlham Əliyev kimi qətiyyətli, əhalinin qayğısına qalan, insanlarla tez-tez təmasda olan, ölkəmizin təhlükəsizliyini qoruyan biz gəncləri düşünən, ölkəmizi modern ölkəyə çevirən, cəmiyyətdə demokratik dəyərləri qoruyan prezidentimiz var.

Ölkəmiz günü-gündən daha da inkişaf edir, dünya ölkələri sırasında öz layiqli yerini tutur. 2012-ci il “Eurovision” müsabiqəsinin Azərbaycan üçün müsbət nəticəsi olmaqla yanaşı, bir daha bizim Azərbaycanlı olmağımızla fəxr etməyimizə səbəb oldu.Mən həmin İl Ukraynada Xarkov Milli Universitetində magistr təhsili alırdım, həmin an bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qəlbim qürur hissi ilə doldu.

http://www.resimag.com/df9b25ad.png


Azərbaycan tarixi nəinki Avropaya, bütün dünyaya daha yaxından çatdıralacaqdır. Bu da ölkəmizin dünyada təkcə qaz-neft ölkəsi kimi deyil, zəngin mədəniyyətə malik olan bir ölkə kimi tanınmasına şərait yaradacaq. Ölkəmizdə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” qəbul edilidi, həmçinin, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hər il Azərbaycan növbəti və gələn üç il üzrə iqtisadi-sosial inkişaf konsepsiyası hazırlanır ki, bu da inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunmasına yardım edir.

Ümumilikdə, ölkəmizin iqtisadi potensialının güclənməsi, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artması, neft sektorunun asılılığın minimuma endirilməsi, ölkənin istehsal gücünün artması, aqrar sektorun inkişafı, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılması, ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın firavan yaşamasının sübutudur.

“Biz bundan sonra da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli varisləri olacağıq, xalqımızın milli azadlığını qoruyacağıq, saxlayacağıq. Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq və günü-gündən möhkəmləndirəcəyik, daha da yüksəklərə qaldıracağıq! “.- dahi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev.

http://www.resimag.com/4fadcdba.png
6 beğeni · 3 yorum · Kalemimden
Betül İrem (@betul804)
Tesekkur ederim - 21.02.17
B.K.Ü (@bku)
Ben Ebulfez Elçibey i severim - 21.02.17

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Günaydın
Salam günaydın NEOKUR ailəsi =]
Gününüz aydın və bal kimi şirin keçsin ♡♡
37 beğeni · 11 yorum · Diyorum ki
Sessiz Bayan (@buglem)
Günaydın mutlu huzurlu bir gününüz olsun:) - 21.02.17
ketumpinokyo (@kekum)
Amin canim , günaydın:)) - 21.02.17
Can (@canae)
Mutlu sabahlar :D - 21.02.17

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Buda sizə Şəki pitisi :)
Sizin dildə hazırlamağ istəsəniz buyurun :)
Ancağ öz qabini tapib etsəniz daha gözəl :)


1 beğeni · 0 yorum · Diyorum ki

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Piti Şəkinin ən ləziz yeməklərindən biridir. Özünə məxsus bişirilmə üsulu ilə seçilən bu yemək növünə dünyanın heç bir ölkəsinin mətbəxində rast gəlmək mümkün deyil.
Şəkililərin olmazsa olmazıdır.Soyuq qiş aylarında çox yeyilir. İsti sobanin yaninda 17-20saat müddətdə bişirilir yəni bir gün əvvəldən qoyulur :)
Dadına baxan başqa yemək yeməz :)
Və xüsusi gil qablarda bişirilir...

http://www.resimag.com/f8a9cfd3.png


Reseptini bölüşüm bəlkə istəsəniz bişirib yeyin :))))

http://www.resimag.com/bbf60032.png


Tərkibi:
500 q sümüksüz qoyun əti
100 q noxud
60 q quyruq
2-3 ədəd baş soğan
100 q şabalıd
zövqə görə duz istiot və zəfəran

Hazırlanma qaydası:

Əvvəlcə noxud suda isladılır. Noxudlar yaxşıca şişdikdən sonra xüsusi piti qabalarına yerləşdirilir. Üstünə 4-5 tikə ət ilə 2 tikə quyruq və soyuq su əlavə edib, ocağa qoyurlar. Ətin kəfi çıxdıqca yığılır. Xırda-xırda doğranmış soğanlar yeməyə tökülür, duz əlavə edilir və bu vəziyyətdə vam odda qaynadılır. Mövsümdən asılı olaraq, pitiyə təmizlənmiş şabalıd da atmaq olar. Piti süfrəyə sumaq, quru soğan və turşu ilə verilir. Gil qablarda bişirilən piti süfrəyə də elə bardaqda gətirilir. Hazırlanma qaydası kimi onun yeyilmə üsulu da qeyri-adidir. Belə ki, əvvəlcə boşqaba sumaq səpib, üzərinə bayat çörək doğranır. Gil qabdan pitinin suyu çörəyin üzərinə süzülüb yeyilir. Yeməyin ilk hissəsi bitincə, ikinci əməliyyat başlayır. Bu dəfə noxudla ət eyni boşqaba qoyulur, əzilərək yeyilir. Şəkililər pitinin yanında süfrəyə baş soğan da qoyurlar. Quyruqlu ət və noxud ağır yemək sayıldığından soğan onların mədədə həzmini asanlaşdırır.

http://www.resimag.com/14b3763c.png
32 beğeni · 34 yorum · Anın Fotosu
Gülcan (@gulcan32)
*_* Nefis gözüküyor. Azerbaycan'a gelmek nasip olursa tadına bakarız. Bir şey sorcam vize veya pasaport istiyor mu Azerbaycan'a girişte? - 20.02.17
ketumpinokyo (@kekum)
Yemek denince tabi ki de ben varım ama bir şey sormak istiyorum sumuksuz koyun eti nasil oluyor? :) - 20.02.17
Nisf (@nisf)
Bu yemek sobanın içinde mi üzerinde mi pişiyo :/ - 20.02.17

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Salam =]
Salam sabahınız xeyr gününüz və həftəniz aydın və çooox xoş keçsin inşALLAH :)
Çox gözəl xəbərlər eşidib , görmək istəyibdə gğrə bilmədiyimiz insanları görmək nəsib olsun ♡♡
Çox gözəl günlərdən olsun :)))

Azərbaycandan çoxlu Salamlar:)
32 beğeni · 11 yorum · Diyorum ki
Nil (@nill)
İnşallah @ramazanovaa inşallah :)) - 20.02.17
Hakan (@hakani)
@ramazanova bugün ne öğreniyoruz Azerbaycan'la ilgili? - 20.02.17
Can (@canae)
Günaydın:D Telefon sarjdayken uğraşma ! -Kamu Spotu :P - 20.02.17

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Azərbaycanı tanıyaq - 2 - Şəki xan sarayı 5_
Netdə nə qədər axtarsamda tapa bilmədiyim ancağ müüəllimimdən eşitdiyim bir mövzunuda paylaşım sizinlə :)

Şəkildə gördüyünüz kiçik həcmli hovuz və üzərində kiçik ölçülü hissələrdən təşkil olunmuş güzgü var...
http://www.resimag.com/74d2e33d.jpeg

Hhovuzun önündə şahin yeri vardı əvvəlki dövrlərdə onunla görüşə gələn xarici taacir və hər hansı bir insan o zaman həmin yerdə göörüş olardı.
Çünki insanin suda əksi güzgüyə düşərdi.Əgər yaxşı insandısa və düz danışırsa əksidə güzgüdə düz olurdu,əəksinə yalançı və dürüst deyilsə ssudaa əksi güzgüdə tərs görünürdü...
Eşitdiyimdə çox təcüblənmişdim.getdiyimdə nə qədər etsəmdə heçnə alınmamışdı.Rəvayət ya gərçək bilmirəm amma çox xoşuma ggələn faktdir :)
9 beğeni · 0 yorum · Anın Fotosu

_._Ramazanova_..

@ramazanovaa

Azərbaycanı tanıyaq - 2 - Şəki xan sarayı 4_
Şəki Xan Sarayı eyni zamanda Azərbaycan rəssamlıq və xalq tətbiqi sənətinin nadir incilərindəndir. Sarayın rəssamlıq nümunələri bu günə qədər öz ecazkarlığını qoruyub saxlayıb. Onun divarları müxtəlif mövzulu rəsmlərlə bəzədilmişdir. N.Gəncəvinin “Xəmsə”sinin motivləri əsasında çəkilmiş şəkillər, ov və döyüş səhnələri, təbiət və müxtəlif geometrik ornamentlərlə zəngin rəsmlər saraya xüsusi gözəllik verir. Burada həmçinin saray əhlinin və kəndlilərin həyatını təsvir edən səhnələr əksini tapıb. Şəki Xan Sarayının divar rəsmlərində əsasən göy, qırmızı, qızılı və sarı rənglərdən daha çox istifadə edilib.

http://www.resimag.com/36ca6383.png


Tarixçilər bildirir ki, Xan Sarayı təkcə memarlıq abidəsi kimi deyil, eyni zamanda tərbiyəvi, əxlaqi əhəmiyyət daşıyan abidədir. Otağa daxil olarkən yırtıcı heyvanlar, tavanda isə taxt-tacı çiyinlərində saxlayan iki nəhəng şir təsviri ilə qarşılaşırsan. Onların ayaqlarının altında isə sürüşkən balıqlar həkk edilib. Yəni bu o deməkdir ki, taxt-tacı igidlər, görkəmli dövlət adamları saxlayır. Balıq isə o anlama gəlir ki, öz gücünə çox güvənmək lazım deyil, düşüncə ilə idarəçilik vacibdir. Çünki bir zaman taxtdan sürüşüb yıxıla bilərsən. Həmin bu otaqdan çıxan zaman isə ağzında gül olan qurdun quzu ilə bir yerdə otladığını görürsən. Yəni dövlət xadimi olaraq Şəki xanları dünyanı belə görmək istəyirdilər. Bu baxımdan Şəki Xan Sarayı dünyanın ibrətamiz abidələrindən biri hesab olunur.

http://www.resimag.com/8ae20ddf.png


http://www.resimag.com/66597283.png


Saraya müxtəlif vaxtlarda naxış vurmuş rəssamlardan beşinin adı bizə məlumdur. Birinci mərtəbədə salonun naxışlarının xeyli hissəsi 1895-1896-cı illərdə şamaxılı rəssam və nəqqaş Mirzə Cəfər tərəfindən işlənib. İkinci mərtəbədəki zala vurulan naxışların çoxu ustad Abbasqulunun və şuşalı rəssam, usta Qəmbərin adı ilə bağlıdır. Bundan başqa, Şəki Xan Sarayında ikinci mərtəbənin yan otaqlarının naxışlarında şamaxılı Əliqulu və Qurbanəlinin adları da yazılıb.

http://www.resimag.com/10e00d33.png


http://www.resimag.com/2c870aaa.png
17 beğeni · 1 yorum · Anın Fotosu
Ebru G. (@ebru-g-)
Motifler çok hoş. (: - 19.02.17
/ 42