ara

ruhadam

Yarınlar kalleş dolu, mert olan her düne yan
09.10.17

ruhadam

@ruhadam

Üzüt nedir?

Hakas Türklerinin geleneksel inancı Kamlığa göre, kişinin ölümünün üzerinden kırk gün geçince dünyamızdan geri dönülmemek üzere ayrılan ve genelde kötülüklere neden olan ruhudur. Bu ruhlar Üzüt Ülkesine giderler.
8 beğen · yorum
12.07.17

ruhadam

@ruhadam

Yari-gar nedir?

HAzret-i Peygamber'in en sadık sahabesi Hazret-i Ebubekir'in ünvanı. Hicret sırasında en tehlikeli bir zamanda mağaraya girdiklerinde Peygamberimize tam bağlılıkla hizmet ettiğinden bu adla anılır.
Örn: Yiğide hercai yari-gar olmaz
15 beğen · yorum
12.07.17

ruhadam

@ruhadam

devriye nedir?

Alevi inanışında insan ruhunun asıl kaynağı olan gerçek varlıktan "Vücud-ı Varlık" ayrılıp yine ona dönünceye kadar geçireceği evreler "devriye" denir: İnanca göre insan, baba beline ve ana rahmine gelmeden önce cansızlar, sonra bitkile ve hayvanlar aleminden geçer. Bunlardan geçmeden önce dört gücün içindedir. Bunlar, "toprak", "su" , "hava" ve "ateş" tir. İnsanın daha önceki durumu ışıktır. Alevi inanışına göre insanın ruhunun geldiği asıl kaynağa dönüşü, ancak insanın olgunlaşmasıyla, yani "insan-i kamil" in Tanrı'yla bütünleşmesiyle, devir tamamlanmış olur.
7 beğen · yorum
23.03.17

ruhadam

@ruhadam

yalkuzak nedir?

Sürüsünden ayrılıp hayatının sonuna kadar yalnız başına dolaşan kurt.
12 beğen · yorum
13.03.17

ruhadam

@ruhadam

gayya alevleri nedir?

Sırat köprüsünün altından aktığına inanılan ateşten nehir.
12 beğen · yorum
15.02.17

ruhadam

@ruhadam

davudi ses nedir?

Hz. Davud'un sesini andıran kalın gür ses.
8 beğen · yorum
13.02.17

ruhadam

@ruhadam

şathiye nedir?

Edebiyatta ciddi bir düşünceyi, konuyu, şaka ve alay yollu anlatmak için yazılmış deyişler.

(bkz: deyiş nedir?)
11 beğen · yorum
13.02.17

ruhadam

@ruhadam

moncuk nedir?

Türkler çadırlarının tepelerinde ayı temsil eden vemoncuk (küçük ay) denilen küre şeklinde alemler veya kıymetli madenlerden yapılmış "idol"ler (töz) takarlardı.

(bkz: idol nedir?)
10 beğen · yorum
07.02.17

ruhadam

@ruhadam

meclis-i evtad nedir?

Dinin Direkleri Meclisi
Örn: Meclis-i Evtad'a dahil edildiğin o çocukluk günlerinden itibaren takemül eden olayları bir düşün bakalım.
5 beğen · yorum
06.02.17

ruhadam

@ruhadam

bağban nedir?

Bahçıvan demek.
Örn: Sordum ki bağ ağlar, bağban ağlar
14 beğen · yorum
/ 2