ara

İçimizdeki Şeytan Kitabından Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde İçimizdeki Şeytan geçen, İçimizdeki Şeytan temalı, İçimizdeki Şeytan tarafından söylenmiş veya İçimizdeki Şeytan hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.

Taner Aksoy

@taner-aksoy

İnsanların en zayıf tarafları,sormadan,araştırmadan,düşünmeden,kafalarını patlatmadan inanmak hususundaki hayret verici temayülleridir. Dünyadaki yalancı peygamberleri yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre, işte bu bilmeden inanmak için çırpınan kalabalıktır.
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
14 beğen · 0 yorum · alıntı

Taner Aksoy

@taner-aksoy

İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamaktır.
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
14 beğen · 0 yorum · alıntı

Melek Şeyda Çelik

@melek-seyda-celik452

...
İvan ağlıyordu:
- Bilmiyorum baba. Bundan sonra nasıl yaşayacağımı bilmiyorum.
İhtiyar gözlerini yumup, son kez kuvvetini topladı ve diliyle dudaklarını ıslattı. Gözlerini tekrar açarak:
-Yaşarsınız oğlum. Allah'ı içinizde duyarsanız yaşarsınız, dedi.
- Lev Nikolayeviç Tolstoy
8.8 (13 oy)
8 beğen · 0 yorum · alıntı

Melek Şeyda Çelik

@melek-seyda-celik452

- "Senin ümitsizlik batağına saplanman neden kaynaklanıyor biliyor musun? Çünkü sen kendin için, mutluluğun için yaşamak istiyorsun."
+ "Bu dünyada başka ne için yaşanır ki?"
- "Allah için yaşamak lazımdır Martın. Mademki O sana hayat veriyor; senin de hayatını O'na vermen, O'nun için yaşaman gerekir. Eğer böyle yaparsan dertlerden kurtulur, sıkıntı çekmezsin. Her şey senin için kolaylaşır."
- Lev Nikolayeviç Tolstoy
8.8 (13 oy)
2 beğen · 0 yorum · alıntı

Cressida

@cressida

İçimizdeki Şeytan
İçimde biriken hislerin, birdenbire patlayarak beni zerreler halinde dağıtacağından korkuyorum.
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
14 beğen · 0 yorum · alıntı

Eyyubi

@eyyubi

İnsanların en zayıf tarafları, sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını patlatmadan, inanmak hususundaki hayret verici temayülleridir.
Dünyadaki yalancı peygamberleri yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre, işte bu bilmeden inanmak için çırpınan kalabalıktır.
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
1 beğen · 0 yorum · alıntı

Eyyubi

@eyyubi

İnsanların en zayıf tarafları, sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını patlatmadan, inanmak hususundaki hayret verici temayülleridir.
Dünyadaki yalancı peygamberleri yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre, işte bu bilmeden inanmak için çırpınan kalabalıktır.
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
4 beğen · 0 yorum · alıntı

Fethiye 📚

@fthykc

“İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim, fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum: Buna içimdeki şeytan diyordum, müdafaasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde, haksızlığa ve tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı? Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması… İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu… İçimizde şeytan yok… İçimizde aciz var… Tembellik var… İradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey: hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var…”
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
5 beğen · 0 yorum · alıntı

Fethiye 📚

@fthykc

“Ne kimse beni teselli etmeli ne de ben kimseyi… Riyakarlık tesellide son haddini bulur."
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
6 beğen · 0 yorum · alıntı

Mustafa Kerem

@mustafa-kerem

''Zekânı mirasyedi gibi harcıyorsun!''

(Sayfa: 251)
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
1 beğen · 0 yorum · alıntı

Mustafa Kerem

@mustafa-kerem

''Sen şimdi bu sözlerinle benim kararımı takviye ettin... Sana teşekkür borçluyum evlat... Bana dünyanın hakikaten suratına tükürülmeye bile değmez olduğunu ve bu dünyada suratına tükürülmeyecek bir tek, ama bir tek insan bile bulunmadığını sağlam bir şekilde ispat ettin.''

(Sayfa: 184)
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
1 beğen · 0 yorum · alıntı

Mustafa Kerem

@mustafa-kerem

İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
3 beğen · 0 yorum · alıntı

Mustafa Kerem

@mustafa-kerem

''Sözlerimi unutma, üzerinde düşün!... Hayatta kendine layık olan mevkii almak için her türlü çareye başvurmak meşrudur.''

(Sayfa: 149)
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
1 beğen · 0 yorum · alıntı

Mustafa Kerem

@mustafa-kerem

''Böyle dümdüz bir beynim olacağına hiç olmamasını tercih ederdim. Muhayyile namına bir şey yok yahu!...''

(Sayfa: 23)
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
3 beğen · 0 yorum · alıntı

Mustafa Kerem

@mustafa-kerem

İçimizdeki Şeytan
İçimizdeki Şeytan
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
5 beğen · 0 yorum · alıntı

Mustafa Kerem

@mustafa-kerem

Bir müddet durdu. Eliyle gözlüğünü oynattı ve devam etti: “Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey bana cazip görünmüyor. Günden güne miskinleştiğimi hissediyorum ve bundan memnunum. Belki bir müddet sonra can sıkıntısı bile hissedemeyecek kadar büyük bir gevşekliğe düşeceğim. İnsan bir şey yapmalı, öyle bir şey ki... Yoksa hiçbir şey yapmamalı. Düşünüyorum: Elimizden ne yapmak gelir? Hiç!.. Milyonlarca senelik dünyada en eski şey yirmi bin yaşında... Bu bile biraz palavralı bir rakam. Geçen gün bizim felsefe hocasıyla konuşuyordum. Lafı gayet ciddi tarafından açtım ve ‘hikmeti vücudumuz’u araştırmaya çalıştım. Dünyaya ne halt etmeye geldiğimiz sualine o da cevap veremedi. Yaratmak zevkinden, hayatın bizatihi bir hikmet olduğu hakikatinden dem vurdu, fakat çürük. Ne yaratacaksın? Yaratmak yoktan var etmektir. En akıllı-mızın kafası bile bizden evvelkilerin depo ettiği bir sürü bilgi ve tecrübenin ambarı olmaktan ileri geçemez. Yaratmak istediğimiz şey de bu mevcut malları şeklini değiştirerek piyasaya sürmekten ibaret. Bu gülünç iş bir insanı nasıl tatmin eder bilmiyorum. Bize ziyasını beş bin senede gönderen yıldızlar varken, en kabadayısı elli sene sonra kütüphanelerde çürüyecek ve nihayet beş yüz sene sonra adı unutulacak eserler yazarak ebedi olmaya çalışmak, yahut üç bin sene sonra, kolsuz bacaksız, bir müzede teşhir edilsin diye, ömrünü çamur yoğurmak ve mermere kalem savurmakla geçirmek bana pek akıllı işi gibi gelmiyor.”

Sesine mühim bir eda vererek ağır ağır mırıldandı:
“Bana öyle geliyor ki, hakikaten yapabileceğimiz bir tek iş vardır, o da ölmek. Bak, bunu yapabiliriz ve ancak bu takdirde irademizi tam bir şey yapmakta kullanmış oluruz. Ben ne diye bu işi yapmıyorum diyeceksin! Demin söyledim ya, müthiş bir gevşeklik içindeyim. Üşeniyorum. Atalet kanunu icabı sürüklenip gidiyorum. Eeeeh.”
Ağzını müthiş bir surette açıp esnedi. Ayaklarını uzattı. Karşısında oturarak Ermenice bir gazete okuyan yaşlıca bir adam bu genişleme karşısında hemen toplandı ve genç adama ters bir bakış fırlattı.

Arkadaşı bütün bu sözlere, belki onuncu defa dinlediği için pek kulak asmamış, gözlerini etrafta gezdirmeye ve kafasında birtakım fikirleri toparlamak ister gibi ara sıra kaşlarını çatarak mırıldanmaya devam etmişti.

Yanındakinin nutku bitince manalı bir tebessümle:
“Ömer” dedi. “Paran var mı? Bu akşam bir rakı içelim.”

(Sayfa: 14)
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
1 beğen · 0 yorum · alıntı

Yasin Ömer

@yasin-omer

Suiniyeti esas olarak kabul eden ve bir insanın dürüst, samimi ve namuslu olabileceğine ihtimal vermeyen bir kimseye karşı kendini müdafaa edebilmenin hazin imkânsızlığı onun elini kolunu bağlamıştı.
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
2 beğen · 0 yorum · alıntı

Özge Gömeç

@ozge-gomec

"Ne olurdu? Birbirimize birkaç sene sonra tesadüf etmiş olsaydık! O zaman hayatımız belki bambaşka bir şekil alırdı. O zaman sana tâbi olur ve bundan zevk duyardım. Fakat şimdi, hiçbir faydası olmadığını bile bile, yanlış ve mânâsız bulduğum şeylere oyuncak olmak, bütün sevgime rağmen imkânsız..." (YKY Yayınları / Sayfa 229)
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
6 beğen · 0 yorum · alıntı

Özge Gömeç

@ozge-gomec

"Unutmayın ki, dünyada en korkunç şey, ümidini kaybetmektir." (YKY Yayınları / Sayfa 248)
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
4 beğen · 0 yorum · alıntı

Özge Gömeç

@ozge-gomec

"İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir. Bende bu fena cevher fazla miktarda mevcutmuş. Belki herkeste var... Fakat insan olan onu söküp atmasını, yahut boğmasını biliyor. Dokunmadan bırakmak, bir gün başını kaldırmasına meydan vermek olur." (YKY Yayınları / Sayfa 249)
- Sabahattin Ali
8.9 (847 oy)
3 beğen · 0 yorum · alıntı
/ 11