ara

Şölen

Im crazy

Şölen

@solen-b

"Ben bir tesadüfüm, yani her insan gibi bir insanım."

Sait Faik Abasıyanık

Şölen

@solen-b

..
..
Kitap vapurda
32 beğeni · 8 yorum · Anın Fotosu ·
POST_MORTEM (@post-mortem)
Selam olsun Karşıyaka'ya, Göztepe'ye... :)
18.09.17 beğen 1 cevap
hidogan (@hlldgn)
dün göztepe-gençlerbirliği maçına MS 1 oynadım. sağolsun pişman etmediler beni :D karşıyaka neymiş :o
18.09.17 beğen 2 cevap

Şölen

@solen-b

Sevdiğim türküler
EK 1
Hikâyesi de ayrı güzeldir.. 17.09.17
6 beğeni · 2 yorum · Müzik Kutusu ·
HANIMCI (@koraycem)
"KIRMIZI BUĞDAY" türküsünü Bergama kaynakları şöyle anlatıyor:

ALİ OSMAN EFE (MAVRO) VE KIRMIZI BUĞDAY
Arap olduğu için Yunanlılar ona Rumca kara anlamında 'Mavro' demişlerdir. Hatta yardımcısı da zenci bir efey­di. 12 kişiden oluşan çetesi, Yunanlılar arasında mavrolar diye korku salmıştı. Çünkü çok cesur olan Ali Osman Efe, umulmadık yerlere ve beklenmedik zamanlar­da baskınlar yapardı. Önüne çıkan Yunan müfrezelerini dağıtır, subaylarını izleyip yok ederdi. Bu nedenle Yu­nan komutanlığı başına 300.000 drahmi ödül koymuştu.Ali Osman Efe, bağımsız dolaşmaya alışmıştı ve yiye­cek, cephane gibi gereksinmelerini, koruyup-kolladığı köylerden sağlıyordu. Ancak Soma'daki kuva-i milliye karargahından, öneriler almakta ve kendilerine katılmaları istenmekteydi. Bunun üzerine Soma’ ya gelen Ali Osman Efe, koşul ileri sürerek katılacağını belirtti.
Komuta altına girecek ve fakat bağımsızlığını da koruyacaktı. Uygun görülünce Cinge cephesinde görevlen­dirildi.
Arap Ali Osman Efe, bir gün Bölcek köyüne gitmek istedi. Burası sınır sayılırdı ve köyde Yunan askerle­ri vardı. Hatta uyarılmış ve tehlikeli olacağı söy­lenmişti. Dinlemedi ve kızanlarını yanına alıp yola koyuldu.
Gözetici bir Yunan eri, minareden izliyordu ve kendilerinin yaklaştığını komutanına haber verdi. Oysa bizim efeler, minaredeki adamı müezzin sanmışlar­dı. Köydeki Yunan askerleri, Sarı Yüzbaşı diye bilinen Giritli komutanlarının emriyle pusu kurmuşlardı. On­lar da Mavrolardan öç almayı ve hepsini yok etmeyi düşünüyorlardı. Fakat Mavro korkusu, telaş ve aceleci­lik getirmiş olacak ki vakitsiz ateş ettiler ve ön­lem almalarına fırsat vermiş oldular. Ne var ki Ali Osman Efe vurulmuştu. Bunun üzerine karşılıklı kurşun yağ­muru başlamış ve Ali Osman Efe iki yerinden daha yaralanmıştı. Ali Osman Efe yere düşmüş ve iki kızanı da yanında şehit olmuştu. Efenin öldüğünü sanan Yunan askerleri geri çekilince, kızanlardan Ali Efe de sağ olanlarla birlikte çekildi.
Ağır yaralı Ali Osman Efe, sürünerek bir mısır tarla­sı içine girdi. Kan izinden Yunanlılar fark etmiş ve tarlada aramaya başlamışlardı. Nitekim Sarı Yüzbaşı onu bulmakta güçlük çekmedi. Tabancasını boşaltıp öldürmek istedi. Ağzı, yüzü kan içinde, dili parçalanmış ve beş kurşun daha yiyip ölmeyen Ali Osman Efe, can havliyle davranıp Parabellumunu ateşlemiş, başına dikilen Sarı Yüzbaşı ile üç Yunan erini öldürmüştür. Bu haliyle sürüne sürüne, düşe kalka yola çıkmış ve kurtulmuştur.
Ali Osman Efe, iyileştikten sonra 200 kişilik bir kuv­vet toplayarak Balıkesir' de bulunan Yüzbaşı Kemal'in emrine girmiştir. Kuva-i Milliye müfreze komutanı ola­rak başlangıçta verdiği hizmetler, daha sonra düzenli ordu kurulunca da sürmüş ve Kurtuluş Sayası zaferle bitince Atatürk tarafından gazilik madalyası ve Alibeyli köyünde yaklaşık 60 dekarlık arazi ile ödül­lendirilmiştir.
1951 yılında Bergama'da ölen Ali Os­man Efe, Alibeylili olmasına karşın Bergama'da meza­rlığına gömülmüştür.
Ali Osman Efenin yukarıda anlatılan kahramanlığı onun adına bir türkü yakılması ile sonuçlandı Göçbeyli çevresinde kaynağı tam bilinmeyen kişilerce sözleri oluşturuldu (anonim) Ayas köyü (şimdiki Ayaskent) imamı olan Ali tarafından bestesi yapıldı.

KIRMIZI BUĞDAY (Orjinal sozleri)

Kırmızı buğday ayrılmıyor hadülen kanından
Can bulaşmış Ali Osman Efe' nin hadülen canından
Kurşun girmiş Efemizin hadülen dört bir yanından
Yürü serbest yürü beyaz Aşem örme saçlar sürünsün
Açıver ak gerdanını Aşem hadülen sinen görünsün
Göçbeyli altında selamet geçtim hadülen sağ geçtim.
Sarıcalar deresinde pusuya düşüp kendimden geçtim.
Aklımı zor topladım hadülen Cingeye dar kaçtım.
Yeğitler yeğidi Ali Osman Efem yerde yatıyor.
Heybesinde buğdaylar hadülen kanıyla yatıyor.
Kırmızı buğday ayrılmıyor hadülen aman saçımdan.
Mevlam bana versin beyaz Aşem güzellerin gencinden.
Kim ayrılmışki hadülen ben ayrılem Aşem eşimden.
Serbest yürü Beyaz Aşem örme saçları sürünsün
Aç beyaz gerdanı da Aşem hadülen sinen görünsün.


TÜRKÜNÜN BUGÜN SÖYLENEN UYARLAMASI ŞÖYLEDİR

KIRMIZI BUĞDAY

Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden
Mevlam Mevlam versin güzelleri gencinden
Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden
Yörü yörü dilber salma saçın sürünsün
Açıver açıver cepkenini elmas gerdan görünsün
Yol üstüne kurakoymuş ilyeni
Ben istemem mavi şalvar giyeni
Ben isterim setre pantol giyeni
Yörü yörü dilber salma saçın sürünsün
Açıver açıver cepkenini elmas gerdan görünsün.

(Sayın Eyüp ERİŞ'in yorumu)
Çok acı değil mi?
Aslı "Kırmızı buğday ayrılmıyor kanından" iken türkünün ruhunu nasıl değiştirmişler "Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden!!!"
Yıllar geçtikçe Kurtuluş Savaşı kuru bir ders bilgisi ile özdeşleşiyor sanırım, sınavlarda kaç soru çıkar ki oradan?
Cumhuriyet ruhu da böyle böyle mi erozyona uğratıldı?
Cumhuriyet Bayramında beylik laflar, bir kaç şiir, ayakta beklemeler diye mi anılır oldu?
"Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yazılı pankart taşıyıp Atatürk’ü savaştan bir kaç yıl sonra karşılayan Afyonlu köylülerin cumhuriyet sevgisi ile bugünkü nesillerin sevgisi aynı mı?
Belki de devrim tarihi derslerinde, Mavrolar, Gördesli Makbuleler anlatılmalı. O zaman o ruhu tekrar kazanırız .
O da belki!

Türkü 1940'larda derlenirken efenin Soma-Cinge cephesinde savaşması ve türküye konu olayın Bergama-Soma sınırında olması nedeniyle repertuara Manisa türküsü olarak geçti. Oysa türküyü oluşturanlar Göçbeyli/Ayaskent çevresindeki halktı, bu da efenin ailesi tarafından hatta henüz sağ olduğu yıllarda kendi ağzından doğrulanmıştı.

Bu güzel türkünün paylaşılamaması çok doğal ama Bergama türküsü olarak bilinmesinde fayda var.
18.09.17 beğen 1 cevap

Şölen

@solen-b

Akşam menüsü
4 beğeni · 0 yorum · Müzik Kutusu ·

Şölen

@solen-b

"Bir insanı sustuğu yerlerden tanıyabilirsiniz."

Cibran

Şölen

@solen-b

@turkbenst ile içiyoruz ama bir eksikle ...

( @odalık da olaydı iyiydi)
16 beğeni · 3 yorum · Anın Fotosu ·
Şölen (@solen-b)
09.09.17 beğen 1 cevap

Şölen

@solen-b

Bir yunan atasözü :
Su soğuk ama girince alışıyorsun.

(9 Eylül...)
20 beğeni · 13 yorum · Biliyor musun? ·
Melih (@janti)
Denize her gittiğimizde söylenen bir sözümüzdür. Hele ki sabahın köründe gittiysek kesin söyleriz "kanki gel su soğuk ama zamanla alışıyorsun" gibi ve bu söz ne ara ata sözü olmuş
10.09.17 beğen 1 cevap
CEVİZKABUĞU (@karacurin)
"Su soğuk girince donuyorsun" Erzurum Ata-sözü😯
10.09.17 beğen 6 cevap
albatros (@albatros670)
Bir göçmen Atasözü derki; Avşamdan beri ne tır tır tırleesın bi sıs azcıkın biinim şişti yetee kaarii...
10.09.17 beğen cevap

Şölen

@solen-b

AGORA MEYHANESİ
Sana bu satırları
Bir sonbahar gecesinin
Felç olmuş köşesinden yazıyorum
Beşyüz mumluk ampullerin karanlığında
Saatlerdir boşalan kadehlere
Şarkılarını dolduruyorum
Tabağımdaki her zeytin tanesine
Simsiyah Bakışlarını koyuyorum
Ve kaldırıp kadehimi
Bu rezilcesine yaşamaların şerefine içiyorum
Burası Agora Meyhanesi
Burada yaşar aşkların en madarası
Ve en şahanesi
Burada saçların her teline bir galon içilir
Gözlerin her rengine bir şarkı seçilir
Sen bu sekiz köşeli meyhaneyi bilmezsin
Bu sekiz köşeli meyhane seni bilir
Burası Agora Meyhanesi
Burası arzularını yitirmiş insanların dünyası
Şimdi içimde sokak fenerlerinin yalnızlığı
Boşalan ellerimde kahreden bir hafiflik
Bu akşam umutlarımı meze yapıp içiyorsam
Elimde değil
Bu da bir nevi namuslu serserilik
Dışarda hafiften bir yağmur var
Bu gece benim gecem
Kadehlerde alaim-i semaların raksettiği
Gönlümde bütün dertlerin hora teptiği gece bu
Camlara vuran her damlada seni hatırlıyorum
Ve sana susuzluğumu
Birazdan şarkılar susar, kadehler boşalır
Umutlar tükenir, mezeler biter
Biraz sonra bir mavi ay doğar tepelerden
Bu sarhoş şehrin üstüne
Birazdan bu yağmur da diner
Sen bakma benim böyle delice efkarlandığıma
Mendilimdeki o kızıl lekeye de boş ver
Yarın gelir çamaşırcı kadın
Her şeyden habersiz onu da yıkar
Sen mesut ol yeter ki ben olmasam ne çıkar
Dedim ya burası Agora Meyhanesi
Bir tek iyiliğin tüm kötülüklere meydan okuduğu yer
Burası Agora Meyhanesi
Burası kan tüküren mesut insanların dünyası

Onur Şenli
11 beğeni · 4 yorum · Anın Fotosu ·
CEVİZKABUĞU (@karacurin)
Gardiyan yarasın https://youtu.be/aYeyXtsvMbA
08.09.17 beğen 1 cevap
HANIMCI (@koraycem)
“Bir göz açıp kaparken, bir bakarsın geçmiş ömrün
Yaşamaya alışırken çıkagelirmiş ölüm
Son pişmanlık faydasız, giden geri gelmiyor
Mutluluğun sırrını kimse bilmiyor”

https://youtu.be/C6-f1ev0q38

Afiyet olsun...
09.09.17 beğen 2 cevap

Şölen

@solen-b

Akşam menüsü


Mutlu cumalar...
5 beğeni · 0 yorum · Müzik Kutusu ·

Şölen

@solen-b

Dolungaz ..
6 beğeni · 0 yorum · Fotozilla ·
/ 13