ara

Maşuk

Maşuk olmak zor iş; âşık olmaya benzemez...