up
ara

liberalizm nedir ?

10.06.18
Camdan Kadın

Camdan Kadın

@bersucolak

liberalizm nedir?

En temel değer olarak özgürlüğü benimseyen ideoloji, özgürlükçülük.

•Tabakalar arası eşitsizliği eleştirir.

•Liberalizme göre insanlar, doğuştan bir takım haklar elde eder ve bu herkeste aynıdır. Yaşam boyunca da bu eşitlik sürmektedir.

• Hukuki eşitliği kabul eden liberalizm sosyal eşitliği kabul etmemektedir. Buna neden olarak da her insanın farklı yetenek ve zekaya sahip olması gösterilir.Bu yüzden hayat süresince bu özelliklerini kullanarak farklı yerlere gelebilirler.

• Liberalizme göre bireylerin tek tek mutlu olması toplumun mutlu olması demektir.

•Liberalizmle kapitalizmin ayrımı derin çizgilere dayanır.Liberalizm bir ideolojiyken kapitalizm bir tür ekonomik sistemdir.
3 beğen · yorum
24.01.16
Harun Bora Tunç

Harun Bora Tunç

@sadaktakipusat

liberalizm nedir?

İktisadi liberalizm olan kapitalizmin insan yiyen gövdesine, geçit töreni düzenleyen siyasi terim. Etimolojik olarak bireyciliğe işaret ederken, "özgürlük", "fırsat", "zenginlik" gibi insanı aldatan birtakım olgularla vitrine çıkarken; siz o vitrine bakıp cebinizin boşaldığını - ilginçtir - hissetmiyorsunuz bile.
Örn: Sermayedara, "işveren" payesini tercih eden bir cemiyet, elbette ki liberalizmi takdis etmektedir. Tanrı gibi bir velinimet. | Cemil Meriç
0 beğen · yorum
09.01.16
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

liberalizm nedir?

1. Devlet, toplum ve birey arasındaki tüm ilişkilerde, bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran, her bireye inanç ve düşünce özgürlüğü tanınması gerektiğini savunan; siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda birey girişimciliğini ve bireyin çıkarlarını en üstün değer olarak gören düşünce akımı.

2. Aydınlanma felsefesinden kaynaklanan, kamusal ve özel alanların ayrılması, devletin birey yaşamına en az düzeyde karışması, dinin gereklerinin yerine getirilmesinde, anlatım ve örgütlenmede insanların özgürce davranabilmesi görüşü.

3. 'Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler'i temel alan liberal ekonomik öğretiler, anayasal güvenceler ve çoğulcu demokrasilerle yakından ilişkili toplumsal-siyasal düzen.

4. Küresel etik değerlerin uluslararası ilişkilere uygulanmasının, daha düzenli, adaletli ve işbirliğine dayanan bir dünya kuracağını savunan uluslararası ilişkiler yaklaşımı.

5. özgürlükçülük
0 beğen · yorum
07.01.16
Eyyubi

Eyyubi

@eyyubi

liberalizm nedir?

1. isim Serbestlik
2. ekonomi, felsefe Erkincilik
0 beğen · yorum