up
ara

sosyalizm nedir ?

Camdan Kadın

Camdan Kadın

@bersucolak - İstanbul

10.06.18

sosyalizm nedir?

•Bir toplumun, tüm ekonomik faaliyetlerinin özel kesimler yerine kamuya ait olması anlamına gelir.

• Sosyalizmde üretim, dağıtım ve değişim ulusaldır. Üretim malları ve üretim üzerinde merkezi bir otoritenin kontrolü mevcuttur.

• Liberalizm ve onun ekonomik ayağı olan kapitalizmin yarattığı gelir dengesizliğine tepki olarak ortaya çıkmıştır.

•Sosyalist düzenin hakim olduğu bir toplumda bireylerin çıkarları değil, tüm toplumun çıkarları ekonomik kararlarda belirleyici olur.

•Sosyalist düşünceye göre toplumda sınıf farklılıkları olmaz ve herkes merkezi otoritenin planlarına uygun çalışarak toplum gelirinden pay alır.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

21.05.16

sosyalizm nedir?

Üretim araçlarının kamu mülkiyetinde olmasını, üretim ve bölüşümün toplum adına merkezden örgütlenmeyle devletçe düzenlenmesini, özel girişim ve mülkiyet hakkının kaldırılmasını ya da çok sınırlı tutulmasını savunan; işçi sınıfının egemenliğinde sınıfsız bir toplum kurmayı amaçlayan siyasal, toplumsal, ekonomik düzen, toplumculuk.
yorum