up
ara

sabır nedir ?

08.04.19
FiloWay

FiloWay

@filoway

sabır nedir?

sadece atıl bir bekleyiş değil beklerken doğru davranış sergilemektir...
4 beğen · yorum
11.01.19
FiloWay

FiloWay

@filoway

sabır nedir?

sabır zamanı lehimize çevirme sanatıdır, bir musibet karşısında hiçbir şey yapılmadan geçirilen bir bekleme süresi bir duraklama dönemi değildir, sadece yeni bir durum karşısında, yeni bir tavır almak değerlendirme yapmaktır...
3 beğen · yorum
20.12.18
Muhammed Pehlivan

Muhammed Pehlivan

@muhammedpehlivan

sabır nedir?

Sabır, sükuta aşık olan iç fırtınadır.
2 beğen · yorum
01.01.18
 SepuLtura

SepuLtura

@sepultura07

sabır nedir?

Sabır kelimesi sözlükte "hapsetmek,tutmak,birini bir şeyden alıkoymak,dayanmak,kefil olamk" anlamlarına gelir. Terim olarak, başa gelen sıkıntılardan dolayı Allah'tan başka kimseye şikayetçi olmamak,mukavemet etmek, sebat etmek anlamlarında kullanılır. Sabır kelimesi Kur'an-ı Kerim de yaklaşık yüz ayette zikredilmiştir. Kur'an kıssalarına bakıldığında, Allah'ın dinini tebliğ ederken tüm peygamberlerin ayrı ayrı konularda imtihan edildiğini, çeşitli sıkıntılara uğradıklarını, eziyetle karşılaştıklarını, yurtlarından çıkarıldıklarını, zindana atıldıklarını; peygamberlerin ise kendilerine düşen sabrı en güzel şekilde gösterdiklerini görürüz. Sabır," Asla vazgeçmem, zamanı gelinceye kadar beklerim" diyebilme kararlılığıdır. Sabır pasif bir durgunluk, sessiz bir şekilde bekleme, hele hele her şeye katlanma, zillete boyun eğip razı olma hiç değildir. Sabır aktif bir tavır ve tutumdur. İnancımıza göre meşru olmayan şeylere karşı sabretmek söz konusu değildir. Buna " Dilsiz Şeytan" denir.
Örn: Tarihte sabır kahramanı diye bilinen Eyüp (a.s) hayatı boyunca, sıkıntılar çeken bir peygamberdir. Önceleri çok zengin olan peygamber, daha sonra Allah’ın kendisini imtihan etmesi ile sınanmıştır. Bu zamanlar içinde bütün vücudu yara içinde kalan Eyüp (a.s) buna rağmen hastalığından şikayet etmemiştir.

Hastalığından ötürü, komşularının aldığı kokudan rahatsız olmalarından dolayı peygamber ve ailesini kendilerinden uzaklaşmalarını istemişlerdir. Başka bir yere hicret eden Eyüp (a.s) burada da yine hastalığı devam etmiş ta ki son olarak hastalığının diline vurmasıyla birlikte Rabbine dua etmiş ve Allah onun duasına icabet ederek, hastalığını kendisinden almıştır.

Enbiya suresinde kıssasına yer verilen Eyüp (a.s) sabır kahramanı olarak peygamberler tarihine geçen bir peygamberdir. Kavmini Allah (c.c)’ın varlık ve birliğine davet eden peygamber’in kaç yıl yaşadığına dair herhangi bir rivayet olmamakla birlikte, iyileştikten sonra yetmiş yıl daha yaşadığı ve peygamberlik görevinin Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen Bişr (a.s) verildiği rivayet edilmektedir. Sabır kahramanı Hz. Eyüp (a.s)’ün Hz. İbrahim’in soyundan geldiği de rivayet edilmektedir.
12 beğen · yorum
13.02.17
Merve

Merve

@merve226

sabır nedir?

Damarına basana kadar harekete geçmediğin durum.
10 beğen · yorum