up
ara

Omurgasızlık nedir ?

Vüsat

Vüsat

@vayacondios

19.05.18

Omurgasızlık nedir?

Sınırsız esnetilebilme yeteneği olabilir. Omurganın tamamen yokluğu halinde ve diğer şartlar da varsa bir tekerlek halini alabilir beden. Netice olarak omurga bedenlerin şeklinin korunmasını sağlayan bir yapı olsa da katı yapısı nedeniyle vücudu sınırlandırdığı kesin. O zaman yaşasın omurgasızlık...
yorum
Mehmet

Mehmet

@yoldas

18.05.18

Omurgasızlık nedir?

'' Her biçimi alabilme durumu. '' olarak tanımlanıyor sözlükte. Bunu biraz açalım o vakit. Duruşu, menfaatlerine göre değişen insan tipidir. Belirli bir amaca ulaşmak için her şekle girebilir. Korkaktırlar, asla dik bir duruşları olmaz. Nabza göre şerbet vermeyi çok iyi becerirler. Asla kendileri olamazlar. Genelde güce taparlar. Belli bir güce ulaşmak için bayağı alçalırlar. Yumuşak bir hamur gibidirler, istediğiniz zaman istediğiniz şekle kolaylıkla sokabilirsiniz. Bayağıda yüzsüz olurlar, girdikleri her şekilde eleştiri aldıkları zaman bukalemun gibi renk değiştirerek bir sürüngene çok rahat dönüşürler. Çıkarları doğrultusunda dün dost bildiklerini bugün düşman, bugün düşman bildiklerini yarın dost bilebilirler. Eleştiri geldiği zaman Asena'dan daha iyi kıvırırlar. Bu tip insanlara hayatın her alanında denk gelebilirsiniz. Edebiyatta, siyasette, medyada, aydın diye tanımladığımız karanlığın mimarları arasında bolca vardır. Bunu da değişim olarak adlandırıp pişkin pişkin gülerek kendilerini aklamaya çalışacak kadarda alçaktırlar. Doğru vaktinde söylendiği zaman bir önem arz eder. Oysa dogmatik olmamak çok iyi bir şeydir. İnsan değişime ve gelişime açıktır. Ama omurgasızlık ve dogmatik olmayıp değişime ve gelişime açık olmak arasında çok büyük bir uçurum vardır. Dün alçaksın, hırsızsın, katilsin, soyguncusun dediğin biriyle, hiçbir değişim gerçekleşmeden kardeş olabilirsin.
Örn: Örnek cümle kurmayayım ama şu notu düşeyim, mideniz kaldırıyorsa her akşam televizyonu açıp bir kaç saat bakabilirsiniz. Omurgasız medyasını da, siyasetçisini de, aydınını da edebiyatçısını da bolca görürsünüz.
yorum