up
ara

Fakir nedir ?

Hayrat-ı Süvari

Hayrat-ı Süvari

@yldrmerk4n

06.01.19

Fakir nedir?

Kimseye ihtiyacı olmayan. Sadece Allah c.c den isteyen. Malı mülkü olsa dahi gönlünde olmayan.
Örn: Âhir nefesde sohbeti oldu muhabbet âh
Bir yâre urdu bağrıma âh derd-i firkat âh
Gelmezdi hîç kalb-i fakîre bu sûret âh
Ey kâş etmeyeydim o âşıkla sohbet âh

Şeyh Galip
yorum