up
ara

Kültür ne demek ?

Ömer Aydemir.

Ömer Aydemir.

@seyyah73

16.01.19

Kültür ne demek?

Kültür, Latince “cultura” sözcüğünden gelmektedir ve basit anlamda toprağı sürmek ve nadas etmektir. İlk kez Voltaire “culture” sözcüğünü insan zekâsının gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır. İngiliz Toplumbilimci Eliot Taylor’a göre kültür, toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, ahlak, gelenekler ve benzeri yetenek ve alışkanlıkları kapsayan bir bütündür. Kültür insanın yaşamda sosyal yönden miras olarak aldığı unsurları içerir. Bu bağlamda kültür, insan kavramıyla paralellik gösterir. Zira her insan topluluğu, değişik yapılarına rağmen kendine özgü kültüre sahiptir. Kültür, tarihsel bir ürün olmak üzere oluşmuş, geleneklerine bağlı bir toplum içinde onun medeni donanımı ve araçları ile karşılıklı etkileşim sonucunda ortaya çıkmış unsurların kaynaşması ile bir bütün haline gelmiştir. Kültür, insanın, yaşayış ve düşünüş tarzında, günlük ilişkilerinde, sanatta, yazında, dinde, sevinç ve eğlencelerinde kendisini ifade etmesidir.
yorum
Orhan Şahin 🇹🇷 (@orhansahin)
- Abi kültür yalan tarih sahte bilim şeytan icadı gel yol yakınken tövbe et ve bizimle birlikte kadir mısıroğlu dinleyip gavs hazretlerinden el al😒🙄🙄
16.01.19 beğen 1 cevap