up
ara

Bilgi ve Kültür nedir ?

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

16.01.19

Bilgi ve Kültür nedir?

Bilgi çokluk içindeki çeşitlilikle kültür olur. Bilgi uygarlığı kurar, kültür ise medeniyeti... Bilgi acımasızdır, kültür ise merhametlidir. Bu sebeple uygarlıklar yok olur ama medeniyetler devam eder. 
yorum