up
ara

Yedi ve Oniki sayısının kutsallığı nedir ?

01.02.19

Yedi ve Oniki sayısının kutsallığı nedir?

Yedi ve Oniki sayısının kutsallığı soy, aşiret ve kabile kavramlarının Ortadoğu toplumlarına has olan tanımından ileri gelmektedir. Buna göre; yedi aile bir araya geldiğinde bir soyu, yedi soy bir araya geldiğinde bir aşireti ve 12 aşiret bir araya geldiğinde de bir kabileyi oluşturuyor. Ayrıca 7 kuşak sonrası soy biter geriye sadece akraba ve hısımlardan oluşan kabile kalır. Yedi kabilenin bir araya gelmesinden millet meydana gelir.
yorum