up
ara

Oytun Bolsun ne demek ?

Görkem Kılıç

Görkem Kılıç

@gorkemkilic8

10.02.19

Oytun Bolsun ne demek?

Câmi'ut-tevârîh'e göre "ongun" kelimesi "oytun" kelimesinden türemiştir. Eski türklerde "hayırlı olsun, mübarek olsun" yerine "oytun bolsun" denilirdi. Tengrici anlayışa göre ongunlar kutsal ruh taşırdı. bozkurt bir ongun'dur mesela. Ayrıca oğuz han'ın her oğlunun da bir ongun'u vardı.

Cami'üt-Tevarih - Reșìdeʿd-dìn Fazlullāh
yorum