up
ara

Profesyonelleşmiş Amatörler ne demek ?

14.02.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Profesyonelleşmiş Amatörler ne demek?

Sivil bireylerin çoğunluğunun milis kuvvetleri gibi davranıp, başkalarına karşı yapılan zulümlere vicdanlarının körelmiş ve kendilerinden olmayan bireylerin hayat biçimlerine karşı saldırgan tutum sergilemeye hazır olma durumudur.
Örn: Siviller en çokta sıcak savaş zamanında profesyonel amatörlere dönüşürler.
4 beğen · yorum
HANIMCI BEYZADE (@koraycem)
Sıcak savaş yaşamış bireyler ister istemez profesyonelleşmiş amatörlere dönüşürler.
14.02.19 beğen 1 cevap
Mehmet (@yoldas)
Aslında sistemin ideolojisini kendi ideolojisi olarak kabul edip onları acımasızca savunma durumu. Oysa burjuvazinin yarattığı hiç bir düşünce biçimi bizim değildir. Kendi sınıfsal çıkarlarına sırt dönen ve egemnelerin cikarlarına hizmet eden bu kokuşmuş ideolojilerin şekillendirdiği beyinlerin hamlığıdır. Çıkarlarının nerede olduğunu görememek nasıl açıklanabilir ki başka.
14.02.19 beğen 2 cevap