up
ara

(bir şeyin) şüyuu vukuundan beterdir ne demek ?

Henüz tanım yapılmamıştır.