up
ara

Mezhepler ve Tarikatlar'ın Dönemsellik Durumu nedir ?

11.04.19

Mezhepler ve Tarikatlar'ın Dönemsellik Durumu nedir?

Mezhepler ve Tarikatlar

Mezhepler ve tarikatlar, dönemsel konjonktüre ve bireysel inanca göre değiştiği kanısındayım. Mezhepler ve tarikatlar çeşitli metamorfozlar geçirerek halka veya yöneticilere hizmetler etmişlerdir. Bu hizmetler organik oldukları dönemde halka yönelik, inorganik oldukları dönemdeyse yönetici zümreye itaatlerini ispata yönelik olmuştur. Buradan yola çıkarsak eğer, halkı ön plana aldığı dönemleri incelemek gerekir. Mesela Ankara'da kurulan küçük devlet, bir tarikat devletiydi. Ve halkı o dönemde Moğol vahşetinden korumuşlardı. Tabi tarikatlar saltanatlaşma eğilimi gösterip İslam devletleri içinde aristokrat sınıflar meydana getirilmeye başlanınca inorganikleşip yöneticilerin diktasına hizmet etmeye başlamıştır.
0 beğen · yorum
HerŞyGzlOla ོca ོk (@koraycem)
Tarikatlar saltanatlaşma eğilimi gösterip İslam devletleri içinde aristokrat sınıflar meydana getirilmeye başlanınca inorganikleşip yöneticilerin diktasına hizmet etmeye başlamıştır.
11.04.19 beğen cevap