up
ara

Omnipotent Siyonizm ve Batı Emperyalizmi Paranoyası ne demek ?

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

18.05.19

Omnipotent Siyonizm ve Batı Emperyalizmi Paranoyası ne demek?

Siyasal İslamcı kuramcıların, yaşadıkları ülkelerin demokratik olan kurumsal ve bütüncül olan toplumsal bir psikolojik temsil sorununun gerçek bir çözümüyle yüzleşememesi sonucu özellikle 1930'lar sonrasında, milliyetçi bir entelijansiyanın yükselişiyle, yaşanan bütün sorunları emperyalizm ve siyonizme havale etmesi, siyasal elitlerin ve diktatörlerin de dost/düşman ikiliğini inşa ederek bu durumu sömürmesi sonucu; sınır ile kimlik uyuşmazlığı yani aidiyet algısı hep sorunlu oldu Ortadoğu’da. 1960'lardan itibaren de siyasal İslamcıların eserlerinin artan tercüme faaliyetleri ile Türkiye'deki İslamcılar da bu tezleri fazlasıyla sahiplendiler. Osmanlı İslamcıları ile yakın dönem Türkiye İslamcıları arasındaki temel ayrımlardan birisi de bu. Omnipotent (her şeye kadir) bir Siyonizm ve Batı Emperyalizmi paranoyası.
yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Sınır ile kimlik uyuşmazlığı yani aidiyet algısı hep sorunlu oldu Ortadoğu’da.
18.05.19 beğen 1 cevap