up
ara

Dünyevi ve Uhrevi Kavramların Ticarileştirilmesindeki Fark nedir ?

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem - İstanbul

23.05.19

Dünyevi ve Uhrevi Kavramların Ticarileştirilmesindeki Fark nedir?

Devletleri kuran kurucu babaların ideolojisi üzerine kurulan devletler, kurucu babalarını unuttukları an yıkılmaya yüz tutarlar. Ama din sistemi faniler arasında maddi çıkar üzerine kurulmadığından maddi çıkara dayanmayan din sistemi yıkılmaz. Dünyevi bir durum olan kurucu babalar üzerinden yapılan maddi alışveriş dünyevi bir ilişkidir ve devletin kurucu değerlerini sarsmadığı sürece ticarileştirilebilir, örnek olarak Amerika'da bayrak deseni ticaridir, bayrağın desenini iç çamaşırı ya da çorap yapıp satabilirsiniz yeter ki verginizi tam olarak verin. Ama uhrevi bir durum olan din üzerinden yapılan maddi alışveriş uhrevi bir ilişki olmadığından, ticarileştirilip dünyevi olan çıkar amaçlı olarak kullanılamaz. Çünkü kutsal kitap bunu kesinlikle yasaklamıştır.
Dünyevi olanın üzerine ideolojiyi yıkmadığı sürece dünyevi olan kurucu değerler ticarileştirilebilinir. Ancak Uhrevi olan üzerinden dünyevi bir çıkar ilişkisi kurulamaz. Siyaset biliminde buna Sekülerlik diyoruz. Ama bunu daha da ileri götürüp Laisizme dökerek kült bir yapı içerisinde okült bir cemiyet kurmaya vardıranlar da olabiliyor. Dünyevi ve Uhrevi tanımlarını kavradığınızda iş kendiliğinden çözülebilir. Sekülerlik Demokrasinin Temelidir! 
yorum