up
ara

Sansür ve Adalet arasındaki bağlam nedir ?

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

30.05.19

Sansür ve Adalet arasındaki bağlam nedir?

Adaletli olan hukuk, kişiyi okuduklarıyla, yazdıklarıyla ve düşündükleriyle değil, evrensel yasadaki cürümüne uygun isnad edilen suç veya suçlar üzerinden yargılar. Aksi halde sansür bir süre sonra otosansüre dönüştüğünde; faşizm gayesine erişmiş olur. Steinbeck, Dostoyevski, Tolstoy, Humeyni, Şeriati... vs. sansürleyen zihniyet tüm topluma yayılıp otosansüre sebebiyet veriyor. Sansürcü zihniyette sınır yoktur. Bu kısır zihniyet için sansürlenmeyecek bir şey yoktur.

Sade, Nin, Bataille, Wilde, Sacher-Masoch...vs. yazarların eserlerini de hala sansürlesinler mi?
yorum