up
ara

Dinbâz kimdir ?

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

02.06.19

Dinbâz kimdir?

(Arapça) dīn دين  : inanç ve ibadet kuralları sistemi
(Farsça) bāz باز : oynayan 

Dinbâz→ din + bâz

İnançla oynayan. Düzenbaz dindara dinbâz denir.
yorum