up
ara

Hoca Ahmed Yesevî kimdir ?

The FullMoon

The FullMoon

@erzurum25

06.06.19

Hoca Ahmed Yesevî kimdir?

Evliya şair,Türkistan Piri olarak da anılır. Doğum tarihi bilinmiyor. 1166 yılında öldüğünü ve öldüğü zaman yaşının 63'ten fazla olduğunu biliyoruz. Dinî-tasavvufî şiirlerinin toplandığı divana, " Divân-ı Hikmet " deniyor. Yesevî tarikatının kurucusudur. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi onun soyundan gelir. Türbesi KAZAKİSTAN/TÜRKİSTAN' ın YESEVİ şehrindedir
yorum