up
ara

Dogal güzell

Ayşegül Ocakcı

Ayşegül Ocakcı

@aysglockc

Doğal güzellik? paylaşım fotoğrafı
Buranın bir üniversite kampüsü olduğunu söylesem?
31 yorum
Baran Yusuf (@baranyusuf)
Şaka yapıyorsun derim :).
08.04.17 beğen 3 cevap
mevsimbaharolunca (@3yaprakliyonca)
Okuduğum yer aklıma gelir intihar ederim :)
08.04.17 beğen 5 cevap
Ayşegül Ocakcı (@aysglockc)
Aman Allah korusun :)
08.04.17 beğen cevap
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

21.05.16

doğal antioksidan nedir?

Ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

21.05.16

doğal kipler nedir?

Birden fazla serbestlik derecesi olan uyumcul (harmonik) devinimli yapılarda oluşan ve devinim denklemlerinin çözümü ile hesaplanabilen yalın ve bağlaşımsız sinüzoidal salınımlar.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

21.05.16

doğal taşınım akımı nedir?

Sıcaklığın yükselmesi ya da ağır olan bileşenin derişiminin azalması ile  yoğunluğu azalan gaz ve sıvılarda oluşan akım.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

21.05.16

doğal düşman nedir?

Beton içine yerleştirilerek betonarme bir yapı elemanın oluşturulmasını sağlayan, yükleme, büzülme ve ısı etkilerini karşılayabilecek niteliklere sahip çelik elemanlar.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

21.05.16

doğal ayıklanma nedir?

Darwin’in evrim kuramına göre iklim, besin, rekabet vb. koşullara uyabilen türlerin içlerinde veya aralarında rekabet sonucu genetik bakımdan dayanıklı olanların yaşamlarını sürdürmesi, uyamayanların da elenmesi, doğal seçilim.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

20.05.16

doğal liman nedir?

Oluşumunun elverişliliği nedeniyle çok büyük altyapıya gerek olmadan liman olarak kullanılabilen, fırtınalara, büyük dalgalara karşı korunaklı körfez ya da ırmak ağzı.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

20.05.16

doğal nüfus artış oranı nedir?

Bir ülke nüfusunda, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

20.05.16

doğal azalma nedir?

Kirletici maddelerin kütlesini, zehirliliğini, hareketliliğini, hacmini ya da derişimini azaltan, insan müdahalesi olmaksızın yeraltı suyu veya toprakta doğal olarak meydana gelen süreç.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

16.05.16

doğal hukuk nedir?

İnsanın doğasında var olan kurallardan kaynaklandığı, akıl aracılığı ile bulunabildiği ve her yerde geçerli olduğu düşünülen hukuk.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

16.05.16

doğal frekans nedir?

Salınımlı bir sistem üzerinde uyarıcı bir etki olmadığında gözlemlenen temel serbest salınım frekansı.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

16.05.16

doğal radyoaktiflik nedir?

Yerkürede doğal ya da  yapay kaynaklardan ya da kozmik ışınımla atmosferdeki gazlar arasındaki tepkimeden yayılan ve çevrede sürekli var olan ışınım.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

16.05.16

doğal özkaynaklar nedir?

İnsan ve diğer canlıların gereksinimlerini karşılamak için kullandıkları toprak, su, otlak, orman, yaban hayatı ve mineraller gibi doğal çevre öğeleri, doğal varlıklar.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

14.05.16

doğal dal budanması nedir?

Meşcere içinde bulunan ağaçların alt dallarının yetersiz ışık almasına bağlı olarak büyüme faaliyetlerinin aksaması ve zamanla kuruyup gövdeden ayrılarak düşmesi, doğal dal temizliği.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

14.05.16

doğal düşman nedir?

Eklembacaklılarla avlanarak beslenen, konakçılarında asalak olan ya da hastalık oluşturarak konakçılarını öldüren, zayıflatan veya çoğalma güçlerini düşüren, avcı, patojen veya parazitoit gibi canlılar.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

04.05.16

doğal gözlem nedir?

İnsan ya da hayvan davranışlarının, kendi doğal çevrelerinde, denetlenmeden gözlenmesine dayanan araştırma ya da veri toplama yöntemi.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

02.05.16

doğal durum nedir?

İnsanların toplumu oluşturmadan önce içinde bulundukları varsayımsal durum.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

15.04.16

doğal sıra varsayımı nedir?

Çocukların ilk dil ediniminde dil kuralları ile yapılarını belli bir sıra ile edindiklerini öne süren varsayım.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

07.04.16

doğal aydınlatma nedir?

Güneş ışığından yararlanılarak yapılan aydınlatma.
yorum
Anıl Akkaya

Anıl Akkaya

@anilakaya

06.04.16

doğal dil nedir?

Biçimsel mantık, matematik ya da bilgisayar dilleri gibi yapay dillerin dışında kalan, insan türüne özgü, sesli, çift eklemli iletişim aracı.
yorum
/ 7